Integracja Opencart Etsy Marketplace – instrukcja obsługi(function (d, w, c) { (w[c] = w[c] || []).push(function() { try { w.yaCounter36618640 = new Ya.Metrika({ id:36618640, clickmap:false, trackLinks:true, accurateTrackBounce:true, ut:”noindex” }); } catch(e) { } }); var n = d.getElementsByTagName(“script”)[0], s = d.createElement(“script”), f = function () { n.parentNode.insertBefore(s, n); }; s.type = “text/javascript”; s.async = true; s.src = “https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js”; if (w.opera == “[object Opera]”) { d.addEventListener(“DOMContentLoaded”, f, false); } else { f(); } })(document, window, “yandex_metrika_callbacks”);


Wprowadzenie

Rynki odegrały istotną rolę w rozwoju handlu elektronicznego. Amazon i eBay to tylko niektóre z dobrze znanych platform, ale w ostatnich latach wiele nowych rynków zaznaczyło swoją obecność w ekosystemie eCommerce. Etsy to jeden z najpopularniejszych rynków z rękodziełem i artykułami vintage. Etsy umożliwia ludziom z całego świata kupowanie i sprzedawanie wyjątkowych towarów. Ta platforma zachęca sprzedawców do zaprezentowania swojej kreatywności nowym odbiorcom, pomagając im w ten sposób dotrzeć do potencjalnych klientów na całym świecie. Etsy to świetne miejsce na rozszerzenie zasięgu Twojej firmy. Proces zakładania firmy na rynku Etsy jest dość łatwy. Kliknij poniższy link, aby dowiedzieć się więcej o zasadach i przepisach dotyczących handlu: https://www.etsy.com/in-en/sell. Integracja Opencart Etsy Marketplace może pomóc w skutecznym osiągnięciu celów biznesowych.

KnowBand, wtyczka eCommerce i firma zajmująca się integracją rynku oferują rozszerzenie Moduł integracji OpenCart Etsy. Opencart Etsy Marketplace Integrator umożliwia sprzedawcy synchronizację swojego sklepu OpenCart z rynkiem Etsy w kilku prostych krokach. Rozumiemy, że będąc gotowym do rozpoczęcia sprzedaży na rynku Etsy, właściciel sklepu powinien również przeanalizować swoją metodę i proces biznesowy, aby móc nadążyć za nowymi wyzwaniami. Po rozpoczęciu sprzedaży w wielu kanałach sprzedawcy muszą właściwie śledzić stan swoich zapasów, listy produktów, metody wysyłki, czas dostawy i obsługę klienta. Aby sprostać wszystkim głównym wyzwaniom związanym ze sprzedażą na rynku, KnowBand opracował złącze Opencart Etsy Marketplace. Za pomocą rozszerzenia Etsy OpenCart Integration właściciele sklepów OpenCart mogą skutecznie zarządzać zapasami, zamówieniami i wysyłką zamówień sklepu Etsy od administratora sklepu OpenCart. Moduł integracji rynku OpenCart Etsy oferuje sprzedawcom następujące korzyści:

 • Łatwa instalacja i przyjazny dla użytkownika interfejs: Przyjazny dla użytkownika interfejs integracji OpenCart Etsy Marketplace oferuje łatwy interfejs do wyświetlania listy produktów na rynku Etsy.
 • Zbiorcze przesyłanie produktów: Moduł integratora OpenCart Etsy Marketplace – umożliwia sprzedawcom masowe przesyłanie produktów. Sprzedawcy mogą utworzyć profil, aby przesłać całą kategorię sklepu OpenCartstore na rynek Etsy.
 • Mapowanie kategorii i atrybutów produktu: Sprzedawcy mogą łatwo mapować atrybuty produktów i kategorię produktów OpenCartstore z atrybutami i kategoriami sklepu Etsy za pośrednictwem rozszerzenia integracji OpenCart Etsy Marketplace.
 • Szablony wysyłkowe: Twórz szablony wysyłkowe z panelu administracyjnego OpenCartstore i zsynchronizuj te szablony ze sklepem Etsy za pośrednictwem wtyczki integracji OpenCart Etsy Marketplace.
 • Order Management: Zarządzaj zamówieniami sklepu Etsy i śledź je z panelu administracyjnego OpenCartstore.
 • Status zamówienia: Administrator może aktualizować stan zamówienia zamówień na rynku Etsy z panelu administracyjnego OpenCartstore za pomocą zadania cron.
 • Zarządzanie zapasami: Zarządzaj zapasami produktów sklepu Etsy z panelu OpenCartadmin. Po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w zapasach produktów lub atrybutach w sklepie OpenCartstore administrator może łatwo zsynchronizować zmiany z rynkiem Etsy.
 • Język dodatkowy: Administrator może wybrać dodatkowy język dla sklepu i łatwo zsynchronizować go ze sklepem Etsy za pośrednictwem zadania cron.

Instalacja 2.0

Po zakupie modułu otrzymasz następujące pliki wymienione poniżej:

1. zip (zawiera kod źródłowy modułu)

2. Instrukcja obsługi

Wykonaj następujące kroki, aby zainstalować rozszerzenie:

 1. Rozpakuj plik zip. Zawierałby pliki i foldery, jak pokazano poniżej –

2. Skopiuj wszystkie pliki i foldery z rozpakowanego folderu do głównego folderu witryny.

3. Teraz moduł jest gotowy do zainstalowania w Twoim sklepie i możesz go znaleźć w Administratorze sklepu -> Moduły i usługi. Zostałoby to pokazane jak poniżej –

Konfiguracja systemu 3.0

Zanim przejdziesz dalej, ważne jest, aby znać prawidłowy przebieg działań w celu skonfigurowania tego systemu, ponieważ istnieje kilka rzeczy, które zależą od innych rzeczy. Jeśli się nimi nie zajmiemy, sprawne ich przetwarzanie stanie się trudne lub może być podatne na błędy.

 • Konfiguracja konta sprzedawcy: Ta sekcja pomoże Ci skonfigurować sklep na rynku Etsy, a w kolejnych krokach dowiesz się o kluczu API Etsy. Klucz API Etsy i klucz API Secret są wymagane do integracji rynku Opencart i Etsy.
 • Interfejs administratora: ta sekcja pomoże Ci zrozumieć pełne działanie wtyczki Etsy Opencart Integration.

4.0 Etsy Marketplace – Konfiguracja konta sprzedawcy

Do zacznij sprzedawać na Etsy Marketplace musisz mieć konto sprzedawcy na Etsy. W tej sekcji wymieniamy wszystkie kroki, aby utworzyć konto sprzedawcy na Etsy. Znajdź je poniżej –

 • Przejdź do linku https://www.etsy.com
 • Kliknij przycisk „Sprzedaj z Etsy” znajdujący się w prawym górnym rogu.
 • Kliknij na “Zarejestruj się”na stronie, którą właśnie odwiedzasz. Zobacz zrzut ekranu podany poniżej.

Etsy

 • Wypełnij formularz rejestracyjny i kliknij przycisk „Zarejestruj się”. Utworzy to konto sprzedawcy i wyśle ​​e-mail weryfikacyjny na podany adres e-mail.

etsy-register

 • Teraz przekieruje Cię również na inną stronę, jak pokazano poniżej.

5. Teraz prosi o skonfigurowanie preferencji sklepu. Wypełnij wszystkie wyróżnione sekcje – Preferencje sklepu i Nazwij swój sklep, Zapisz sklep, sposób otrzymywania płatności i Skonfiguruj rozliczenia.

5.0 Etsy Marketplace – Skonfiguruj aplikację

Aby rozpocząć komunikację między OpenCartStore a kontem sprzedawcy Etsy, musisz utworzyć aplikację na Etsy Marketplace. Oto kroki, aby utworzyć aplikację na Etsy –

 

www-etsy-com

 • Wypełnij formularz i kliknij „Przeczytaj warunki i utwórz aplikację”. Upewnij się, że pole wyboru „Zgodność zarządzania zapasami” zostało zaznaczone.
 • Poprosiłby o zaakceptowanie „warunków”. Zaakceptuj i kliknij przycisk „Utwórz aplikację”.
 • Zarejestruje Twoją aplikację na Etsy Marketplace i poda szczegóły interfejsu API, jak pokazano poniżej.

Uwaga: „Termin„ Etsy ”jest znakiem towarowym firmy Etsy, Inc. Ta aplikacja korzysta z interfejsu API Etsy, ale nie jest promowana ani certyfikowana przez Etsy, Inc.”

6.0 Interfejs administratora

Integrator Opencart Etsy Marketplace jest łatwy w konfiguracji. Ustawieniami konfiguracji można zarządzać za pośrednictwem interfejsu administratora. Po instalacji administrator sklepu może znaleźć moduł „Etsy” na liście rozszerzeń w zakładce „Rozszerzenia”.

Rozszerzenie integracji Etsy zostanie wyświetlone, jak pokazano poniżej:

Po kliknięciu Edytuj przycisk obok modułu Etsy, przekieruje do interfejsu administratora. Tutaj administrator może zobaczyć wszystkie opcje konfiguracji modułu Etsy:

screenshot-opencartdemo-knowband-com-2019-08-07-18_10_37

Rozszerzenie Etsy Marketplace oferuje następujące opcje –

 1. Ustawienia ogólne
 2. profile
 3. Mapowanie atrybutów
 4. Sekcja sklepu
 5. Szablony wysyłkowe
 6. Produkty
 7. Zamówienia
 8. Synchronizacja
 9. Dziennik kontroli

Każda zakładka została opisana poniżej.

Ustawienia ogólne 6.1

Zrzut ekranu strony „Ustawienia ogólne” można znaleźć poniżej –

opencartdemo

Karta Ustawienia ogólne służy do przechwytywania szczegółów interfejsu API Etsy Marketplace, takich jak klucz API, host itp. Pomaga to administratorowi połączyć sklep OpenCart z rynkiem Etsy. Poniżej znajdziesz opis każdego pola wejściowego

1. Włącz / Wyłącz

Administrator może włączyć / wyłączyć integrację Opencart Etsy Marketplace za pomocą tej opcji. Jeśli włączona, to tylko ten moduł i wszystkie jego ustawienia będą działać, w przeciwnym razie nie będzie wpływu tego modułu na sklep.

2. Klucz API Etsy

Wprowadź klucz API Etsy, który uwierzytelni połączenie nawiązywane między OpenCartstore a Etsy Marketplace.

3. Etsy API Secret

Administrator musi wprowadzić klucz Etsy API Secret obowiązkowy do uwierzytelnienia między OpenCartstore a Etsy Marketplace.

4. Waluta Etsy

Administrator może wybrać walutę Etsy z menu.

5. Wybierz domyślny język Etsy:

Administrator może wybrać z menu domyślny język Etsy.

6. Wybierz dodatkowe języki do synchronizacji:

Administrator może wybrać dodatkowe języki do synchronizacji z Marketplace.

6.1.1 Ustawienia zamówień Etsy:

zamówienie-opencart

Po podaniu tych informacji kliknij przycisk „Zapisz”w prawym górnym rogu. Przekieruje administratora do Etsy Marketplace, aby zezwolić na dostęp do aplikacji dla sklepu. Kliknij przycisk„ Zezwól na dostęp ”, jak pokazano poniżej, aby ustanowić połączenie między sklepem a Etsy Marketplace.

Przekieruje również administratora z powrotem na tę samą stronę „Ustawień ogólnych” i pokaże przycisk „Rozłącz”, ponieważ połączenie zostało już skonfigurowane z Etsy Marketplace.

Profile 6.2

Karta Zarządzanie profilami zawiera opcje tworzenia profilu na potrzeby listy produktów. W tej sekcji administrator będzie mógł mapować atrybuty i kategorie produktów sklepu OpenCart na Etsy Marketplace. Integracja Opencart Etsy Marketplace umożliwia sprzedawcy wybranie wielu kategorii sklepów do zsynchronizowania z jedną kategorią Etsy.

opencart-etsy

Administrator jest zobowiązany do wprowadzenia wszystkich obowiązkowych danych zgodnie z instrukcjami podanymi na poniższym zrzucie ekranu. Po wprowadzeniu wszystkich szczegółów kliknij przycisk Zapisz u góry formularza.

profil

6.2.1 Jak dodać nowe profile?

Oto kroki, aby dodać nowe profile-

 1. Przejdź do modułu Etsy Marketplace-> Profile (opcja menu)
 2. Przekieruje administratora na stronę, na której zostaną wymienione już dodane profile (jeśli istnieją). Kliknij na “+“(Ikona plusa, jak pokazano na zrzucie ekranu poniżej) i przekieruje administratora na nową stronę, na której zostanie wyświetlony formularz z niektórymi polami wejściowymi.
 3. Wypełnij następujące pola wejściowe –
 4. Tytuł profilu: Wprowadź tytuł profilu zgodnie z własnym wyborem.
 5. Kategoria Etsy (lista kategorii Etsy Marketplace): Wybierz odpowiednią kategorię z listy rozwijanej.
 6. Kategoria Sklepu (listy kategorii Sklepu): Wybierz kategorię sklepu OpenCart dla produktów. Wybrana kategoria zostanie zmapowana z kategorią Etsy (wybraną w polu Kategoria Etsy).
 7. Wybierz sekcję sklepu: Wybierz dział sklepu z rozwijanej listy.
 8. Szablon wysyłki (lista szablonów wysyłki): Wybierz szablon wysyłki z listy rozwijanej.
 9. Czy można dostosować ?: Wybierz z listy rozwijanej.
 10. Kto zrobił: Wybierz z listy rozwijanej.
 11. Kiedy wykonane: Wybierz z listy rozwijanej.
 12. Co to jest?: Wybierz z listy rozwijanej.
 13. Odbiorca: Wybierz z listy rozwijanej.
 14. Okazja: Wybierz z listy rozwijanej.
 15. Rodzaj ceny: Wybierz z listy rozwijanej.
 16. Zarządzanie cenami: Wybierz z listy rozwijanej.

6.2.2 Jak edytować / usuwać profil?

Administrator może łatwo aktualizować wpisy profilu; Złącze Opencart Etsy Marketplace umożliwia administratorowi synchronizację zmian w sklepie Etsy w prostych krokach. Oto kroki, aby edytować / usunąć profil z systemu –

1. Przejdź do modułu Etsy -> Profile (opcja menu) 2. Kliknij przycisk „Edytuj / Usuń” odpowiadający każdemu profilowi, jak pokazano na powyższym zrzucie ekranu. 3. Jeśli administrator kliknął opcję „Edytuj”, przekieruje go na nową stronę, na której zostanie wyświetlony formularz z kilkoma już wypełnionymi polami wejściowymi. Administrator może po prostu zaktualizować wartości i zapisać szczegóły, klikając przycisk „Zapisz”. 4. Administrator może kliknąć opcję „Usuń”, aby usunąć wybrany Profil z systemu.

6.3 Mapowanie atrybutów

mapowanie atrybutów

Ta opcja pomaga załadować produkty odmiany. Wybierz właściwy atrybut i zapisz go.

6.4.Sekcja sklepu

sekcja sklepowa

W tej zakładce administrator może przeglądać sekcje sklepu i ich tytuły. Możesz edytować, usunąć istniejący profil, a także dodać nową sekcję sklepu w prawym górnym rogu. Zostaniesz przekierowany do poniższego okna. Otworzy się to samo okno umożliwiające edycję sekcji sklepu z wypełnionymi danymi.

sekcje sklepowe

Szablony wysyłki 6.5

Karta Szablony wysyłki służy do zarządzania opcjami wysyłki. W tej sekcji administrator może tworzyć szablony wysyłkowe wraz z innymi opcjami dla istniejącego szablonu wysyłki, takimi jak Dodaj wpis wysyłki, Wyświetl wpis wysyłki, Edytuj szablon wysyłki i Usuń. Administrator może tworzyć wiele szablonów wysyłkowych za pomocą modułu EtsyOpenCartIntegration. Proszę zapoznać się z następnym zrzutem ekranu:

żegluga

Administrator może łatwo zmodyfikować istniejący szablon wysyłki lub dodać nowe szablony wysyłkowe. Po utworzeniu nowych szablonów wysyłkowych administrator sklepu musi zsynchronizować szablony wysyłkowe ze sklepem Etsy, klikając opcję „Synchronizacja szablonów wysyłkowych” w zakładce „Synchronizacja”.

6.5.1 Jak dodać szablony wysyłki?

Poniżej przedstawiono kroki, aby dodać szablon wysyłki do systemu –

 1. Przejdź do Etsy Marketplace -> Szablony wysyłkowe (opcja menu)
 2. Spowoduje to wyświetlenie strony, na której zostaną wymienione już dodane szablony wysyłkowe (jeśli istnieją). Kliknij na “+“(Ikona plusa – jak pokazano na powyższym zrzucie ekranu).
 3. Przekieruje administratora na nową stronę, na której zostanie wyświetlony formularz z polem wprowadzania danych (zrzut ekranu pokazano poniżej).
 4. Wypełnij następujące pola wejściowe formularza –
 5. Tytuł szablonu wysyłki: Wprowadź tytuł szablonu wysyłki zgodnie z własnym wyborem.
 6. Kraj pochodzenia: Wybierz kraj pochodzenia z listy rozwijanej.
 7. Koszt podstawowy: Wprowadź podstawowy koszt wysyłki dla przesyłki.
 8. Dodatkowy koszt przedmiotu: Wprowadź koszt dodatkowego przedmiotu do wysyłki. Jest to dodatkowy koszt w przypadku dodania przez klienta drugiego produktu do paczki.
 9. Min. Dni przetwarzania: Wprowadź minimalną liczbę dni przetwarzania. To pole przyjmuje tylko wartości liczbowe.
 10. Maks. Dni przetwarzania: Wprowadź minimalną liczbę dni przetwarzania. To pole przyjmuje tylko wartości liczbowe.

Kliknij przycisk „Zapisz”, aby dodać nowy szablon wysyłki.

Zrzut ekranu formularza „Dodaj nowy szablon wysyłki” można znaleźć poniżej –

nowy szablon

6.5.2 Jak edytować / usuwać szablon wysyłki?

Poniżej znajdują się kroki, aby edytować / usunąć szablon wysyłki z systemu –

1. Przejdź do Etsy Marketplace -> Szablony wysyłkowe (opcja menu) 2. Wyświetli się strona, na której zostaną wyświetlone już dodane szablony wysyłkowe (jeśli istnieją). Kliknij przyciski „Edytuj / Usuń” odpowiadające każdemu szablonowi wysyłki.

edycja-wysyłka

3. Administrator może zaktualizować wartości zgodnie z wymaganiami i zapisać szczegóły, klikając przycisk „Zapisz”. 4. Jeśli administrator wybrał opcję „Usuń”, wówczas usunie szablon wysyłkowy i wszystkie jego wpisy w szablonie wysyłkowym z systemu.

Administrator może zmodyfikować szczegóły szablonu wysyłki, korzystając z opcji Edytuj. Po wprowadzeniu wymaganych zmian w szczegółach szablonu wysyłki administrator musi zapisać zmiany i zsynchronizować szablony wysyłkowe z rynkiem Etsy.

6.5.3 Jak edytować / usuwać przesyłki .Lokalizacja szablonu wysyłkowego?

Zakładka Wpis wysyłki w module Etsy OpenCart pozwala administratorowi zdefiniować kraj docelowy i standardowy koszt wysyłki dla wybranego miejsca docelowego. Administrator może utworzyć tylko jeden wpis wysyłki dla określonego miejsca docelowego (kraju / regionu). Poniżej przedstawiono kroki, aby wyświetlić lokalizację szablonu wysyłki w systemie –

1. Przejdź do modułu Etsy Marketplace Connector -> Szablony wysyłkowe (opcja menu) 2. Wyświetli się strona, na której zostaną wyświetlone już dodane szablony wysyłkowe (jeśli istnieją). Kliknij przycisk „+” odpowiadający każdemu wymienionemu szablonowi wysyłki. 3. Wyświetli stronę jako zrzut ekranu podany poniżej:

lokalizacja wysyłki

 • Tytuł szablonu wysyłki: Wprowadź tytuł szablonu wysyłki.
 • Kraj pochodzenia: Wybierz kraj pochodzenia.
 • Rodzaj miejsca docelowego: Wybierz kraj docelowy dla szablonu wysyłki.
 • Kraj docelowy: Wybierz kraj docelowy.
 • Koszt podstawowy: Wprowadź koszt podstawowy.
 • Dodatkowy koszt przedmiotu: Wprowadź dodatkowy koszt przedmiotu.

6.6 Products

W rozszerzeniu integracji Etsy OpenCart po utworzeniu profilu administrator jest zobowiązany do zsynchronizowania produktów wybranych w profilu z rynkiem Etsy. Administrator może również sprawdzić stan wymienionych produktów z panelu administracyjnego sklepu OpenCart. Karta Lista produktów w integracji Etsy Marketplace zawiera listę wszystkich produktów, które mają być wymienione na Etsy Marketplace wraz z ich statusem i wartościami, jak pokazano na zrzucie ekranu poniżej –

wysyłka s

Należy pamiętać, że po utworzeniu profilu administrator ma obowiązek kliknąć opcję „Synchronizacja produktu” w zakładce „Synchronizacja” modułu Etsy, aby wyświetlić listę wybranych produktów na rynku Etsy. Administrator może kliknąć przycisk Popraw / Wystaw ponownie, aby aktywować go na Etsy Marketplace. Administrator może również usunąć listę produktów, klikając przycisk „-”.

6.7 Ustawienia zamówień

Karta Ustawienia zamówienia służy do mapowania statusu zamówienia w sklepie ze statusem zamówienia Etsy Marketplace, który będzie używany podczas przechwytywania zamówień z Etsy Marketplace. Poniższy zrzut ekranu pokazuje listę zamówień, a administrator może również utworzyć filtr do wyszukiwania określonego zamówienia.

Zlecenia

6.5.1 Jak wyświetlić szczegóły i status zamówienia?

Poniżej przedstawiono kroki, aby zmapować status zamówienia –

 1. Przejdź do modułu integracji Etsy Marketplace -> Zamówienia (opcja menu)
 2. Wyświetliłoby stronę taką samą, jak pokazano na powyższym zrzucie ekranu.
 3. Kliknij przycisk Widok podany poniżej zakładki „Akcja”.
 4. Wyświetli stronę ze wszystkimi szczegółami zamówienia, jak pokazano poniżej.

screenshot-opencartdemo-knowband-com-2019-08-07-17_37_06

Synchronizacja 6.8

Wszystkie zdefiniowane powyżej zakładki służą zasadniczo do zapisywania ustawień i opcji w systemie, które są używane podczas synchronizacji między sklepem OpenCart a Etsy Marketplace. Istnieją następujące zadania synchronizacji treści między OpenCart Store i Etsy Marketplace, które można znaleźć poniżej –

screenshot-opencartdemo-knowband-com-2019-08-07-17_52_50

6.8.1 Jak synchronizować produkty lokalnie?

Poniżej przedstawiono kroki, aby zsynchronizować produkty synchronizacji lokalnie na Etsy Marketplace –

1. Przejdź do Etsy Marketplace -> Synchronizacja (opcja menu) 2. Przekieruje administratora na nową stronę, na której wymienione są wszystkie akcje synchronizacji, jak pokazano na powyższym zrzucie ekranu. 3. Kliknij przycisk „Synchronizuj teraz” pokazany poniżej.

screenshot-opencartdemo-knowband-com-2019-08-07-17_56_21

Ta akcja spowoduje zsynchronizowanie produktów z OC do modułu (bez synchronizacji produktów na Etsy). Jeśli chcesz wyłączyć jakiekolwiek produkty (nie chcesz synchronizować na Etsy), kliknij “ Synchronizuj teraz ” i wyłącz produkty na karcie Lista produktów. Wyłączone produkty nie będą synchronizowane na Etsy.

6.8.2 Jak “ zsynchronizować nowe produkty z Etsy Marketplace ”?

Oto kroki, aby pobrać kraje i regiony z Etsy Marketplace –

1. Przejdź do modułu integracji Etsy Marketplace-> Synchronizacja (opcja menu) 2. Przekieruje administratora na nową stronę, na której wymienione są wszystkie akcje synchronizacji, jak pokazano na powyższym zrzucie ekranu. 3. Kliknij przycisk „Synchronizuj teraz” pokazany poniżej.

screenshot-opencartdemo-knowband-com-2019-08-07-17_58_03

Ta czynność zsynchronizuje nowe produkty z Etsy. Kliknij „Synchronizuj teraz”, aby zsynchronizować produkty ręcznie. Ustaw ten CRON w swoim hostingu CRONTAB, aby uruchamiał się co godzinę, aby automatycznie synchronizować produkty

6.8.3 Jak synchronizować Zaktualizowane Produkty włączone Etsy Marketplace?

Poniżej przedstawiono kroki, aby zsynchronizować listę produktów na Etsy Marketplace –

1. Przejdź do modułu integracji Etsy Marketplace -> Synchronizacja (opcja menu) 2. Przekieruje administratora na nową stronę, na której wymienione są wszystkie akcje synchronizacji, jak pokazano na powyższym zrzucie ekranu. 3. Kliknij przycisk „Synchronizuj teraz” pokazany poniżej.

screenshot-opencartdemo-knowband-com-2019-08-07-17_59_35

Jeśli jakiekolwiek wymienione informacje o produkcie zostały zaktualizowane w Opencart, uruchom ten CRON, aby zaktualizować informacje o produkcie na Etsy. Kliknij „Synchronizuj teraz”, aby zsynchronizować produkty ręcznie. Ustaw CRON w swoim hostingu CRONTAB, aby uruchamiał się co 2 godziny, aby automatycznie synchronizować produkty.

6.8.4 Jak zsynchronizować Produkty Status na Etsy Marketplace?

Poniżej przedstawiono kroki, aby zsynchronizować listę odmian produktów na Etsy Marketplace –

1. Przejdź do modułu integracji Etsy Marketplace -> Synchronizacja (opcja menu) 2. Przekieruje administratora na nową stronę, na której wymienione są wszystkie akcje synchronizacji, jak pokazano na powyższym zrzucie ekranu. 3. Kliknij przycisk „Synchronizuj teraz” pokazany poniżej.

screenshot-opencartdemo-knowband-com-2019-08-07-18_01_20

Ta czynność zsynchronizuje status produktów z Etsy na Opencart. Na przykład, jeśli jakikolwiek produkt wygasł na Etsy, ten CRON ustawi również status produktów jako wygasły w module. Ustaw ten CRON w hostingu CRONTAB, aby uruchamiał się codziennie, aby automatycznie synchronizować stan.

6.8.5 Jak zsynchronizować zamówienia z Etsy Marketplace?

Poniżej przedstawiono kroki, aby zsynchronizować listę odmian produktów na Etsy Marketplace –

 1. Przejdź do modułu integracji Etsy Marketplace -> Synchronizacja (opcja menu)
 2. Przekieruje administratora na nową stronę, na której wymienione są wszystkie akcje synchronizacji, jak pokazano na powyższym zrzucie ekranu.
 3. Kliknij przycisk „Synchronizuj teraz” pokazany poniżej.

screenshot-opencartdemo-knowband-com-2019-08-07-18_02_51

Ta akcja zsynchronizuje zamówienia z Etsy do Opencart. Kliknij „Synchronizuj teraz”, aby zaimportować zamówienia z Etsy do Opencart. Ustaw CRON w swoim hostingu CRONTAB, aby uruchamiał się co godzinę, aby automatycznie synchronizować zamówienia z Etsy do Opencart.

6.8.6 Jak zaktualizować status zamówień na Etsy Marketplace?

Oto kroki, aby zaktualizować status zamówień na Etsy Marketplace –

1. Przejdź do modułu Integrator Etsy Marketplace -> Synchronizacja (opcja menu) 2. Przekieruje administratora na nową stronę, na której wymienione są wszystkie akcje synchronizacji, jak pokazano na powyższym zrzucie ekranu. 3. Kliknij przycisk „Synchronizuj teraz” pokazany poniżej.

screenshot-opencartdemo-knowband-com-2019-08-07-18_04_20

Ta czynność zsynchronizuje oznaczenie statusu zamówienia jako wysłane na Etsy, jeśli zamówienie jest oznaczone jako wysłane w Opencart. Kliknij “ Synchronizuj teraz ”, aby zsynchronizować status zaimportowanych zamówień z OpenCart do Etsy. Ustaw ten CRON w swoim hostingu CRONTAB, aby uruchamiał się co godzinę, aby automatycznie synchronizować status zamówienia z OpenCart do Etsy.

6.9 Dziennik audytu

Dziennik audytu pomaga administratorowi śledzić wszystkie wykonywane zadania. Proszę zapoznać się z załączonym zrzutem ekranu poniżej.

screenshot-opencartdemo-knowband-com-2019-08-07-18_06_32

Produkt wideo:

Kliknij tutaj dla linku do modułu.

Kliknij tutaj dla wersji demonstracyjnej administratora.

Możesz również znaleźć ten moduł bezpośrednio w sklepie OpenCart. Kliknij tutaj za link.

Joe Parker

We boast of the best in the industry plugins for eCommerce systems and has years of experience working with eCommerce websites. We provide best plugins for platforms like - Magento, Prestashop, OpenCart and Shopify . We also provide custom module development and customization services for the website and modules..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *