Magento 2 Instrukcja obsługi rozszerzenia Google Shopping Integrator


1.0 Wprowadzenie

Właściciele sklepów eCommerce mogą teraz przesyłać swoje produkty do Zakupów Google i przyciągać nowych odwiedzających do swojej witryny z wyszukiwarki dzięki rozszerzeniu integracji Magento 2 Google Shopping firmy Knowband. Rozszerzenie Magento 2 ma na celu połączenie sklepu z Google Merchant Center. Moduł integracji Google Shopping Magento 2 tworzy kanały XML i synchronizuje je z centrum handlowym za pomocą zadań cron. Wszystko, co musisz zrobić, to mieć konto sprzedawcy w Google Merchant Center. Połączenie konta ze sklepem odbywa się za pomocą szczegółów API.

1.1. Funkcje administracyjne Magento 2 Google Shopping Integrator:

Oto niektóre z najważniejszych cech łącznika Google Shopping Magento 2:

 1. Połączenie między sklepem Magento a Google Merchant Center nawiązuje się za pomocą kilku kliknięć.
 2. Synchronizacja w czasie rzeczywistym sprawia, że ​​lista produktów, synchronizacja plików danych i zarządzanie zapasami są bezproblemowe.
 3. Po nawiązaniu połączenia administrator może wyświetlić listę produktów i powiązanych szczegółów za pomocą podejścia opartego na profilu. Łącznik Magento 2 Google Shopping obsługuje wszystkie rodzaje produktów, proste, konfigurowalne lub do pobrania.
 4. Lista oparta na profilu udostępnia opcje mapowania kategorii wiele do jednego. Produkty z wybranej kategorii są synchronizowane zbiorczo za pomocą łącznika Google Shopping Magento 2.
 5. Mapowanie atrybutów staje się również łatwe dzięki rozszerzeniu synchronizacji Google Shopping Magento 2.
 6. Dodatkowo administrator może przeglądać listę produktów z zaplecza integratora Magento 2 Google Shopping. Sprzedawcy internetowi mogą usunąć wymienione produkty, klikając przycisk.
 7. Łącznik Magento 2 Google Merchant Center został zaprojektowany w celu uzyskania bezbłędnego wykazu. Jeśli jednak jakikolwiek produkt nie zostanie pomyślnie umieszczony na liście, możesz wyświetlić szczegóły błędu jednym kliknięciem przycisku.
 8. Administrator może tworzyć kanały dla profili i synchronizować je z Google Merchant Center, uruchamiając cron na zapleczu integratora Google Shopping Magento 2. Możesz nawet zaplanować czas synchronizacji kanałów.
 9. Opcje cron oferowane przez integratora Magento 2 Google Shopping pozwalają nawet administratorowi sklepu zsynchronizować status produktów z Google Shopping ze sklepem.
 10. Sekcja dziennika audytu łącznika Google Shopping Magento 2 śledzi stan różnych zadań uruchomionych w zapleczu.

Instalacja 2.0

Po zakupie rozszerzenia Magento 2 Google Shopping Integration administrator sklepu otrzyma następujące pliki: 1. Knowband_Googleshopping.zip, który zawiera kod źródłowy wtyczki Google Shopping Integration Magento 2. 2. Instrukcja obsługi, która zawiera wszystkie szczegóły i pomoc dotyczącą rozszerzenia.

Wykonaj czynności wymienione poniżej, aby zainstalować moduł Magento 2 Google Shopping Integration w swoim sklepie:

To rozszerzenie wymaga interfejsu API klienta Google, więc musisz dodać „google/apiclient”: „^2.2” do pliku composer.json i zaktualizować kompozytor.

 • Pobierz Magento 2 Google Shopping Integrator ze sklepu Knowband i pobierz pakiet rozszerzeń.
 • Pakiet zawiera spakowany plik. Rozpakuj paczkę.
 • Utwórz folder {Magentoroot}/app/code/Knowband/Zakupy Google
 • Prześlij wyodrębnioną zawartość w powyższym folderze za pomocą menedżera FTP (np. Filezilla lub WinSCP � pobierz tutaj: https://filezilla-project.org/).
 • Teraz uruchom poniższe polecenia, aby zainstalować wtyczkę:

php -f bin/magento module:enable –clear-static-content Knowband_Googleshopping php -f bin/magento setup:upgrade php -f bin/magento setup:di:kompilacja php bin/magento setup:static-content:deploy Rozszerzenie jest teraz zainstalowany i gotowy do użycia. W panelu administracyjnym przejdź do „Rozszerzenia wiedzy > Zakupy Google”. Możesz teraz skonfigurować i używać Magento 2 Google Shopping Integrator.

3.0 Interfejs administratora

Po zakończeniu instalacji możesz znaleźć integrator Magento 2 Google Shopping API w menu głównym. Kliknij Knowband, a znajdziesz moduł, jak pokazano na obrazku poniżej:

interfejs administratora

3.1. Ustawienia połączenia

Połączenie między Google Merchant Center a sklepem Magento można skonfigurować z tej zakładki wtyczki integracyjnej Google Shopping Magento 2. Musisz utworzyć konto w Google Merchant Center i uzyskać identyfikator klienta, tajny klucz klienta i identyfikator sprzedawcy. Patrz Dodatek A.

ustawienia połączeń

 • Nazwa aplikacji Google: W tej sekcji wpisz nazwę projektu/aplikacji utworzonej dla Zakupów Google.
 • Identyfikator klienta Google: Uzyskaj identyfikator klienta ze swojego konta sprzedawcy i wprowadź go tutaj. Uwierzytelni to połączenie między sklepem a Google Merchant.
 • Sekret klienta Google: Wprowadź klucz klienta, aby skonfigurować połączenie.
 • Identyfikator sprzedawcy Google: Podaj tutaj identyfikator sprzedawcy swojego konta centrum handlowego Google.

3.2. Ustawienia główne

Możesz dokonać podstawowych zmian konfiguracyjnych w tej sekcji integratora Magento 2 Google Shopping. Poniżej omówiono różne pola tej zakładki:

picture3

Włączono: Przełącz ten przycisk, aby aktywować wtyczkę integracyjną Google Shopping Magento 2 API.

Wyklucz produkty niedostępne: Łącznik Google Shopping Magento 2 umożliwia utworzenie profilu i zbiorczą listę produktów w Merchant Center. Jednak niektóre produkty mogą być niedostępne. Administrator może wyłączyć produkty niedostępne w magazynie, włączając ten przycisk. Jeśli ta opcja jest włączona, w wynikach wyszukiwania Google będzie wyświetlany tylko produkt dostępny w magazynie.

Wyklucz produkty, których cena jest niższa niż: Wprowadź stałą kwotę. W wynikach wyszukiwania zostaną wyświetlone tylko produkty, których cena przekracza ustaloną kwotę.

Typ synchronizacji: Wybierz typ synchronizacji z menu rozwijanego. Dwie opcje: Content API i Feed.

utm_campaign Parametr, utm_source Parametr, utm_medium Parametr: Wprowadź UTM, aby śledzić ruch otrzymywany za pośrednictwem Zakupów Google.

Wybierz swój domyślny język: Moduł oferuje wsparcie w wielu językach. Wybierz domyślny język z tej sekcji.

3.3. Zarządzanie profilami

Administrator może tworzyć, edytować lub usuwać profile z tej karty rozszerzenia Magento 2 Google Shopping Integration.

picture4

3.3.1 Jak tworzyć nowe profile?

Kliknij na „Dodaj nowy profil” or „+” zaloguj się w celu utworzenia nowego profilu.

picture5

Spowoduje to przekierowanie do sekcji zarządzania profilami.

picture6Kraj: Wybierz kraj z listy rozwijanej.

picture7

 

 • Język: Język zostanie wybrany domyślnie zgodnie z wybranym krajem.
 • Waluta: Waluta będzie domyślnie wyświetlana zgodnie z wybranym krajem.
 • Tytuł profilu: Wpisz tutaj nazwę profilu.
 • Kategoria Google: Wybierz kategorię Google, do której chcesz zmapować kategorie sklepu.
 • Kategoria sklepu: Rozwiń kategorię i zaznacz kategorie, które chcesz zmapować z wybraną kategorią Google.
 • GTIN: Tutaj zmapujesz unikalne pole produktu, aby Magento 2 Google Shopping Connector mógł identyfikować produkty zgodnie z mapowanym atrybutem. Musisz również podać unikalne mapowanie pól dla atrybutów produktu. Różne opcje do wyboru to: Nr referencyjny, UPC, EAN13. Mapowanie można następnie wykonać na podstawie wybranego atrybutu.
 • Dostosuj tytuł produktu: Dostosuj tytuł produktu, używając następujących symboli zastępczych. {id_product} dla ID produktu {product_title} dla tytułu produktu {manufacturer_name} dla nazwy producenta {supplier_name} dla nazwy dostawcy {reference} dla numeru referencyjnego produktu {ean13} dla produktu EAN13 {short_description} dla krótkiego opisu produktu {price} dla ceny produktu
 • Materiał: Wybierz materiał produktu.
 • Wzór: Wybierz wzór z menu rozwijanego.
 • Płeć: Wybierz płeć, dla której przeznaczony jest produkt. Dostępne opcje to Mężczyzna, Kobieta lub Unisex.
 • Grupa wiekowa: Wybierz grupę wiekową, która ma korzystać z produktu.
 • Zawartość dla dorosłych: Określ, czy produkt zawiera treści dla dorosłych, czy nie.
 • Kolor: Użyj atrybutu kolor, aby opisać kolor swojego produktu. Informacje te pomagają tworzyć dokładne filtry, których użytkownicy mogą używać do zawężania wyników wyszukiwania.
 • Rozmiar: Atrybut rozmiaru opisuje ustandaryzowany rozmiar Twojego produktu. Reklama Twojego produktu pojawi się w wynikach wyszukiwania filtrowanych według rozmiaru.
 • Typ rozmiaru: Atrybut opisuje fason Twojego produktu. Obsługiwana wartość tego pola to zwykły, drobny, plus, duży, wysoki i inne. Pomaga to w tworzeniu dokładnych filtrów.
 • Rozmiar systemu: Za pomocą tego atrybutu możesz wyjaśnić, jakiego systemu rozmiarów używa Twój produkt.
 • Wysyłka produktu: Wybierz metodę wysyłki dla konkretnego produktu.

 

Google AdSense:

picture8

Google Adsense odnosi się do kampanii, którą będziesz prowadzić w Google Adwords. Etykiety niestandardowe, Etykieta niestandardowa 0 przez Etykieta niestandardowa 4, umożliwiają tworzenie określonych filtrów do wykorzystania w kampaniach produktowych. Użyj tych filtrów do raportowania i określania stawek dla grup produktów. Informacje zawarte w tych atrybutach nie będą widoczne dla użytkowników.

3.3.2 Jak edytować istniejący profil?

Administrator może nawet edytować lub usuwać profil jednym kliknięciem.

picture9
Kliknij na Edytuj or Kasować przycisk odpowiadający odpowiednio każdemu profilowi, w celu ich edycji lub usunięcia.

3.4. Zarządzanie paszami

Kanał jest tworzony w celu wyświetlania produktów w wynikach wyszukiwania Google. Administrator może utworzyć liczbę N kanałów i zaplanować to samo dla synchronizacji.

3.4.1 Jak tworzyć nowe kanały?

Kliknij na „Dodaj nowy kanał” or „+” zaloguj się w celu utworzenia nowego profilu.

picture10
Spowoduje to przekierowanie do strony tworzenia pliku danych rozszerzenia synchronizacji Magento 2 Google Shopping. Poszczególne pola interfejsu zostały omówione poniżej: Wybierz profil: W tej zakładce zostanie wyświetlona lista profili utworzonych w zakładce zarządzania profilami modułu Magento 2 Google Shopping Integration. Wybierz profil, którego produkt chcesz zsynchronizować z Google Merchant Center. Etykieta kanału: wprowadź unikalną nazwę kanału. Harmonogram przesyłania pliku danych: wybierz harmonogram przesyłania pliku danych. Ustaw godzinę: Wybierz liczbę godzin, w których chcesz zaplanować karmienie.

3.4.2 Jak pobierać kanały?

Administrator może nawet pobrać kanał z odpowiedniego profilu. W tym celu przejdź do zakładki Zarządzanie profilami integratora Google Shopping Magento 2. Opcja pobierania zostanie wyświetlona w sekcji Pobieranie kanałów, jak pokazano poniżej:

picture11

3.4.3 Jak edytować/usuwać kanały?

Aby edytować lub usunąć kanały, kliknij przycisk Edytuj lub Usuń odpowiadający każdemu kanałowi. Administrator ma nawet możliwość wyświetlenia raportu w przypadku wystąpienia błędu podczas synchronizacji kanału. Można to zrobić, klikając opcję Wyświetl błąd, jak pokazano na poniższym obrazku:

picture12

3.5. Lista produktów

Ta sekcja wtyczki integracji Magento 2 Google Shopping pokazuje raport produktów wymienionych w Merchant Center. Moduł integracji Google Shopping Magento 2 umożliwia administratorowi następujące działania.
picture14

 • Odnowić: Przycisk Odnów umożliwia ponowne wystawienie produktów, których aukcja wygasła. Po pomyślnym wykonaniu tej akcji akcja zostanie zmieniona na „Zatrzymaj”.
 • Kasować: Administrator może usunąć produkt, klikając „Usuń”.
 • Wyświetl błąd: Administrator może wyświetlić błąd podczas wystawiania produktu.

3.6. Synchronizacja

Zakładka Synchronizacja modułu Magento 2 Google Shopping Integration oferuje opcję cron do synchronizacji w czasie rzeczywistym. Oto dostępne opcje crona.

picture15

 • Synchronizuj kanał w Zakupach Google: Cron „Sync Feed” zsynchronizuje kanał w Zakupach Google.
 • Synchronizuj stan produktów z Zakupów Google: Ten przycisk może zsynchronizować stan produktu z zakupów Google do sklepu internetowego.

3.7. Dziennik kontroli

Administrator może zobaczyć status zadania uruchomionego w back-endzie w zakładce Audit Log wtyczki Google Shopping Magento 2 Integration.

picture16

4.0. dodatek

Jak założyć konto w Zakupach Google? Zanim prześlesz swoje produkty do Zakupów Google, musisz mieć konto sprzedawcy Google. Jeśli go nie masz, skorzystaj z poniższego adresu URL: https://merchants.Google.com Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi pod powyższym adresem URL i utwórz konto. Po utworzeniu konta zostaniesz przekierowany na stronę główną swojego centrum handlowego, jak pokazano na poniższym ekranie:

picture17

Skopiuj swój identyfikator sprzedawcy podświetlony na powyższym ekranie i zapisz go w konfiguracjach modułów. Zweryfikuj swoją witrynę pod kątem konta sprzedawcy Google Ten proces weryfikacji jest obowiązkowym procesem przesyłania produktów do Zakupów Google. Jeśli nie zweryfikujesz swojej witryny, moduł nie będzie mógł wgrywać produktów i może spowodować błąd. Aby zweryfikować swoją witrynę, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

picture18

Krok 1: Przejdź do karty „Informacje o firmie” na swoim koncie Google Merchant.

Krok 2: W zakładce „O Twojej firmie” podaj adres URL swojego sklepu. Na przykład https://www.example.com. Zapisz adres URL.

Krok 3: Po zapisaniu adresu URL witryny, w zakładce „Witryna” kliknij link „Zgłoś swoją witrynę”. Spowoduje to wyświetlenie łącza do pliku HTML. Pobierz ten plik i prześlij go do katalogu głównego sklepu.

Krok 4: Po przesłaniu pliku HTML uruchom adres URL podany przez Google w kroku 3.

Krok 5: Kliknij łącze „Zweryfikuj i zgłoś roszczenie”.

4.1 Jak uzyskać identyfikator klienta i sekret?

Aby uzyskać identyfikator klienta Google i sekret, musisz utworzyć projekt na koncie programisty Google. Przejdź do poniższego adresu URL, aby zalogować się na konto programisty Google. https://console.developers.Google.com Na powyższym adresie URL utwórz projekt, klikając link pokazany na poniższym ekranie:

Krok 1: Nazwij swoją nazwę projektu, a następnie kliknij łącze „Utwórz”. Po utworzeniu projektu Google przekieruje na tę samą stronę, a Twój nowy projekt zostanie wybrany.

Krok 2: Przejdź do zakładki biblioteki, wyszukaj „Content API for Shopping”. Włącz ten interfejs API dla tego projektu.

Krok 3: Kliknij kartę „Poświadczenia”. Ta zakładka pokaże 3 zakładki.

Krok 4: Ustaw nazwę aplikacji na „Ekranie zgody OAuth” i zapisz ją.

Krok 5: Kliknij kartę „Poświadczenia” i kliknij przycisk „Utwórz poświadczenia”.

Krok 6: Po kliknięciu przycisku „Utwórz poświadczenia” Google wyświetli opcje typu poświadczeń. Wybierz „Identyfikator klienta uwierzytelniania”.

Krok 7: Ustaw typ aplikacji jako „Aplikacja internetowa”.

Krok 8: Ustaw pole „Autoryzowane identyfikatory URI przekierowania”. Twój identyfikator URI przekierowania jest podany na stronie konfiguracji modułu. Proszę skopiować stamtąd i wkleić go w tym polu.

Krok 9: Kliknij przycisk „Utwórz”. Po zapisaniu danych logowania Google wygeneruje dla Ciebie identyfikator klienta i klucz tajny. Skopiuj je i wklej w odpowiednie pole w konfiguracji modułu.

Uwaga: Więcej szczegółowych instrukcji można znaleźć pod adresem URL https://developers.Google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project

Uwaga: Jeśli otrzymujesz błąd podczas pobierania tokena odświeżania. Spróbuj także po „Zezwalanie na mniej bezpieczną aplikację” na swoim koncie Google.

Aby uzyskać więcej wartości, skorzystaj z poniższego adresu URL i przeczytaj dokumentację:

https://support.google.com/merchants/answer/7052112?hl=en

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *