Rozszerzenie licznika sprzedaży Magento – instrukcja obsługi

1.0 Wprowadzenie

Czy znasz skuteczny sposób na zwiększenie sprzedaży i zaangażowania na stronie? Natychmiastowy proces zwiększania liczby konwersji ma na celu dostarczenie przekonujących powodów, dla których KUPUJESZ dla odwiedzających. Kampanie odliczania czasu sprzedaży bezproblemowo przekształcają niezdecydowanych nabywców w potencjalnych klientów sklepu. Rozszerzenie licznika sprzedaży Magento z Knowband pomaga e-handlowcom przekonać swoich gości, wyświetlając pasek odliczania czasu na nakładce. Znajdując zegary odliczające, klienci będą działać szybko lub będą tęsknić za transakcją na zawsze. To rozszerzenie odliczania do Magento to wielofunkcyjny moduł oferujący elastyczne ustawienia, aby przyciągnąć uwagę klientów za pomocą atrakcyjnych liczników sprzedaży. Będąc właścicielem sklepu, możesz tworzyć nieograniczone niestandardowe zegary dla swojego sklepu i wyświetlać je zgodnie z ustalonymi harmonogramami. Rozszerzenie Magento Countdown Sales Timer nie tylko stymuluje poziom zakupów, ale także oferuje intuicyjny sposób promowania produktów i kategorii sklepu. W związku z tym pasek odliczania sprzedaży dla Magento jest zaawansowanym narzędziem promocyjnym, które pozwala na okazjonalne sprzedaże, oferty rabatowe na czas, zwiększenie liczby nowo przybyłych klientów i premiery w sklepie.

1.1 Uderzające cechy przedłużenia odliczania sprzedaży dla Magento

Instalacja i konfiguracja rozszerzenia Magento Countdown Sales Timer nie wymaga żadnych szczegółów technicznych ani nie zawiera żadnych modyfikacji kodu źródłowego. Wbudowane funkcje tego modułu Magento można bez trudu modyfikować bez żadnej pomocy. Różne funkcje oferowane przez moduł kampanii odliczających czas zostały wymienione poniżej:

 • Rozszerzenie Magento Countdown Sales Timer to szybki i łatwy sposób dodania liczników czasu odliczania sprzedaży w czasie rzeczywistym, aby stworzyć pośpiech wśród odwiedzających sklep.
 • Pasek odliczania czasu sprzedaży dla Magento został zaprojektowany tak, aby pasował do tematu i wymagań sklepu.
 • Moduł odliczania sprzedaży Magento umożliwia skonfigurowanie i zaplanowanie kampanii sprzedaży między dwiema ustalonymi datami i godzinami.
 • Twórz dowolną liczbę minutników dla różnych produktów i kategorii sklepów bez żadnych wysiłków związanych z kodowaniem.
 • Rozszerzenie odliczania czasu Magento pozwala administratorowi ustawić żądaną nazwę, opis każdego minutnika.
 • Rozszerzenie Countdown Timer dla Magento pozwala e-handlowcom ustawić unikalną kolejność priorytetów dla każdego przypomnienia.
 • Administrator może wyświetlić dostosowany przycisk na pasku odliczania sprzedaży do strony internetowej Magento. Mogą ustawić link na tym przycisku timera zgodnie z wymaganiami witryny.
 • Odliczanie czasu Magento obsługuje zgodność z wieloma językami i motywami witryn.
 • Dzięki modułowi odliczania sprzedaży Magento, administrator może wyświetlić niestandardowy komunikat o upływie czasu odliczania na nakładce. Informacje te są przydatne dla odwiedzających, aby wiedzieć, że obowiązująca umowa lub oferta wygasła.
 • Za pomocą narzędzia do wybierania kolorów sprzedawcy sklepu mogą również ustawić atrakcyjne kolory i predefiniowane motywy dla paska odliczania sprzedaży dla witryny Magento.

1.2 Magento Odliczanie czasu sprzedaży korzyści dla klienta

 • Dzięki licznikowi odliczania Magento klienci są na bieżąco informowani o trendach alarmowych i aktywnych kampaniach w sklepie.
 • Moduł odliczania sprzedaży Magento zawiera link do strony docelowej, który przekierowuje klienta na stronę główną zawierającą nowe premiery lub oferty promocyjne.

1.3 Technology for Development

Język: PHP
Praca w ramce: Magento

Podręcznik instalacji 2.0

Administrator sklepu może wykonać te proste czynności, aby zainstalować rozszerzenie Magento Countdown Sales Timer:

1. Najpierw pobierz pakiet rozszerzeń ze sklepu Knowband. 2. Otrzymasz spakowany plik zawierający kod źródłowy i instrukcję obsługi. Rozpakuj pakiet w folderze głównym konfiguracji Magento za pomocą menedżera FTP (jak Filezilla lub WinSCP

picture1

Rozszerzenie jest teraz zainstalowane i gotowe do użycia. Teraz administrator sklepu może teraz używać i konfigurować pasek odliczania sprzedaży dla Magento.

3.0 Admin Interface odliczania wyprzedaży Magento Extension

Raz po pomyślnym zainstalowaniu rozszerzenia Magento Countdown Sales Timer z Knowband Store, możesz teraz łatwo skonfigurować jego różne ustawienia i przygotować go na swoją stronę Magento. Aby skonfigurować różne ustawienia tego modułu. Otwórz panel administracyjny, przejdź do System> Rozszerzenia Knowband> Licznik sprzedaży odliczania

Admin

Kompletne ustawienia rozszerzenia licznika czasu dla Magento są podzielone na dwie części:

1. Konfiguracja podstawowa 2. Lista timerów

Podstawowa konfiguracja

Interfejs administratora pokazujący podstawowe ustawienia konfiguracji tego modułu Magento jest podany poniżej.

podstawowe ustawienia

1. Włącz rozszerzenie: Funkcjonalność rozszerzenia Magento Countdown Sales Timer można włączyć lub wyłączyć za pomocą załączonego przełącznika.
2. Dołącz jQuery: Administrator może dołączyć bibliotekę jQuery z przodu sklepu, jeśli biblioteka nie była obecna w sklepie klienta.

Lista timerów

Interfejs administracyjny Magento Countdown Timer składa się z listy rekordów timera wraz z opcją filtra. Ustawienia dla każdego istniejącego zegara można oddzielnie usunąć lub skonfigurować.

ustawienia timera

Dodaj nowy zegar: Użyj tej opcji, jeśli administrator chce utworzyć nowe przypomnienie o swoim sklepie. Aby zmodyfikować ustawienia dla dowolnego istniejącego przypomnienia, kliknij przycisk Edytuj odpowiadający rekordowi przypomnienia o konkretnej osobie. Ustawienia konfiguracji dla konkretnego przypomnienia o odliczaniu są podzielone na trzy główne sekcje:

1. Ustawienia ogólne 2. Ustawienia wyświetlania 3. Ustawienia wyglądu i działania

sekcje ustawień przypomnień

Każda zakładka w ustawieniach czasomierza modułu odliczania czasu Magento została omówiona poniżej.

Ustawienia ogólne 3.1

Po kliknięciu karty Ustawienia ogólne zobaczysz następujące opcje, jak podano poniżej:

Ogólne-settings

Początkowo powyższe pola są ustawione na wartości domyślne.

1. Włącz zegar: Administrator może włączyć lub wyłączyć wybrany timer za pomocą tego przełącznika.
2. Imię: Ustaw niestandardową nazwę minutnika, który będzie wyświetlany przed Timerem.
3. Wiadomość: Ustaw żądaną wiadomość, która będzie wyświetlana po Timer.
4. Etykieta przycisku: Administrator może ustawić niestandardową etykietę dla przycisku w bloku licznika czasu.
5. Link do przycisku: Administrator może ustawić żądany adres URL na kliknięcie przycisku. Gdy użytkownik kliknie przycisk, zostaną przekierowani do tego konkretnego łącza.
6. Kolejność sortowania: Administrator może ustawić porządek sortowania lub wartość priorytetu dla każdego przypomnienia utworzonego dla witryny Magento. Pamiętaj, że ta wartość priorytetu powinna być unikalna.
7.Show Custom CSS: Administrator może dodać niestandardowy kod CSS, aby ulepszyć funkcjonalność frontend witryny.

Następnie kliknij przycisk „Zapisz” widoczny w prawym górnym rogu panelu administratora, aby zapisać ustawienia modułu.

Ustawienia wyświetlania 3.2

Ustawienia wyświetlania tego modułu Magento kontrolują, gdzie i jak będzie wyświetlał się odliczający czas Magento. Różne opcje konfiguracji w tej sekcji obejmują:

ustawienia wyświetlania

1. Data rozpoczęcia: Administrator może ustawić datę i godzinę rozpoczęcia (data i godzina GMT) dla licznika czasu przeciwnego.
2. Data zakonczenia: Podobnie mogą ustawić datę i godzinę zakończenia licznika czasu przeciwnego.
3. Minimalny rozmiar ekranu: Administrator może wybrać określoną konfigurację wyświetlania za pomocą tej opcji.
4. Typ ważności: Ta opcja pozwala ustawić typ wygaśnięcia minutnika.
5. Wiadomość o wygaśnięciu: Jeśli typ wygaśnięcia został wybrany jako Auto, żadna wiadomość nie jest wyświetlana po wygaśnięciu transakcji. Ale jeśli wybrałeś opcję Pokaż wiadomość, ustaw w tym polu niestandardowy komunikat o wygaśnięciu.
6. Gdzie wyświetlać: Administrator może wybrać, gdzie chce wyświetlić blok odliczający czas na swojej stronie internetowej.
7. Wybierz strony: Jeśli administrator chce wyświetlić blok czasowy na wybranych stronach, może wybrać tutaj strony.
8. Pozycja wyświetlania: Administrator witryny może ustawić pozycję wyświetlania bloku licznika czasu na stronie. Dostępne są trzy opcje wyświetlania:

Góra sklepu

top-of-the-store

Naprawiono na górze okna

stały do ​​góry okna

Dół sklepu

dolny

9. Wprowadź czas: Administrator może wprowadzić czas (w sekundach), po którym chce pokazać blok czasowy na nakładce. Ustaw 0, jeśli chcesz wyświetlić go natychmiast odwiedzającym.
10. Geolokalizacja: Ta opcja pozwala wybrać geolokalizację do wyświetlania bloku licznika czasu sprzedaży.

Następnie kliknij przycisk „Zapisz” widoczny w prawym górnym rogu panelu administratora, aby zapisać ustawienia modułu.

Ustawienia wyglądu i odczucia 3.3

Ustawienia wyglądu i działania rozszerzenia odliczania magento kontrolują wygląd frontendu bloku licznika czasu. Dostępne są różne opcje konfiguracji:

ustawienia look-and-feel

1. Motyw: Administrator może ustawić konkretny motyw bloku licznika czasu sprzedaży z motywów oferowanych przez moduł kampanii odliczających czas.
2. Podgląd motywu: Ta opcja pozwala administratorowi wyświetlić podgląd motywu przed zastosowaniem zmian na swojej stronie internetowej.
3. Kolor tła: Za pomocą tej opcji administrator może ustawić kolor tła dla bloku licznika odliczania sprzedaży.
4. Kolor tekstu: Kolor czcionki tekstu wyświetlanego w bloku licznika czasu można ustawić za pomocą tej opcji.
5. Kolor tekstu przycisku: Administrator może zmienić kolor tekstu na przycisku timera.
6. Kolor tła przycisku: Administrator może ustawić żądany kolor tła dla przycisku zegara.
7. Kolor tekstu timera: Wybierz kolor tekstu dla tekstu timera wyświetlanego w bloku odliczania sprzedaży.

Następnie kliknij przycisk „Zapisz” widoczny w prawym górnym rogu panelu administratora, aby zapisać ustawienia modułu.

4.0 Front Interface rozszerzenia Magento Countdown Sales Timer

Po pomyślnym skonfigurowaniu ustawień modułu odliczającego sprzedaż magento, możesz zobaczyć pasek odliczania sprzedaży dla sklepu Magento zgodnie z wybranymi wartościami priorytetu i harmonogramem.

Odliczanie sprzedaży na stronie kategorii

screenshot-pstest2-knowband-com-2019-02-01-17-11-15
Odliczanie sprzedaży na stronie produktu

screenshot-pstest2-knowband-com-2019-02-01-17-11-151
Odliczanie sprzedaży na stronie głównej

screenshot-pstest2-knowband-com-2019-02-01-17-11-152
Wiadomość o wygaśnięciu po zakończeniu sprzedaży

screenshot-pstest2-knowband-com-2019-02-01-17-20-09


Joe Parker

We boast of the best in the industry plugins for eCommerce systems and has years of experience working with eCommerce websites. We provide best plugins for platforms like - Magento, Prestashop, OpenCart and Shopify . We also provide custom module development and customization services for the website and modules..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *