OpenCart Price Alert – User Manual

Jak zainstalowaćAlert cenowy OpenCart wtyczka na twoim serwerze

1. Pobierz plik ZIP z OpenCart i rozpakuj go w folderze. Po rozpakowaniu struktura folderów wtyczki Price alert będzie podobna do pokazanej na poniższym ekranie.

220

2. Otwórz katalog przesyłania, a zobaczysz następującą strukturę folderów.

221

3. Zaloguj się za pomocą FTP i przeciągnij i upuść wszystkie foldery do katalogu głównego serwera. Nie masz zmiany domyślnej nazwy folderu tematycznego na nazwę folderu motywu. Aby ta wtyczka działała, musisz mieć zainstalowany VQMOD. Jeśli VQMOD nie jest zainstalowany, pobierz i zainstaluj z poniższego adresu URL: https://code.google.com/p/vqmod/

4. Znajdziesz wtyczkę gotową do zainstalowania w modułach twojego OpenCart.

223

5. Kliknij łącze Zainstaluj, aby zainstalować wtyczkę.

6. Usuń pliki vqcache z folderu vqmod / vqcache.

7. Aby uzyskać dostęp do alertu cenowego, kliknij link Pricealert, który znajduje się po prawej stronie menu raportu pokazanego poniżej.

224

8. Po kliknięciu na link Alert cenowy otworzy się moduł do podłączenia. Zawiera pasek nawigacyjny u góry, menu po lewej i główną zawartość w centrum, jak pokazano poniżej.

226

1. Ustawienia główne

1. Aby włączyć wtyczkę, przełącz przycisk włączania z OFF na ON, który znajduje się po prawej stronie etykiety Włącz / Wyłącz.

245

2. Aby włączyć wyświetlanie pożądanej ceny po stronie klienta, przełącz przycisk z OFF na ON, który znajduje się po prawej stronie etykiety Żądana cena.

246

3. Jeśli włączysz pożądaną cenę, musisz wypełnić pole procentu pożądanej ceny, w przeciwnym razie pojawi się błąd. Możesz podać do pięciu wartości procentowych tutaj, które będą pokazywane klientom, a te wartości procentowe muszą być oddzielone średnikiem (;), jak pokazano poniżej:

247

4.E-mail Opcja ponownego wysłania dni umożliwia administratorowi ustawienie liczby dni, po których Alert ceny zostanie ponownie wysłany do klienta. Jeśli jego wartość to none, Alert cenowy zostanie wysłany tylko raz, ale jeśli ustawisz go na 4 dni, Alert cenowy będzie wysyłany wielokrotnie po każdych 4 dniach.

248

2. Raport o cenach produktów

1. Ta karta pokazuje admin, raport o alertach cen produktów w formie tabelarycznej i tabelarycznej. Administrator może ustawić filtr, by pobrać raport na określony czas lub dla konkretnego produktu.

249
2. Możesz również wyeksportować dane raportu tabelarycznego w formacie Excel, klikając przycisk Eksportuj.

250

3. Raport o alertach cenowych klientów

1. Ta karta pokazuje admin, Raport o alertach cenowych klientów w formie tabelarycznej. Administrator może ustawić filtr, by pobrać raport na określony czas lub dla konkretnego produktu.

251
2. Możesz również wyeksportować dane raportu tabelarycznego w formacie Excel, klikając przycisk Eksportuj.

4. Karta Raporty

Zakładka Raporty przedstawia następujące wykresy kolumn: 1.Total Sprzedaż przy użyciu kuponów i bez całkowitej kwoty rabatu.

318
2.Total Orders przy użyciu kuponów i bez nich.

319

Konfiguracja CRON (ustawienie e-mail)

Aby wysłać powiadomienie o cenie pocztą elektroniczną do wszystkich klientów, którzy ustawili Alerty cenowe, musisz skonfigurować OpenCart i CRON w następujący sposób: 1. Aby skonfigurować pocztę w OpenCart, otwórz Panel administracyjny i kliknij System-> Ustawienia.

252

2. Po kliknięciu przycisku Edytuj w sklepie, a następnie w ustawieniach poczty, wypełnij wszystkie wymagane dane i zapisz.

253
3. Musisz również ustawić zadanie CRON dla następującego adresu URL. Zalecamy uruchamianie tego CRON tylko raz dziennie. http: ///index.php? route = pricealert / pricealert / getSenderList /

254

Panel klienta

Klient będzie mógł utworzyć alert cenowy dla dowolnego produktu, klikając opcję Kliknij, aby ustawić Alert cenowy, który będzie dostępny na każdej stronie produktu.

255
1. Kiedy klient kliknie Kliknij, aby ustawić Alert cenowy, pojawi się wyskakujące okienko, w którym musi wpisać swój adres e-mail i żądaną cenę, aby ustawić Alert cenowy.

257

2. Na tym wyskakującym okienku, gdy klient wprowadzi pole tekstowe Żądana cena, zostaną mu zasugerowane pewne predefiniowane pożądane wartości cen. Te wartości są wstępnie zdefiniowane przez administratora. Klient nie może podać swojej żądanej ceny. Musi wybrać dowolny z tych sugestii. Administrator może wyłączyć żądane pole cenowe w takim przypadku, klient będzie musiał tylko wprowadzić ID e-mail, aby utworzyć Alert cenowy.

258

3. Gdy klient kliknie przycisk Utwórz alert po wprowadzeniu wymaganych pól, na jego koncie zostanie utworzony alert cenowy i zostanie mu pokazane powiadomienie. Teraz, gdy administrator zmieni cenę za dany produkt, wówczas Alert cenowy zostanie wysłany do tego klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail, tylko jeśli jego żądana cena jest wyższa lub równa nowej cenie. W przypadku, gdy administrator wyłączył pożądane pole cenowe, do tego klienta zostanie wysłany alert cenowy za każdym razem, gdy nastąpi jakakolwiek zmiana w cenie tego produktu.

259

4. Jeśli klient jest zalogowany, może zobaczyć wszystkie utworzone przez niego ostrzeżenia o cenach dla różnych produktów, klikając link Odwiedź inne alerty.

5. Klient może aktualizować lub usuwać wszelkie alerty cenowe.

260

6. Klient może usunąć dowolny alert cenowy za pomocą przycisku Usuń w odpowiednim Alertu cenowym.

261

7. Klient może edytować dowolne ostrzeżenie o cenie, klikając przycisk Edytuj, aby włączyć pole tekstowe Żądana cena. Korzystając z tego pola, może zmienić swoją pożądaną wartość. Jego zmieniona cena zostanie zaktualizowana po kliknięciu przycisku Aktualizuj, jak pokazano poniżej.

262

 

Joe Parker

We boast of the best in the industry plugins for eCommerce systems and has years of experience working with eCommerce websites. We provide best plugins for platforms like - Magento, Prestashop, OpenCart and Shopify. We also provide custom module development and customization services for the website and modules.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *