Rozszerzenie e-maili OpenCart – instrukcja obsługi

1.0 Wprowadzenie

Administrator sklepu internetowego może teraz wysyłać do klientów wiadomości e-mail za pomocą rozszerzenia do wiadomości e-mail OpenCart oferowanego przez Knowband. Ten bogaty w funkcje moduł OpenCart umożliwia handlowcowi tworzenie wielu reguł i szablonów e-mail do wysyłania kolejnych wiadomości e-mail w różnych warunkach.

Administrator ma możliwość wysyłania dalszych wiadomości e-mail do klientów po pewnym czasie. Administrator może tworzyć wiele reguł i przypisywać różne szablony dla różnych zdarzeń. Administrator ma opcję prowadzenia dziennika wiadomości uzupełniających. Rozszerzenie e-maili OpenCart pozwala klientom oferować kupon rabatowy wraz z dodatkowymi wiadomościami e-mail. Moduł wiadomości e-mail OpenCart jest zgodny z wieloma językami i zapewnia płynne funkcjonowanie.

1.1 Funkcje tego modułu do śledzenia wiadomości e-mail OpenCart

 • Za pomocą rozszerzenia OpenCart Followup Emails Extension administrator sklepu może wysyłać kolejne wiadomości e-mail do klientów.
 • Administrator może również oferować kupony rabatowe stałe lub procentowe wraz z e-mailem uzupełniającym.
 • Gotowe szablony e-mail są dostępne do śledzenia, które można dodatkowo dostosować.
 • Jako administrator sklepu internetowego możesz ustawić liczbę dni, po których chcesz wysyłać wiadomości e-mail z potwierdzeniem.
 • Administrator może przejrzeć wszystkie kolejne wiadomości e-mail, włączając tryb testowy z interfejsu administratora tego rozszerzenia do wiadomości e-mail OpenCart.
 • Rozszerzenie e-maili OpenCart jest zgodne z wieloma językami.
 • Administrator może prowadzić dziennik poczty elektronicznej, aby wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące dalszych działań.
 • Rozszerzenie e-maili OpenCart pozwala administratorowi sklepu internetowego wybrać produkty, grupę klientów, do której chce się zastosować, zgodnie z regułami śledzenia.
 • Gotowe szablony e-mail są dostępne do wysyłania kolejnych wiadomości e-mail bez żadnych problemów.
 • Nie ma potrzeby zmiany nawet jednej linii kodów podczas korzystania z rozszerzenia wiadomości e-mail OpenCart.

Kroki instalacji 2.0 modułu śledzenia wiadomości e-mail OpenCart

Kup wtyczkę Followup dla OpenCart w naszym sklepie. Pliki te otrzymasz po zakupie rozszerzenia OpenCart:

 • Najpierw otrzymasz plik kodu źródłowego modułu wiadomości e-mail śledzenia OpenCart w formacie spakowanym.
 • Instrukcja obsługi tego rozszerzenia e-maili OpenCart.

Wykonaj poniższe kroki, aby zainstalować moduł wiadomości e-mail OpenCart

1. Rozpakuj otrzymany plik zip. Otrzymasz foldery, jak pokazano na poniższym obrazie:

Instalacja rozszerzenia kontynuacji wiadomości e-mail w OpenCart

2. Skopiuj wszystkie foldery pliku zip do katalogu głównego konfiguracji OpenCart za pomocą menedżera FTP. Tak więc kolejne wiadomości e-mail dotyczące wtyczki zamówienia są teraz pomyślnie zainstalowane i gotowe do użycia w Twoim sklepie. Teraz przejdź do menu administratora i kliknij rozszerzenia, a tym samym przycisk konfiguracji obok wtyczki Followup E-mail dla OpenCart.

Interfejs administratora 2.0

Administrator sklepu internetowego może zastosować ustawienia wysyłania kolejnych wiadomości e-mail. Rozszerzenie e-maili OpenCart ma trzy zakładki dostosowywania, jak pokazano poniżej:

 • Ustawienia ogólne
 • Email Templates
 • Wysłano dziennik

Ustawienia ogólne 3.1

W sekcjach ustawień ogólnych administrator sklepu internetowego może zastosować te ustawienia:

Ustawienia ogólne 1: Rozszerzenie e-maili kontrolnych OpenCart

 • Status: Aktywuj lub dezaktywuj funkcję rozszerzenia wiadomości e-mail OpenCart.
 • Zachowaj dziennik e-mail: Włącz ustawienia prowadzenia dziennika wszystkich wysłanych wiadomości e-mail.
 • Tryb testowania: Włącz tryb testowy, aby otrzymywać wszystkie wysłane wiadomości e-mail w kolejnym e-mailu
 • Tryb testowy E-mail: Tutaj administrator sklepu może ustawić identyfikator e-mail, na który chcesz otrzymywać wszystkie wysłane e-maile uzupełniające.

Uwaga: Administrator może skonfigurować CRON, postępując zgodnie z instrukcjami konfiguracji CRON. W ustawieniach ogólnych jest Instrukcja dodawania CRON przez SSH.

Szablony e-mail 3.2

Rozszerzenie e-maili kontrolnych OpenCart umożliwia administratorowi sklepu ustalanie reguł i dostosowywanie szablonów e-mail do wysyłania e-maili uzupełniających. Administrator może dodawać nowe szablony wiadomości e-mail, modyfikować szablony i usuwać wcześniej utworzone szablony wiadomości e-mail.

2-email-templates: Rozszerzenie e-maili OpenCart

Kroki, aby dodać nowy szablon wiadomości e-mail

Administrator musi tylko kliknąć przycisk „+”, aby dodać nowy szablon wiadomości e-mail.

2-add-new-template: Rozszerzenie e-maili OpenCart

Ustawienia ogólne 3.2.1

Moduł uzupełniających wiadomości e-mail OpenCart Ustawienia ogólne

 • Status szablonu: Aktywuj lub dezaktywuj status szablonu.
 • Nazwa szablonu: Ustaw nazwę szablonu stąd.

Zasady 3.2.2

 • Wydarzenie: Administrator sklepu może wybrać typ zdarzenia. Istnieją cztery typy zdarzeń, z których administrator może wybrać.

Moduł uzupełniających wiadomości e-mail OpenCart

Zamówienie utworzone
Status zamówienia
Klient Brak aktywności
Rejestracja klienta

Reguła 1: Zamówienie zostało utworzone

Zamów wtyczkę Followup dla OpenCart

 • Opóźnienie wiadomości (dni): Administrator może ustawić liczbę dni, po których chce wysyłać kolejne wiadomości e-mail.
 • Produkty: Wybierz nazwy produktów, których dotyczy ta reguła. Ta reguła będzie obowiązywać dla wszystkich produktów, jeśli administrator nie wybierze żadnego produktu.
 • Grupa klientów: Wybierz grupę klientów, do której chcesz zastosować tę regułę.

Reguła 2: Status zamówienia

Rozszerzenie e-maili OpenCart

 • Status zamówienia: Wybierz status zamówienia, na który chcesz wysyłać kolejne wiadomości e-mail.
 • Opóźnienie wiadomości (dni): Ustaw dni, po których chcesz wysyłać kolejne wiadomości e-mail.
 • Produkty: Wybierz produkty, do których chcesz zastosować tę regułę. Możesz pozostawić to pole puste, jeśli chcesz zastosować tę regułę do wszystkich produktów.
 • Grupa klientów: Wybierz grupę klientów, do której chcesz zastosować tę regułę.

Reguła 3: Brak aktywności klienta

Rozszerzenie e-maili OpenCart

 • Nieaktywny w ostatnich (dniach): Ustaw dni bezczynności, po których chcesz wysyłać e-maile z przypomnieniami.
 • Grupa klientów: Wybierz grupę klientów, do której ta reguła będzie stosowana.

Reguła 4: Rejestracja klienta

Rozszerzenie e-maili OpenCart

 • Opóźnienie wiadomości: Sprzedawca internetowy może ustawić liczbę dni, po których chce wysyłać wiadomości e-mail.
 • Grupa klientów: Administrator może wybrać grupę klientów, dla których ta reguła będzie obowiązywać.

Ustawienia rabatu 3.2.3

 • Rodzaj rabatu: Administrator sklepu może wybrać rodzaj rabatu.

Rozszerzenie e-maili OpenCart

 • Bez rabatu: Jeśli nie chcesz oferować rabatu, wybierz ten rodzaj rabatu.
 • Stała kwota: Sprzedawca sklepu może ustawić typ rabatu jako stałą kwotę.

Kolejne wiadomości e-mail dotyczące wtyczki zamówienia

Zniżka: Administrator może ustawić kwotę rabatu na zamówienie.

Całkowita kwota: Administrator może ustawić całkowitą kwotę zamówienia, dla której kupon będzie ważny.

Ważność rabatu: Administrator może ustawić dni ważności kuponu rabatowego.

 • Odsetek: Sprzedawca sklepu może ustawić rodzaj rabatu jako kwotę procentową

Rozszerzenie e-maili OpenCart

Zniżka: Administrator może ustawić kwotę rabatu na zamówienie w procentach.

Całkowita kwota: Administrator może ustawić całkowitą kwotę zamówienia, dla której kupon będzie ważny.

Ważność rabatu: Administrator może ustawić dni ważności kuponu rabatowego.

 • Naprawiono kupon: Administrator może również wybrać opcję stałego kuponu do bezpośredniego udostępniania kuponów.

Rozszerzenie e-maili OpenCart

 • Kod kuponu: Wpisz kod kuponu.

Szablon e-maila 3.2.4

Dodatkowa wiadomość e-mail do wtyczki zamówienia ma gotowe szablony e-mail do wysyłania kolejnych wiadomości e-mail.

Dodatkowa wtyczka do e-maili dla OpenCart

 • Temat: Administrator może wprowadzić wiersz tematu wiadomości e-mail w wielu językach.
 • Wiadomość: Administrator może dostosować szablon wiadomości e-mail do wysyłania kolejnych wiadomości e-mail.

Uwaga: Użytkownicy online mogą otrzymać link ze szczegółami zamówienia wraz z e-mailem uzupełniającym umożliwiającym wyświetlenie zamówienia w przypadku statusu zamówienia i typu zdarzenia utworzonego przez zamówienie.

Kroki edycji szablonu e-maila

Administrator sklepu internetowego może łatwo modyfikować szablony wiadomości e-mail z poziomu interfejsu administratora.

Rozszerzenie e-maili OpenCart

Kroki, aby usunąć dowolny szablon wiadomości e-mail

Administrator sklepu internetowego może łatwo usunąć dowolne szablony wiadomości e-mail z interfejsu administratora.

Rozszerzenie e-maili OpenCart

Dziennik wysłanych 3.3

Administrator może wyświetlić listę wszystkich kolejnych wiadomości e-mail wraz z innymi szczegółami, takimi jak identyfikator e-mail klienta, typ szablonu, zdarzenie i data.

Rozszerzenie e-maili OpenCart

Administrator może również zastosować filtr do tworzenia krótkich list dziennika e-mail. Administrator sklepu internetowego może wyświetlić następną strukturę wiadomości e-mail.

Zamów wtyczkę Followup dla OpenCart

Interfejs frontowy 4.0

Administrator sklepu internetowego może wysyłać wiadomości e-mail do klientów w różnych warunkach. Klienci mogą otrzymywać kolejne wiadomości e-mail podczas tworzenia zamówienia, różne warunki zamówienia, brak aktywności klientów, rejestracja nowych klientów.

Rozszerzenie e-maili OpenCart


Joe Parker

We boast of the best in the industry plugins for eCommerce systems and has years of experience working with eCommerce websites. We provide best plugins for platforms like - Magento, Prestashop, OpenCart and Shopify . We also provide custom module development and customization services for the website and modules..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *