Rozszerzenie motywacyjne OpenCart Review – Podręcznik użytkownika

 

1.0 Wprowadzenie

Opinie o produktach są ważnym sposobem poznania perspektywy klientów, którzy zakupili produkty w Twoim sklepie. Czasami jednak może być trudno zmusić użytkowników do pozostawienia recenzji do zakupu lub poprosić nowych użytkowników o ocenę produktu. W celu włączenia systemu przeglądu i oceny do sklepu, Knowband zaoferował moduł motywacyjny przeglądu OpenCart, który motywuje kupującego i klientów do napisania recenzji w zamian za atrakcyjne zachęty. To przypomnienie recenzji i moduł motywacyjny OpenCart przypomina użytkownikowi o przejrzeniu ich zakupu w sklepie. Korzystając z modułu przypomnienia o przeglądach produktów OpenCart, możesz łatwo tworzyć i planować nieograniczoną liczbę e-maili z przypomnieniami o sprawdzaniu, aby zadawać klientom opinie o produktach i ich ocenę. Tylko zatwierdzone recenzje są dostarczane z zachętą do rabatów, które zwiększają liczbę powracających klientów w sklepie eCommerce.

1.1 Uderzające cechy OpenCart Review Przypomnienie i moduł motywacyjny

Product review and rating is all about building brand reputation in eCommerce markets. With OpenCart review incentive module, you can easily control the review content visibility on your website. Moreover, you don’t require to code anything for the implementation of this review and incentive system at your store. Everything is simple and can be managed from the backend without modifying any existing code.
Before that, let us take a quick outlook of the features offered by this OpenCart review reminder module.

1. Compel your visitors and customers to write a product review in exchange of incentive by incorporating OpenCart review manager plugin at your store.

2. Enable or disable the functionality of OpenCart product review reminder module using the toggle switch provided at back-office.

3. The incentive system of this OpenCart review incentive module can be separately enabled or disabled as per business needs.

4. You can moderate product reviews before making them live on the product pages. You can either accept the product reviews or reject them.

5. OpenCart review and rating manager allows you to ask product reviews from all customers or buyers only.

6. With OpenCart customer Ratings and Reviews system, you can offer a fixed or percentage type incentive value to your customers.

7. The review incentive amount can be set from the backend of this OpenCart review and rating manager plugin.

8. OpenCart review incentive module automatically sends an approval or rejection email to the customer depending upon the moderation result.

9. You will receive an alert notification email as any user will post a review on your website.

10. OpenCart review reminder and incentive module lets you configure the reminder email sent to the customer for asking reviews and when once after they have reviewed the product.

11. OpenCart product review reminder and incentive is mobile responsive and device compatible.

12. OpenCart review manager plugin supports multi-store and multi-lingual compatibility.

13. You can view the complete report for the product reviews, offered incentives and list of reviewed products from the back-office of this OpenCart review incentive module.

14. Create unlimited Smart review reminder and send them to buyers as soon as they complete their purchase from the store.

15. OpenCart review reminder extension allow excluding products and categories for which no reviews are required.

Podręcznik instalacji 2.0 modułu przypomnienia przeglądu produktu OpenCart

Przed rozpoczęciem procesu instalacji musisz kupić rozszerzenie motywacyjne recenzji OpenCart ze sklepu Knowband. Po zakupie otrzymasz następujące pliki na zarejestrowanym e-mailu.

 • Kod źródłowy modułu OpenCart Review Incentive w formacie pliku zip.
 • User Manual of OpenCart review reminder and incentive plugin.

Teraz, aby zainstalować ten moduł przypomnienia recenzji OpenCart w swoim sklepie internetowym, wykonaj następujące kroki: 1. Rozpakuj plik zip. Otrzymasz foldery, jak pokazano na obrazku poniżej.

Moduł motywacyjny recenzji OpenCart

2. Copy all the folders of the zip file in the Root Directory of OpenCart setup via FTP manager.

So, OpenCart review and incentive module is now successfully installed and is ready to use at your store. Go to the admin menu and click on the extensions. Choose the Extension Type as Modules. You will find a list of modules. Select the Review Incentive module.

Interfejs administratora 3.0 OpenCart Review Przypomnienie i moduł motywacyjny

Just after successful installation of OpenCart review and incentive modulee, you can create and schedule unlimited review reminder for the store customers. Navigate the settings in the given order: Admin Panel > Extensions > Modules > Review Incentive

Moduł motywacyjny recenzji OpenCartModuł motywacyjny recenzji OpenCart

Moduł motywacyjny recenzji OpenCart

Prosty w obsłudze interfejs administratora wtyczki przeglądu i menedżera oceny OpenCart został podzielony na dwie szerokie sekcje: 1.General Settings 2.Reminder Settings 3.Exclude Settings 4.Reviews 5.Reports Każda z tych sekcji została szczegółowo omówiona poniżej .

Ustawienia ogólne 3.1

W ogólnych ustawieniach przypomnienia o przeglądzie produktu OpenCart i wtyczce motywacyjnej otrzymasz następujące opcje konfiguracji:

Moduł motywacyjny recenzji OpenCart

 • Włącz / Wyłącz: This option will enable or disable the complete functionality of OpenCart Review Option module.
 • Kryteria motywacyjne: Dzięki tej opcji możesz zdecydować, czy chcesz zaoferować motywację wszystkim klientom lub tylko kupującym.
 • Włącz zachęty: Za pomocą tej opcji można włączyć lub wyłączyć system motywacyjny wykorzystujący moduł motywacyjny recenzji OpenCart.
 • Typ kwoty motywacyjnej: Ta opcja ustawia typ zachęty jako stały lub procentowy.
 • Kwota motywacyjna: Ta opcja ustawi kwotę lub wartość zachęty, która jest oferowana klientowi w zamian za recenzje produktów.
 • Umiar: With the help of this option, you can evaluate the product reviews before making them live on product page.?OpenCart Review Option module allows checking and modifying the review before posting it on the website.

Moduł motywacyjny recenzji OpenCart

 • Opis recenzji: Ta opcja spowoduje ustawienie treści lub opisu wyświetlanego po lewej stronie strony Napisz recenzję.

picture7

 • Temat wiadomości e-mail (po zaakceptowaniu recenzji i uwzględnieniu zachęt): Ta opcja ustawi temat wiadomości e-mail wysyłanej do klientów po zaakceptowaniu ich recenzji i uwzględnieniu zachęt.
 • Szablon e-mail (po zaakceptowaniu recenzji i uwzględnieniu zachęt): Ta opcja ustawi treść wiadomości e-mail wysyłanej do klientów po zaakceptowaniu ich recenzji i uwzględnieniu zachęt.

picture8

 • Temat wiadomości e-mail (po zaakceptowaniu recenzji i wykluczeniu zachęt): Ta opcja ustawi temat wiadomości e-mail wysyłanej do klientów, gdy ich opinia zostanie zaakceptowana, ale zachęty są wykluczone.
 • Szablon e-mail (po zaakceptowaniu recenzji i wykluczeniu zachęt): Ta opcja ustawi treść wiadomości e-mail wysyłanej do klientów, gdy ich opinia zostanie zaakceptowana, ale zachęty są wykluczone.

picture9

 • Temat wiadomości e-mail (gdy administrator odrzucił recenzję): Ta opcja ustawi temat wiadomości e-mail wysyłanej do klientów, gdy ich opinia zostanie odrzucona lub odrzucona.
 • Szablon e-mail (gdy administrator odrzucił recenzję): Ta opcja ustawi treść wiadomości e-mail wysyłanej do klientów, gdy ich opinia zostanie odrzucona lub odrzucona.

picture10

 • Temat wiadomości e-mail (powiadom administratora o opublikowaniu nowej recenzji): Ta opcja ustawi temat wiadomości e-mail wysyłanej do administratora sklepu lub właściciela, gdy nowa witryna zostanie opublikowana na stronie.
 • Szablon wiadomości e-mail (powiadom administratora o opublikowaniu nowej recenzji): Ta opcja ustawi treść wiadomości e-mail wysyłanej do administratora sklepu lub właściciela, gdy nowa witryna zostanie opublikowana na stronie.

Ustawienia przypomnienia 3.2

W ustawieniach przypomnienia modułu przypomnienia o przeglądaniu produktów OpenCart można utworzyć wiele przypomnień o przeglądach dla sklepu eCommerce z wartościami niestandardowymi. Te przypomnienia mogą być wysyłane do różnych klientów, którzy zakupili produkty ze sklepu. Wtyczka żądania przeglądu OpenCart prosi kupujących o sprawdzenie i ocenę ich zamówienia w sklepie. Poniższy zrzut ekranu zawiera listę istniejących przypomnień o przeglądach, które można modyfikować lub usuwać zgodnie z wymaganiami sklepu. Możesz nawet utworzyć nowe przypomnienie i zaplanować je z tej sekcji.

picture11
3.2.1 Jak utworzyć nowe przypomnienie

picture12

 • Automatyczny e-mail z zaproszeniem: Ta opcja włącza lub wyłącza przypomnienie lub automatyczne powiadomienie e-mail wysyłane do kupujących w celu sprawdzenia ich zakupu.
 • Włącz to, jeśli chcesz wysłać przypomnienie po dacie utworzenia zamówienia: Wartość tego ustawienia decyduje o tym, kiedy wysłać wiadomość e-mail z przypomnieniem do klienta. Jeśli ta opcja jest włączona, przypomnienie zostanie wysłane do klienta po określonej liczbie dni (jest to zaznaczone w następnym polu) od daty utworzenia zamówienia. Jeśli ta opcja jest wyłączona, liczba dni po wybraniu statusu zamówienia zostanie wysłana do klienta. Ustawiony tutaj status zamówienia zostanie sprawdzony.
 • Automatyczny e-mail, jeśli status zamówienia: Tę opcję należy ustawić tylko wtedy, gdy powyższa opcja jest wyłączona. Dzięki temu możesz ustawić status zamówienia, po czym automatyczny e-mail zostanie wysłany do klienta.
 • Dni: Ta opcja określa liczbę dni, po których wiadomość e-mail z przypomnieniem jest wysyłana do klienta.

picture13

 • Temat emaila: Ta opcja pozwala ustawić temat wiadomości e-mail z przypomnieniem wysyłanej do klientów.
 • Treść e-mail: Ta opcja ustawia treść wiadomości e-mail z przypomnieniem, która określa produkt zakupiony w sklepie i musi zostać sprawdzona, oceniona.

3.2.2 Jak uruchomić cron, aby wysłać automatyczne przypomnienia

Aby wysłać wszystkie zaplanowane wiadomości e-mail z przypomnieniem, musisz za każdym razem ręcznie nacisnąć polecenie cron. W tym celu musisz uruchomić adres URL:

https://octest1.yourstore.com/2.3/index.php?route=reviewincentive/sendmail

3.3 Exclude Settings

Wszystkie produkty i kategorie witryn, dla których nie chcesz otrzymywać recenzji i ocen od klienta, możesz wykluczyć je z tej sekcji.

Wyłączając produkty
Wybierz konkretny produkt do wykluczenia, który można dalej modyfikować lub usuwać.

picture14

Wyłączając kategorie
Wybierz określoną kategorię do wykluczenia.

picture15
Recenzje 3.4

W zakładce Recenzje modułu motywacyjnego przeglądu OpenCart możesz sprawdzić wszystkie recenzje produktów wraz ze szczegółami powiązanego klienta. Możesz sprawdzić filtrowane recenzje produktów w określonym przedziale czasu. Każda recenzja produktu może zostać sprawdzona, a następnie zaakceptowana / odrzucona z tej sekcji. Jeśli moderowanie recenzji produktów jest ustawione jako automatyczne, wszystkie recenzje produktów są domyślnie zatwierdzane. W przeciwnym razie, jeśli moderacja jest ustawiona na ręczną, możesz zaakceptować lub odrzucić recenzję.

picture16
Dodatkowo masz również możliwość zmodyfikowania następujących szczegółów recenzji produktu.

picture17

 • Produkt: To pole pokazuje nazwę sprawdzonego produktu.
 • Tytuł: To pole pokazuje tytuł recenzji podany przez klienta / kupującego.
 • Opis recenzji: To pole zawiera opis produktu podany przez klienta.
 • Ocena: To pokazuje ocenę produktu podaną przez klienta dla tego konkretnego produktu.
 • Razem pomocne głosy: Jest to liczba czytelników, którzy uznali tę recenzję za przydatną lub pomocną.
 • Łącznie nie pomocne głosy: Jest to liczba czytelników, którzy nie uznali tej recenzji za przydatną lub pomocną.
 • Autor: To pole określa nazwę recenzenta produktu.
 • e-mail: To pole określa informacje e-mail recenzenta.

picture18

 • Typ kwoty zachęty: To pole określa rodzaj zachęty, jeśli dotyczy.
 • Zachęta: To pole pokazuje wartość lub kwotę wynalazczą.
 • Łączna kwota: Korzystając z tej opcji, możesz ustawić kwotę koszyka, która jest wymagana do zastosowania kodu motywacyjnego.
 • Data zakończenia: To pole określa datę wygaśnięcia kuponu motywacyjnego.
 • Certyfikowany kupujący: Za pomocą tej opcji możesz oznaczyć klienta jako certyfikowanego nabywcę.
 • Status: Ta opcja po prostu włącza lub wyłącza konkretną recenzję produktu na nakładce.

Raporty 3.5

System raportowania modułu przeglądu i motywacji OpenCart oferuje szczegółowe statystyki oparte na różnych kryteriach, takich jak:

1. Raporty oparte na produktach

picture19

2. Raporty oparte na kategorii

picture20

3. Raporty oparte na producencie

picture21

4. Raporty oparte na klientach

picture22
Raporty te można filtrować dla różnych okresów, korzystając z opcji filtru dostępnej na ekranie administratora.

4.0 Front Interface modułu OpenCart Review Incentive

A) Link do „Napisz blok recenzji produktu” na stronie produktu

picture23

picture24
B) “Write a Review” block on front-end

picture25
C) Wiadomość po przesłaniu recenzji produktu

picture26

This way, the?OpenCart Product Review Reminder and Incentive module easily implements the functionality of reminding customers to write a product review. The online users can get incentives on writing product reviews. The online merchant can offer an incentive for all the customers or only buyers as per the requirements.?OpenCart Product Review Reminder and Incentive module allows offering fixed or Percentage based incentive. The?OpenCart Product Reviews module provides an option to check the reviews before posting it or post it automatically.? Multiple email templates are available for sending email to the customers regarding review approval or disapproval.? OpenCart Product Review Reminder and Incentive extension also provides an option to include an incentive or exclude incentive and send mail accordingly.

The store admin can configure the OpenCart Review extension for sending review reminder to the customers after order creation date or as per the order status. The?OpenCart Review extension sends automatic review reminder emails to the customers, admin can customize the mail templates as per the requirements. Opencart Review Manager module is multi-lingual compatible and offers smooth functioning.?OpenCart enhance Review extension implements the review incentive functionality without implementing any code changes.?OpenCart Review Option extension allows excluding any product/category if he doesn’t want to implement the functionality for this particular product. Admin can view the list of all the reviews from the admin interface of this OpenCart Auto Review Option module and approve or disapprove it. OpenCart Product review plugin is mobile responsive and offers a hassle-free implementation. Admin can view the report for checking the total reviews and incentive details from the admin interface of?OpenCart star rating extension.

Knowband?is?one?of?the?most?reputed?names?in?the?field?of?plugin?development.?We?provide?best?plugins?for?platforms?like?-?Magento,?prestashop,??OpenCart?and

Shopify.

OpenCart?Product?Reviews?module?link

OpenCart?Review?extension?Admin?Demo?Link

Opencart?Review?Manager?Front?Demo?Link

OpenCart?Review?Option?module?Youtube?Video?Link

OpenCart?Auto?Review?Option?module?Marketplace?Link

Dlasupport@knowband.com?anytime. 

Joe Parker

We boast of the best in the industry plugins for eCommerce systems and has years of experience working with eCommerce websites. We provide best plugins for platforms like - Magento, Prestashop, OpenCart and Shopify . We also provide custom module development and customization services for the website and modules..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *