Prestashop Wyszukiwanie głosowe i pisanie dodatków – instrukcja obsługi

1. Wprowadzenie

Moduł wyszukiwania i pisania głosowego Prestashop firmy Knowband z łatwością integruje funkcję rozpoznawania głosu w sklepie PrestaShop. Dzięki Prestashop Vocal Search Addon e-kupiec może to robićSystem rozpoznawania głosu Prestashop opracowuje metodę bez użycia rąk, która umożliwia wprowadzanie danych podczas wyszukiwania zapytań lub wypełniania formularzy kasy lub formularzy PI. Dodatek Wyszukiwanie głosowe i Pisanie zapewnia, że ​​klient uzyskuje proste i najlepsze wyniki przy minimalnym wysiłku.

Funkcje 1.1 wyszukiwania głosowego Prestashop

1. Wyszukiwanie głosowe Prestashop

2. Prestashop Responsive Moduł rozpoznawania głosu z łatwością rozpoznaje głos klienta i przetwarza polecenie.

3. Administrator sklepu Prestashop może włączyć / wyłączyć opcję wyszukiwania głosu na pasku wyszukiwania.

4. Korzystając z wyszukiwania głosowego Prestashop

5. Administrator sklepu może również włączyć opcję Rozpoznawanie głosu w formularzu rejestracyjnym. Wprowadzanie głosowe działa na polach wybranych przez administratora z zaplecza.

6. Moduł komend głosowych Knowband Prestashop można włączyć dla formularza adresu, formularza płatności dla gości, formularza kontaktowego, formularza danych osobowych i innych.

7. Wyszukiwanie głosowe Prestashop

8. Klient może łatwo uzyskać pożądany efekt.

9. System rozpoznawania głosu Prestashop jest kompatybilny z wieloma sklepami.

10. Prestashop Search by Voice Module według Knowband jest wielojęzyczny.

11. Prestashop Vocal Search Addon jest kompatybilny z SSL.

12. Moduł Prestashop Voice Commander jest łatwy w obsłudze i obsłudze.

Technologia dla rozwoju

Język: PHP

Struktura: PrestaShop

2.0 Kroki instalacji wyszukiwania głosowego Prestashop

1.

Prestashop Wyszukiwanie głosowe i pisanie dodatków | Instalacja
2. Skopiuj cały folder o nazwie aktualizacja produktu do folderu modułów w katalogu głównym sklepu PrestaShop za pośrednictwem FTP.

3. Będziesz mógł znaleźć produkt System rozpoznawania głosu gotowy do zainstalowania w modułach w sklepie PrestaShop, jak pokazano poniżej.

Prestashop Wyszukiwanie głosowe i pisanie dodatków | Konfiguracja

4. Kliknij link Instaluj, aby zainstalować wtyczkę.

Teraz moduł Prestashop Search by Voice Module jest gotowy do użycia i kliknij łącze „Konfiguruj”, aby skonfigurować ten moduł Prestashop Voice Commander przez Knowband.

Interfejs administratora 3.0 dla

Po zainstalowaniu wyszukiwania głosowego Prestashop

1. Ustawienia główne

Ogólne ustawienia tego modułu Voice Commander dla Prestashop wyjaśniono poniżej.

Ustawienia ogólne 3.1

W tej zakładce wyszukiwania głosowego Prestashop

Prestashop Wyszukiwanie głosowe i pisanie dodatków | Ustawienia główne

Karta Ustawienia ogólne tego dodatku Prestashop Wyszukiwanie według głosu ma następujące opcje:

Włącz / Wyłącz: Początkowo to pole wyszukiwania głosowego Prestashop

Po włączeniu tego ustawienia wyszukiwania głosowego doda funkcję wyszukiwania głosowego do Twojego sklepu. Klienci otrzymują łatwą opcję nawigacji. Mogą przeglądać kategorię lub wylądować na żądanym produkcie tylko za pomocą asystenta głosowego. Oszczędza to wysiłku pisania ręcznego.

Gdy klient kliknie przycisk Polecenia głosowe, na ekranie pojawi się wyskakujące powiadomienie z prośbą o pozwolenie na dostęp do mikrofonu, jak pokazano poniżej:

Prestashop Wyszukiwanie głosowe i pisanie dodatków | Front End

Po włączeniu powiadomienia klient będzie mógł mówić przez mikrofon.

Włącz / wyłącz w urządzeniu stacjonarnym: W tej sekcji administrator sklepu może również włączyć funkcję poleceń głosowych w witrynie na komputery.

Podgląd frontonu:

Prestashop Wyszukiwanie głosowe i pisanie dodatków | Front End

Klienci mogą z łatwością przeglądać stacjonarne urządzenie witryny internetowej, mówiąc tylko przez mikrofon.

Włącz / wyłącz na urządzeniu mobilnym / tablecie: Korzystając z tego dodatku do wyszukiwania wokalu Prestashop, administrator może włączyć funkcję rozpoznawania głosu na urządzeniu mobilnym, naciskając przycisk.

Podgląd frontonu:

Prestashop Wyszukiwanie głosowe i pisanie dodatków | Urządzenie przenośne

Włącz / wyłącz pasek wyszukiwania: Korzystając z tej opcji modułu systemu rozpoznawania głosu Prestashop, sprzedawca w sklepie może włączyć funkcję poleceń głosowych dla paska wyszukiwania.

Prestashop Wyszukiwanie głosowe i pisanie dodatków | Pasek wyszukiwania

Włącz / wyłącz formularz rejestracyjny: Wyszukiwanie głosowe Prestashop

Prestashop Wyszukiwanie głosowe i pisanie dodatków | Ustawienia rejestracji

Wybierz pole formularza rejestracyjnego: Tutaj sprzedawca sklepu może wybrać pole formularza rejestracyjnego. W których chcą włączyć funkcję głosu, taką jak: Imię, Nazwisko i inne.

Włącz / wyłącz formularz danych osobowych:Ta opcja pozwala administratorowi oferować funkcję poleceń głosowych w formularzu danych osobowych klienta. Klient może zaktualizować informacje, mówiąc tylko mikrofonem. Dodatek przechwyci polecenie podane przez użytkownika przez mikrofon i wprowadzi to samo w odpowiednim polu.

Prestashop Wyszukiwanie głosowe i pisanie dodatków | Formularz danych osobowych

Wybierz pole danych osobowych: Administrator może wybrać pole dla opcji głosowej.

Włącz / wyłącz dla formularza adresu: Wyszukiwanie głosowe Prestashop

Prestashop Wyszukiwanie głosowe i pisanie dodatków | Formularz adresowy

Wybierz pole formularza adresu: W tym polu administrator sklepu Prestashop może zezwolić klientowi na wypełnienie adresu za pomocą mikrofonu. Zgodnie z wymaganiami administrator może włączyć funkcję komendanta głosowego Imię, Nazwisko, Nazwa firmy, Adres i inne. Klient może łatwo wypełnić dane osobowe, mówiąc w mikrofonie.

Włącz / wyłącz dla formularza płatności dla gości: Wyszukiwanie głosowe Prestashop

Prestashop Wyszukiwanie głosowe i pisanie dodatków | Kasa dla gości

Wybierz pole formularza płatności dla gości: Za pomocą modułu Prestashop Voice Reminder właściciel sklepu Prestashop może również włączyć funkcję rozpoznawania głosu w formularzu Guest Checkout.

Włącz / wyłącz formularz kontaktowy: Moduł Prestashop Search By Voice pozwala administratorowi sklepu włączyć funkcję rozpoznawania głosu w formularzu kontaktowym.

Prestashop Wyszukiwanie głosowe i pisanie dodatków | Formularz zgłoszeniowy

Włącz typ głosu podczas fokusu:Klienci mogą aktywować Mikrofon bez klikania na niego, jeśli administrator włączy ustawienie Typ głosu przy ustawianiu ostrości, Mikrofon zostanie aktywowany w tym samym czasie, gdy klienci klikną na pole.


Joe Parker

We boast of the best in the industry plugins for eCommerce systems and has years of experience working with eCommerce websites. We provide best plugins for platforms like - Magento, Prestashop, OpenCart and Shopify . We also provide custom module development and customization services for the website and modules..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *