Magento 2 Auto Switch Rozszerzenie języka i waluty – instrukcja obsługi


1.0 Wprowadzenie

Magento 2 Auto Switch Rozszerzenie języka i walutyOferowana przez Knowband pomaga zlokalizować witrynę eCommerce. Administrator sklepu może naprawić domyślny język i walutę, które będą używane w określonej lokalizacji, z zaplecza waluty i rozszerzenia języka Magento 2 Auto. Rozszerzenie języka i waluty Magento 2 Auto Change wykrywa adres IP odwiedzających witrynę. Odwiedzający mogą przeglądać zawartość i ceny produktów w określonym języku i walucie. Krótko mówiąc, moduł zmiany waluty i języka Magento 2 Auto automatycznie zmienia język i walutę używaną w witrynie na podstawie adresu IP odwiedzającego sklep.

Właściciele sklepów Magento 2 mogą teraz lokalizować swoją firmę i obsługiwać klientów zagranicznych bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w witrynie dla różnych lokalizacji.

1.1 Administracyjne korzyści z Magento 2 Auto Switch Language i rozszerzenie waluty:

 • Dzięki modułowi automatycznej zmiany języka i waluty Magento 2 administrator może bez problemu dotrzeć do globalnej publiczności.
 • Rozszerzenie automatycznego przełączania języka Magento 2 automatycznie zmienia język witryny na podstawie lokalizacji odwiedzającego sklep. Właściciel sklepu nie musi dokonywać żadnych zmian w zapleczu strony.
 • Moduł waluty automatycznego przełączania Knowband Magento 2 automatycznie zmienia walutę witryny eCommerce na podstawie lokalizacji klientów.
 • Sprzedawca internetowy może włączyć lub wyłączyć tę funkcję, klikając przycisk z zaplecza automatycznej zmiany języka i rozszerzenia waluty Magento 2.
 • Moduł automatycznej zmiany języka i waluty Magento 2 pozwala administratorowi z łatwością przesłać plik geolokalizacji.
 • Mapowanie języka i waluty dla różnych lokalizacji można wykonać za pomocą kilku kliknięć w interfejsie administratora wtyczki automatycznego przełączania języka i waluty Magento 2.
 • Ta wtyczka Magento 2 do automatycznego konwertera języków i walut oferuje obsługę wielu języków.
 • Automatyczny przełącznik języków i walut Magento 2 jest również kompatybilny z SSL.
 • Moduł zmiany języka i waluty Magento 2 jest kompatybilny z innymi motywami.
 • Administrator sklepu może zaoferować klientom lepsze wrażenia ze sklepu, wyświetlając informacje w preferowanym języku i walucie.
 • To rozszerzenie automatycznej zmiany języka i waluty Magento 2 zapewnia bezproblemowe i płynne działanie.

Instalacja 2.0

Kroki instalacji modułu języka i waluty Magento 2 Auto Switch są wymienione poniżej:

1. Kup rozszerzenie Magento 2 Auto Switch Language i Currency od Knowband. Możesz pobrać pakiet rozszerzeń.

2. Paczka zawiera spakowany plik, który zawiera instrukcję obsługi oraz kod źródłowy wtyczki Magento 2 Auto Switch Language and Currency. Rozpakuj paczkę.

3. Utwórz folder {Magento root}/app/code/Knowband/Autoswitchlangcurrency

4. Prześlij rozpakowaną zawartość do powyższego folderu za pomocą menedżera FTP (np. Filezilla lub WinSCP – pobierz tutaj: https://filezilla-project.org/).

5. Teraz uruchom poniższe polecenia, aby zainstalować wtyczkę:

php -f bin/magento module:enable –clear-static-content Knowband_ Autoswitchlangcurrencyphp -f bin/magento setup:upgradephp -f bin/magento setup:di:compilephp bin/magento setup:static-content:deploy

6. Rozszerzenie jest teraz zainstalowane i gotowe do użycia. W panelu administracyjnym przejdź do „Rozszerzenia wiedzy > Automatyczne przełączanie języka i waluty“.

Możesz teraz skonfigurować i używać rozszerzenia języka i waluty Knowband Magento 2 Auto Switch.

3.0 Interfejs administratora

Rozszerzenie przełącznika języka i waluty Magento 2 automatycznie zmienia język i walutę witryny Magento 2, wykrywając adres IP użytkownika. Użytkownik nie musi zmieniać tego samego ręcznie. Interfejs administratora wtyczki Magento 2 do zmiany waluty i języka oferuje dwie zakładki. Są one wymienione poniżej:

 1. Ustawienia ogólne
 2. Mapowanie

Interfejs administratora | Magento 2 Auto Switch Rozszerzenie języka i waluty

Omówmy różne opcje dostosowywania modułu automatycznej zmiany języka i waluty Magento 2.

Ustawienia ogólne 3.1

Zakładka Ustawienia ogólne modułu Magento 2 Auto Language and Currency Switch firmy Knowband oferuje podstawowe opcje konfiguracji. Różne pola w tej zakładce omówiono poniżej.

Ustawienia ogólne | Rozszerzenie języka i waluty Magento 2 Auto Switch

Włącz ustawienia językowe: To pole włączy opcję automatycznego przełączania języka. Jeśli jest włączone, rozszerzenie automatycznego przełączania języka Magento 2 przekonwertuje język witryny na język ustalony w zapleczu.

Włącz ustawienia waluty: Włącz to pole, aby zmienić walutę używaną w transakcji w witrynie eCommerce. Jeśli ten przycisk jest włączony, wtyczka automatycznej zmiany waluty Magento 2 automatycznie zmieni walutę używaną w interfejsie użytkownika.

Prześlij plik geolokalizacji: Możesz przesłać plik geolokalizacji w tej sekcji modułu językowego i wymiany walut Magento 2 Auto. Akceptowany jest tylko format pliku .mmdb.

Możesz przesłać plik tutaj lub skopiować plik w lokalizacji ‘aplikacja/kod/Knowband/Autoswitchlangcurrency/widok/frontend/sieć‘, używając FTP.

3.2 Mapowanie

Sekcja mapowania automatycznego rozszerzenia waluty i zmiany języka Magento 2 to miejsce, w którym mapujesz język i walutę do odpowiedniej lokalizacji. Geolokalizacje przesłane w zakładce ustawień ogólnych można wyświetlić tutaj, jak pokazano na poniższym obrazku:

Mapowanie | Rozszerzenie języka i waluty Magento 2 Auto Switch

Możesz zastosować filtr i znaleźć konkretną lokalizację. Jeśli chcesz zmienić język i walutę ustaloną dla określonej lokalizacji, kliknij przycisk „Edytuj‘, jak pokazano poniżej.

Edytuj mapowanie | Magento 2 Auto Switch Rozszerzenie języka i waluty

Na przykład wybieramy Indie. Po kliknięciu ikony edycji w interfejsie użytkownika pojawi się wyskakujące okienko umożliwiające edycję mapowania sklepu.

Magento 2 Auto Switch Rozszerzenie języka i waluty

Kraj: Ta sekcja określa wybraną lokalizację.

Język: Wybierz język z listy rozwijanej. Na przykład zmieniamy język Indii z angielskiego na francuski. Wtyczka automatycznej zmiany języka i waluty Magento 2 wykryje adres IP użytkownika. Jeśli użytkownik przegląda witrynę w Indiach, język używany w witrynie zostanie automatycznie zmieniony na francuski, a użytkownik będzie mógł przeglądać całą zawartość w języku francuskim.

Waluta: W tej sekcji możesz zmienić domyślną walutę witryny. Na przykład, jeśli zmienisz walutę z INR na Euro, użytkownicy wybranej lokalizacji będą domyślnie wyświetlać ceny w Euro.

Waluta | Magento 2 Auto Switch Rozszerzenie języka i waluty

4.0 Sklep Front-end

Domyślny język i waluta witryny są wyświetlane w interfejsie użytkownika.

Front End | Rozszerzenie języka i waluty Magento 2 Auto Switch

Dzięki modułowi automatycznej zmiany języka i waluty Magento 2 adres IP użytkownika zostanie wykryty, a domyślny język i waluta zostaną automatycznie zmienione, jak pokazano na poniższym obrazku. Zmiany będą oparte na konfiguracji wykonanej na zapleczu wtyczki automatycznego przełączania języka i waluty Magento 2.

zmiana języka i waluty

Aby uzyskać więcej informacji na temat języka i waluty automatycznego przełączania Knowband Magento 2:

Magento 2 Auto Switch Link do modułu językowego i walutowego.

Magento 2 Auto Switch Language and Currency Admin Demo link.

Magento 2 Auto Switch Language and Currency Demo link.

Automatyczne przełączanie języków i walut Magento 2 Link do YouTube.

Aby uzyskać więcej rozszerzeń Magento, odwiedź tutaj: www.knowband.com/magento-extensions

Joe Parker

We boast of the best in the industry plugins for eCommerce systems and has years of experience working with eCommerce websites. We provide best plugins for platforms like - Magento, Prestashop, OpenCart and Shopify . We also provide custom module development and customization services for the website and modules..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *