PrestaShop Dynamic Pricing addon- Instrukcja obsługi

1.0 Wprowadzenie

Oferty Knowband Moduł dynamicznej wyceny PrestaShop który zapewnia administratorowi sklepu możliwość obliczania dynamicznych cen każdego produktu bez żadnych kłopotów. Sprzedawca sklepu internetowego może pozwolić klientom dostosować zamówienie i odpowiednio ustawić ilość produktów.

Dodatek do dynamicznego zarządzania ceną PrestaShop automatycznie oblicza dokładny koszt dostosowywania zgodnie z zasadami stosowanymi przez administratora sklepu. Prestashop Customization Price Calculator to wysoce konfigurowalny i w pełni funkcjonalny moduł, który oferuje bezproblemowe tworzenie reguł w celu stosowania dynamicznych cen.

Cechy 1.1

 • Administrator może łatwo ustawić maksymalną i minimalną cenę dostosowywania za pomocą interfejsu administratora tego dynamicznego cennika produktów PrestaShop.
 • Rozszerzenie PrestaShop Dynamic Pricing umożliwia administratorowi wyświetlanie lub ukrywanie opcji wprowadzania masy i ilości ze strony produktu.
 • Administrator może włączyć ustawienia, aby pomnożyć cenę i wagę według ilości, w tym przypadku cena i waga będą podwójne, jeśli klient wybierze ilość produktu 2.
 • Administrator sklepu może łatwo dodawać, usuwać, aktualizować dynamiczną regułę cenową z poziomu interfejsu administratora tego modułu PrestaShop Dynamic Product Pricing.
 • Moduł PrestaShop Dynamic Product Pricing umożliwia ustawienie priorytetu dynamicznych reguł cenowych.
 • Z rozwijanej listy dostępnej w interfejsie administracyjnym PrestaShop Dynamic Price można wybrać wiele pól.
 • Administrator nie może używać pól wyboru koloru, dzielnika, daty, tekstu, obszaru tekstowego w żadnej formule.
 • Jeśli administrator usunął jakiekolwiek pole, które zostało użyte w dowolnej formule, musi utworzyć nową formułę bez uwzględnienia tego pola.
 • Nowo utworzone pole będzie dostępne do tworzenia formuły ceny, wagi i ilości.
 • Administrator może osobno utworzyć formułę ceny, wagi i ilości z interfejsu administratora modułu Prestashop Customization Price Calculator.
 • Administrator może tworzyć dowolne formuły za pomocą różnych operatorów.
 • Po utworzeniu formuły administrator musi zmapować regułę z produktami, kategoriami, producentem i dostawcami.
 • Po mapowaniu reguł formuły będą miały zastosowanie do tego konkretnego produktu, kategorii, producenta i dostawcy.
 • Klienci mogą łatwo zobaczyć cenę dostosowywania, wagę i ilość na tej samej stronie dostosowywania.

2.0 Kroki instalacji

Administrator otrzyma te pliki po zakupie rozszerzenia PrestaShop Dynamic Pricing ze strony Knowband:

1. Spakowany plik składa się z kodu źródłowego modułu PrestaShop Dynamic Product Pricing.

2. Instrukcja obsługi tego dodatku PrestaShop Dynamic Product Pricing.

Wykonaj następujące kroki, aby zainstalować wtyczkę PrestaShop Dynamic Pricing:

Instalacja PrestaShop Dynamic Product Pricing

Przede wszystkim rozpakuj spakowany plik zawierający niektóre pliki i foldery.

Następnie skopiuj całą zawartość folderu i wklej go do folderu „Moduły” w katalogu sklepu. Administrator może śledzić ścieżkę

3.

Kliknij przycisk „Zainstaluj”, aby zainstalować rozszerzenie Prestashop Customization Price Calculator. Zostanie wyświetlone okno z potwierdzeniem. Kliknij "Kontynuuj instalację". Ten krok spowoduje zainstalowanie wtyczki Prestashop Customization Price Calculator i wyświetlenie powiadomienia Moduły zostały pomyślnie zainstalowane“.

Ustawienia administratora 3.0

W interfejsie administratora dostępne są opcje dostosowywania, dzięki którym administrator może ustawić dynamiczne ceny na stronie internetowej. Administrator otrzyma następujące opcje dostosowywania ustawień:

 • Podstawowe ustawienia
 • Dynamiczne zasady cenowe

Podstawowe ustawienia 3.1

W Ustawieniach podstawowych otrzymasz opcje dostosowywania, jak pokazano poniżej:

Podstawowe ustawienia modułu PrestaShop Dynamic Pricing

 • Włącz: Aktywuj lub dezaktywuj funkcjonalność modułu PrestaShop Dynamic Pricing po prostu przełączając przycisk.
 • Minimalna wartość ceny dostosowywania: Ustaw tutaj najniższy koszt dostosowywania. Będzie to minimalny koszt dostosowania dla klientów.
 • Maksymalna wartość ceny dostosowywania: Napraw najwyższy koszt dostosowania w tej opcji menu. Koszt dostosowania nie może być większy niż ta wartość.
 • Waga wyświetlania na stronie produktu: Możesz włączyć ustawienia pokazujące wagę na stronie produktu na stronie internetowej. Klienci mogą zobaczyć szczegóły „wagi dostosowywania” na stronie produktu.
 • Ukryj dane ilościowe: Włącz to pole, jeśli nie chcesz, aby klienci ustawiali ilość produktów. Jeśli chcesz zezwolić klientom na ustawienie ilości zamówienia, wyłącz ustawienia „ukryj dane wejściowe ilości” z interfejsu administratora tego dodatku Prestashop Customization Price Calculator.
 • Wiele cen i wagi według ilości: Włącz ustawienia, aby pomnożyć cenę i wagę według ilości. Na przykład, jeśli klient wybierze produkt 1, który kosztuje 20 $ i waży 8 Kg i ustawia ilość jako 2, wtedy cena automatycznie zmieni się na 40 $, a waga będzie automatycznie 16 kg.

Dynamiczne zasady cenowe 3.2

Sekcja dynamicznej reguły cenowej wyświetla listę dynamicznych reguł cenowych. Można wyświetlić identyfikator reguły ceny, nazwę reguły, status, datę utworzenia reguły i datę aktualizacji reguły. Tutaj administrator może dodać nową regułę dynamicznej wyceny, zaktualizować dowolną regułę lub łatwo usunąć dynamiczną regułę cenową.

Reguła cenowa dodatku PrestaShop dla dynamicznych cen

3.2.1 Jak dodać nową dynamiczną regułę cenową?

Aby dodać nową dynamiczną regułę ceny, kliknij „Dodaj nowyprzycisk „dostępna po prawej stronie u góry strony, jak pokazano poniżej:

PrestaShop Dynamic Pricing add-new-rule

Po kliknięciu przycisku „Dodaj nowy” zobaczysz wiele opcji dostosowywania. Ustawienia dostosowywania są wyświetlane w sekcji 4.0.

3.2.2 Jak zaktualizować regułę dynamicznej wyceny?

Aby zaktualizować dynamiczne reguły cen, możesz kliknąć przycisk edycji, jak pokazano poniżej:

Reguła edycji wtyczki PrestaShop Dynamic Pricing

3.2.3 Jak usunąć regułę dynamicznej wyceny?

Kliknij na "usunąć„przycisk do usuwania dowolnej dynamicznej reguły ceny.

Reguła usuwania rozszerzenia PrestaShop Dynamic Pricing

Dynamiczne dostosowywanie reguł cenowych 4.0

Administrator musi kliknąć „dodaj nowy„przycisk, aby dodać nową dynamiczną regułę ceny, jak omówiono w sekcji 3.2.1. Po kliknięciu tego przycisku administrator może wyświetlić te opcje dostosowywania:

 • Dynamiczne ustawienia ogólne reguły ceny
 • Fields
 • Formuła cenowa
 • Formuła wagowa
 • Formuła ilościowa

Ustawienia ogólne dynamicznej reguły cenowej 4.1

Aby dodać nową dynamiczną regułę ceny, administrator musi zastosować ustawienia opisane poniżej:

Dynamiczne reguły wtyczki PrestaShop Dynamic Pricing

 • Włącz: Włącz opcję, aby aktywować tę dynamiczną regułę cenową.
 • Nazwa reguły: Ustaw tutaj nazwę reguły.
 • Włącz ustawienia globalne: Zastosuj globalnie zadeklarowane ustawienia, włączając tę ​​opcję. Jeśli chcesz zastosować inne ustawienia, włącz tę opcję. Wyświetlą się podobne opcje, które zostaną zastosowane tylko do tej reguły.

PrestaShop Dynamiczne zarządzanie cenami Szczegółowe zasady

 • Priorytet reguły: Ustaw priorytet tej nowej reguły w interfejsie administratora tej wtyczki PrestaShop Dynamic Pricing.

Pola 4.2

W tej sekcji administrator może tworzyć różne pola dla ustawień dynamicznych reguł cenowych. W regułach PrestaShop Dynamic Product Pricing dostępnych jest wiele typów pól.

 1. Wprowadzane przez użytkownika
 2. Suwak
 3. Upuścić
 4. Przyciski radiowe
 5. Lista kolorów
 6. pole wyboru
 7. tekst
 8. textarea
 9. Data
 10. Obraz
 11. Stała wartość
 12. Cena za sztukę
 13. dzielnik
 14. Narzędzie do wybierania kolorów

Administrator może łatwo wybrać typ pola z poziomu interfejsu administratora i odpowiednio dostosować pola.

4.2.1 Pole wprowadzania danych użytkownika

Dane wejściowe modułu PrestaShop Dynamic Product Pricing

 • Nazwa: Wpisz tutaj nazwę pola.
 • Label: Ustaw etykietę w różnych językach.
 • Rodzaj: Wybierz pole Wprowadzanie użytkownika z listy rozwijanej.
 • Wartość: Ustaw domyślną wartość suwaka.
 • Jednostka: Wybierz jednostkę, np. Centymetr, metr, kilogram, gram.
 • Wartości: Ustaw wartości pola wejściowego użytkownika. Aby ustawić wartości pól, kliknij poniższą opcję:

PrestaShop Dynamiczne zarządzanie ceną

Po kliknięciu tej opcji administrator może wyświetlić wyskakujące okienko, jak pokazano poniżej:

Prestashop Customization Price Calculator wartość wejściowa

Teraz administrator musi wprowadzić te dane zgodnie z wymaganiami w wyskakującym okienku powyżej:

1. Wartość początkowa: Będzie to domyślna wartość pola.

2. Minimalna wartość: Będzie to najniższa wartość pola wejściowego. Na stronie produktu pojawi się komunikat o błędzie Jeśli klient wprowadzi niższą wartość.

3. Maksymalna wartość: Wprowadź maksymalną wartość pola. Klient nie może wprowadzić większej liczby.

5. Krok: Administrator może wprowadzić kroki przy każdym kliknięciu. Jeśli wartością jest 10, to po następnym kroku wartością będzie 15 w wyżej wymienionym przypadku.

6. Opis: Administrator musi wprowadzić opis pola w różnych językach. Obowiązkowe jest wprowadzenie opisu w każdym polu.

 • Akcje: Kliknij na "X„aby włączyć to pole. Możesz także usunąć to pole, klikając”kosz“.

PrestaShop Dynamic Product Price disable

Po włączeniu pola będzie wyglądać jak na poniższym obrazie:

Wtyczka PrestaShop Dynamic Pricing

Teraz to pole jest włączone i może być użyte we wzorze.

Pole suwaka 4.2.2

Ustawienia pola suwaka są takie same jak ustawienia pola wejściowego. Administrator może wykonać te same kroki, aby utworzyć pole suwaka. Po skonfigurowaniu pole będzie wyglądało jak poniżej:

Suwak PrestaShop Dynamic Price management

4.2.3 DropDown Field

Możesz wybrać pole DropDown, w którym klienci mogą wybrać swój wybór.

Ustawienia są takie same, jak opisane powyżej ustawienia pola.

PrestaShop Dynamic Product Pricing Rozwijane pole

Po kliknięciu opcji wartości to okienko zostanie wyświetlone na tej samej stronie. Możesz wprowadzić opis rozwijanego pola i kliknąć „Dodaj nową opcjęPrzycisk ".

Rozszerzenie PrestaShop Dynamic Pricing Rozwijana wartość

Po kliknięciu „Dodaj nową opcję„, możesz zobaczyć te opcje:

 • Tekst: Wprowadź opcje listy rozwijanej w różnych językach.
 • Wartość: Wprowadź wartość dla każdej opcji rozwijanej. Będzie to koszt dostosowania tej opcji.
 • Zaniedbanie: Możesz ustawić dowolną z opcji jako domyślną.
 • Kasować: Możesz usunąć dowolne z rozwijanych opcji w dowolnym momencie.

PrestaShop Dynamiczne rozwijanie cen produktów

Pole przycisków radiowych 4.2.4

Ustawienie pola przycisków radiowych jest takie samo, jak ustawienia pola rozwijanego. Administrator może wybrać to pole przycisku radiowego i ustawić nazwę, etykietę i opis pola.

PrestaShop Dynamic Product Pricing radio

Na wyskakującej stronie administrator może wprowadzić opis pola, a także dodać nowe opcje.

PrestaShop Dynamic Product Price wartość przycisku radiowego

Po kliknięciu „Dodaj nową opcję„Administrator może wprowadzić nowe opcje i ustawić ich wartości. Możesz również ustawić wartość jako wartość domyślną.

Ustawienia przycisku Prestashop Customization Price Calculator

Lista kolorów 4.2.5

W tym polu listy kolorów administrator może ustawić ceny wyboru koloru. Po ustawieniu nazwy pola i etykiety w różnych językach, admin może kliknąć ikonę wartości dla ustawień wartości.

PrestaShop Dynamic Product Price lista kolorów

Po kliknięciu ikony wartości otworzy się wyskakujące okienko, w którym możesz wprowadzić opis pola i dodać nową opcję. Administrator może ustawić różne wartości dla różnych kolorów, a także ustawić kolor jako kolor domyślny.

PrestaShop Dynamic Product Price modulecolor-list-values

Pole wyboru 4.2.6

Wybierz pole wyboru z listy rozwijanej, wprowadź nazwę pola i etykietę. Po kliknięciu sekcji wartości administrator może ustawić opis tego pola.

Ustawienia pola wyboru PrestaShop Dynamic Product Pricing

Teraz admin może włączyć to pole z interfejsu administratora tej wtyczki PrestaShop Dynamic Pricing.

Ustawienie wartości modułu PrestaShop Dynamic Pricing
Tekst 4.2.7

To ustawienie pola jest takie samo jak inne pola.

Po kliknięciu ikony wartości otworzy się wyskakujące okienko, w którym możesz ustawić następujące opcje menu:

Pole tekstowe PrestaShop Dynamic Product Price

 • Wymagany: Administrator może uczynić to pole obowiązkowym.
 • Wartość początkowa: Administrator może tutaj wpisać początkową wartość pola. Może to być znak lub wartość liczbowa.
 • Min znaków: Wprowadź minimalne znaki wymagane w tym polu.
 • Maksymalne postacie: Ustaw maksymalne znaki wymagane w tym polu.
 • Opis: Wprowadź opis pola w różnych językach.

Tekst PrestaShop Dynamic Product Pricing

Obszar tekstowy 4.2.8

Ustawienia pola tekstowego są podobne do ustawień pola tekstowego. Administrator może zastosować ustawienia, aby uzyskać szczegółowe informacje.

obszar tekstowy Moduł Prestashop Customization Price Calculator

Administrator może włączyć pole z interfejsu administratora dodatku PrestaShop Dynamic Pricing.

Obszar tekstowy wtyczki PrestaShop Dynamic Pricing
4.2.9 Data

Wybierz pole daty z listy rozwijanej.

Prestashop Customization Cena Kalkulator

Po kliknięciu przycisku wartości administrator może ustawić opis pola i uczynić go polem wymaganym.

Data rozszerzenia PrestaShop Dynamic Pricing

Obraz 4.2.10

Administrator może wybrać pole obrazu i odpowiednio zastosować ustawienia.

Wtyczka PrestaShop Dynamic Pricing dostosowywanie obrazu

Po kliknięciu wartości administrator może ustawić pole jako wymagane. Administrator może również ustawić minimalną i maksymalną szerokość wraz z ustawieniami maksymalnego rozmiaru.

PrestaShop Dynamic Product Price image-field

4.2.11 Fixed Value

Administrator może wybrać stałe pole wartości. Bardzo łatwo jest ustawić nazwę pola, etykietę i wartość pola z interfejsu administratora. Administrator może ustawić stałą wartość, której chce użyć we wzorze.

PrestaShop Dynamic Cena produktu o stałej wartości

Cena jednostkowa 4.2.12

Administrator może ustawić wartość ceny jednostkowej po wybraniu tego pola z rozwijanej listy dostępnej w interfejsie administratora tego modułu PrestaShop Dynamic Price. Administrator może ustawić cenę za sztukę.

Cena jednostkowa

Dzielnik 4.2.13

Administrator może pokazać dzielnik, wybierając pole dzielnika z interfejsu administratora tego dodatku Kalkulator ceny dostosowywania Prestashop. To pole podzieli stronę na dwie części.

dzielnik

Próbnik kolorów 4.2.14

Administrator może wybrać pole wyboru koloru z listy rozwijanej. Selektor kolorów wyświetli się poniżej dzielnika.

narzędzie do wybierania kolorów

Kliknij przycisk wartości, aby ustawić wartość początkową i opis pola wyboru koloru. Zapisz ustawienia i włącz pole z interfejsu administratora tego modułu Prestashop Customization Price Calculator.

ustawienie wyboru koloru

Ogólna lista będzie wyglądać tak, jak pokazano poniżej:

Wtyczka PrestaShop Dynamic Pricing dla wszystkich pól

Przed opisem formuły musisz znać te punkty:

1. Pola wyboru koloru, dzielnika, daty, tekstu, pola tekstowego nie będą działać w żadnej formule.

2. Jeśli usuniesz dowolne pole zawarte w dowolnej formule, musisz utworzyć nową formułę bez uwzględnienia tego pola.

Formuła cenowa 4.3

Administrator może utworzyć formułę obliczania ceny z interfejsu administratora tego modułu PrestaShop Dynamic Product Price.

Do obliczeń dostępne są znaki +, -, (,) i / i *.

Administrator może również wyczyścić formułę i utworzyć nową.

Po ustawieniu formuły kliknij „zapisz tę formułęPrzycisk ".

PrestaShop Dynamic Pricing pluginprice-formula

Ta formuła obliczy koszt dostosowania i pokaże to na stronie internetowej.

Formuła wagowa 4.4

Ta formuła obliczy całkowitą wagę dostosowywania przy każdej modyfikacji.

PrestaShop Dynamiczna waga zarządzania ceną
Formuła ilościowa 4.5

Ta funkcja jest dostępna do ustawienia ilości z interfejsu administratora. Gdy administrator ustawi ilość, klient nie może zmienić ilości produktów.

PrestaShop Dynamic Product Pricingweight - formuła

Po ustawieniu formuły administrator musi zmapować kategorie, produkty, producentów i dostawców. Ta zasada zostanie zastosowana do tych kategorii, produktów, producentów i dostawców, na których administrator to odwzorowuje.

Moduł dynamicznej wyceny PrestaShop

Po kliknięciu linku ta strona zostanie otwarta:

Mapowanie reguł wtyczki PrestaShop Dynamic Pricing

Wybierz kategorię, produkt, producenta i dostawcę, które chcesz zmapować za pomocą tej reguły. Kliknij przycisk>, aby mapować i <znak, aby go usunąć. Aby przenieść całą kategorię, produkt, producenta i dostawcę, kliknij przycisk >> i <<.

Administrator sklepu musi za każdym razem zapisywać te ustawienia mapowania.

Interfejs frontowy 5.0

Po skonfigurowaniu formuły sklep wyświetli się w sposób pokazany poniżej:

Wtyczka PrestaShop Dynamic Pricing

Po dostosowaniu klientów koszt dostosowania zostanie obliczony automatycznie.

PrestaShop Dynamiczna kalkulacja ceny zarządzania

Po obliczeniu kosztów i wagi wartości zostaną ustawione na wartość domyślną.

Administrator może ustawić priorytet reguły z interfejsu administratora tego modułu Prestashop Customization Price Calculator.

Obowiązkowe jest zapisywanie ustawień mapowania reguł za każdym razem.

W ten sposób klienci mogą łatwo przeglądać koszty dostosowania produktu na tej samej stronie produktu i nie ma potrzeby obliczania kosztu za każdym razem. Administrator musi utworzyć reguły i formułę tylko raz.


Joe Parker

We boast of the best in the industry plugins for eCommerce systems and has years of experience working with eCommerce websites. We provide best plugins for platforms like - Magento, Prestashop, OpenCart and Shopify . We also provide custom module development and customization services for the website and modules..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *