Magento 2 Auto Switch Rozszerzenie języka i waluty – instrukcja obsługi

1.0 Wprowadzenie

Magento 2 Automatyczny przełącznik Rozszerzenie języka i waluty?by Knowband offered helps you localize your eCommerce site. The store admin can fix the default language and currency to be used in a particular location from the backend of the Magento 2 Auto switch currency and language extension. The Magento 2 Auto change language and currency extension detects the IP of the site visitors. The visitors can view the contents and product prices in the specified language and currency. In short, the Magento 2 Auto switch currency and language module changes the language and currency being used on the site automatically based on the IP of the store visitor.

Właściciele sklepów Magento 2 mogą teraz lokalizować swoją firmę i obsłużyć klientów zza oceanu, nie wprowadzając żadnych zmian w witrynie dla różnych lokalizacji.

1.1 Admin Korzyści z Magento 2 Automatyczny przełącznik Rozszerzenie języka i waluty:

 • Dzięki modułowi automatycznej zmiany języka i waluty Magento 2 administrator może dotknąć globalną publiczność z najmniejszym wysiłkiem.
 • Rozszerzenie języka automatycznego przełączania Magento 2 automatycznie zmienia język witryny na podstawie lokalizacji odwiedzającego sklep. Właściciel sklepu nie musi wprowadzać żadnych zmian w zapleczu witryny.
 • Moduł walutowy automatyczny przełącznik Knowband Magento 2 automatycznie zmienia walutę witryny eCommerce na podstawie lokalizacji klientów.
 • Internetowy sklep internetowy może włączyć lub wyłączyć tę funkcjonalność, klikając przycisk z zaplecza automatycznej zmiany waluty i waluty Magento 2.
 • Moduł automatycznej zmiany języka i waluty Magento 2 pozwala administratorowi na łatwe przesłanie pliku geolokalizacyjnego.
 • Mapowanie języka i waluty dla różnych lokalizacji można wykonać za pomocą kilku kliknięć z poziomu interfejsu administratora wtyczki automatycznej języka i waluty Magento 2.
 • Ta wtyczka Magento 2 Automatyczny konwerter języków i walut oferuje obsługę wielu języków.
 • Przełącznik języka i waluty Magento 2 jest również zgodny z protokołem SSL.
 • Moduł językowy i walutowy Magento 2 jest kompatybilny z innymi tematami.
 • Administrator sklepu może zaoferować klientom lepszą obsługę sklepu, wyświetlając informacje w preferowanym języku i walucie.
 • Ta zmiana języka i waluty Magento 2 oferuje bezproblemowe i płynne działanie.

Instalacja 2.0

Poniżej przedstawiono kroki, które należy wykonać, aby zainstalować moduł językowy i walutowy Magento 2 Auto Switch:

1. Kup rozszerzenie języka i waluty Magento 2 Auto z Knowband. Możesz pobrać pakiet rozszerzeń.

2. Pakiet zawiera spakowany plik zawierający instrukcję obsługi i kod źródłowy wtyczki Magento 2 Auto Switch języka i waluty. Rozpakuj pakiet.

3. Utwórz folder {Magento root} / app / code / Knowband / Autoswitchlangcurrency

4. Prześlij wyodrębnioną zawartość do powyższego folderu za pomocą menedżera FTP (np. Filezilla lub WinSCP – pobierz tutaj: http://filezilla-project.org/).

5. Teraz uruchom poniżej polecenia, aby zainstalować wtyczkę:

Moduł php -f bin / magento: włącz –clear-static-content Knowband_ Autoswitchlangcurrencyphp -f bin / magento setup: upgrade-ph bin / magento setup: di: compilephp bin / magento setup: static-content: wdrożyć

6. Rozszerzenie jest teraz zainstalowane i gotowe do użycia. W panelu administracyjnym przejdź do "Rozszerzenia wiedzy> Automatyczne przełączanie języka i waluty“.

Możesz teraz skonfigurować i używać rozszerzenia języka Knowband Magento 2 i rozszerzenia waluty.

Interfejs administracyjny 3.0

Rozszerzenie języka i waluty Magento 2 automatycznie zmienia język i walutę strony Magento 2, wykrywając adres IP użytkownika. Użytkownik nie musi zmieniać tego samego ręcznie. Interfejs administracyjny wtyczki zmiany waluty i języka Magento 2 oferuje dwie zakładki. Są one wymienione poniżej:

 1. Ustawienia ogólne
 2. Mapowanie

Interfejs administracyjny | Magento 2 Automatyczny przełącznik Rozszerzenie języka i waluty

Omówmy różne opcje dostosowywania modułu automatycznego przełączania języków i walut Magento 2.

Ustawienia ogólne 3.1

Karta ustawień ogólnych modułu Magento 2 Auto Language and Currency Switch firmy Knowband oferuje podstawowe opcje konfiguracji. Różne pola w tej zakładce omówiono poniżej.

Ustawienia ogólne | Magento 2 Automatyczny przełącznik Rozszerzenie języka i waluty

Włącz ustawienia językowe: To pole umożliwi opcję zmiany języka. Jeśli opcja jest włączona, rozszerzenie języka automatycznego Magento 2 zamieni język witryny na taki, który został ustalony na zapleczu.

Włącz ustawienia walut: Włącz to pole, aby zmienić walutę używaną podczas transakcji w witrynie eCommerce. Jeśli ten przycisk jest włączony, wtyczka automatycznej zmiany walut Magento 2 automatycznie zmieni walutę używaną w interfejsie użytkownika.

Prześlij plik geolokalizacji: Możesz przesłać plik geolokalizacji w tej sekcji modułu językowego i zmiany waluty Magento 2 Auto. Akceptowany jest tylko format pliku .mmdb.

Możesz przesłać plik tutaj lub skopiować plik w lokalizacji "app / code / Knowband / Autoswitchlangcurrency / view / frontend / web", używając FTP.

Mapowanie 3.2

Sekcja mapowania rozszerzenia automatycznej waluty i zmiany języka w Magento 2 to miejsce, w którym mapujesz język i walutę do odpowiedniej lokalizacji. Geolokalizacje przesłane na karcie ustawień ogólnych można wyświetlić tutaj, jak pokazano na poniższym obrazku:

Mapowanie | Magento 2 Automatyczny przełącznik Rozszerzenie języka i waluty

Możesz zastosować filtr i znaleźć konkretną lokalizację. Jeśli chcesz zmienić język i walutę ustaloną dla danej lokalizacji, kliknij przycisk "Edytuj"Ikona pokazana poniżej.

Edytuj mapowanie | Magento 2 Automatyczny przełącznik Rozszerzenie języka i waluty

Na przykład wybieramy Indie. Po kliknięciu ikony edycji pojawi się wyskakujące okno z przodu, aby edytować mapowanie sklepu.

Magento 2 Automatyczny przełącznik Rozszerzenie języka i waluty

Kraj: Ta sekcja określa wybraną lokalizację.

Język: Wybierz język z listy rozwijanej. Na przykład zmieniamy język Indii z angielskiego na francuski. Automatyczna zmiana języka i waluty Magento 2 wykryje adres IP użytkownika. Jeśli użytkownik przegląda witrynę w Indiach, język używany w tej witrynie zostanie automatycznie zmieniony na francuski, a użytkownik obejrzy całą treść w języku francuskim.

Waluta: Możesz zmienić domyślną walutę strony z tej sekcji. Na przykład, jeśli zmienisz walutę z INR na Euro, użytkownicy domyślnie wyświetlą ceny w euro.

Waluta | Magento 2 Automatyczny przełącznik Rozszerzenie języka i waluty

4.0 Store Front-end

Domyślny język i waluta witryny jest wyświetlany w interfejsie użytkownika.

Front End | Magento 2 Automatyczny przełącznik Rozszerzenie języka i waluty

Z modułem automatycznej zmiany języka i waluty Magento 2 zostanie wykryte IP użytkownika, a domyślny język i waluta zostaną automatycznie zmienione, jak pokazano na poniższym obrazku. Zmiany zostaną dokonane w oparciu o konfigurację wykonaną na zapleczu wtyczki i wtyczki waluty Magento 2.

Front End | Magento 2 Automatyczny przełącznik Rozszerzenie języka i waluty

Aby uzyskać więcej informacji na temat języka i waluty automatycznego Knoword Magento 2:

Magento 2 Automatyczny przełącznik Link modułu językowego i walutowego.

Magento 2 Automatyczne przełączanie Link demo języka i waluty administratora.

Magento 2 Auto Switch Język i waluta Front Demo link.

Magento 2 Automatyczny przełącznik języków i walut YouTube Link.

Aby uzyskać więcej rozszerzenia Magento, odwiedź tutaj: www.knowband.com/magento-extensions

Joe Parker

We boast of the best in the industry plugins for eCommerce systems and has years of experience working with eCommerce websites. We provide best plugins for platforms like - Magento, Prestashop, OpenCart and Shopify . We also provide custom module development and customization services for the website and modules..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *