Barcode To Sheet : FAQs

# 1 Co to jest identyfikator arkusza Google?

Identyfikator arkusza kalkulacyjnego Google to wartość między „/ d /” a „/ edit” w adresie URL arkusza. Możesz nawet użyć tego identyfikatora, aby wygenerować internetowy kod QR i użyć go do importowania arkusza w aplikacji.

# 2 Czy możemy utworzyć 2 arkusze z tym samym identyfikatorem arkusza Google?

Tak, możesz utworzyć 2 arkusze z tym samym identyfikatorem arkusza Google w aplikacji Barcode To Sheet.

google-sheet-in-b2s

?#3 Which Android/iOS version does application supports?

Obsługuje system Android w wersji 4.2 i nowszej, a dla systemu iOS obsługuje od wersji 9 wzwyż.

# 4 Czy mogę tworzyć niestandardowe formularze i kolumny dla arkuszy?

Jest to jedna z najlepszych funkcji aplikacji. Zawsze możesz utworzyć liczbę kolumn w arkuszach w pożądany sposób. Oprócz tego możesz także wybrać typ danych, aby uniknąć błędnych wpisów w systemie.

# 5 Czy mogę spróbować, zanim go kupię?

Tak, pobieranie i używanie aplikacji jest całkowicie bezpłatne. Będziesz musiał zapłacić za korzystanie z zaawansowanych funkcji aplikacji, takich jak menu rozwijane i opcje przycisków radiowych. Zapewniamy nawet 5-dniowy okres próbny subskrypcji, aby umożliwić użytkownikowi ocenę usług przed dokonaniem płatności.

# 6 Czy mogę później zmienić abonament?

Tak, plany subskrypcji można zmienić w dowolnym momencie. Wystarczy kliknąć ikonę koszyka w nagłówku w zakładce Enterprise aplikacji. Zobaczysz listę dostępnych subskrypcji, które chcesz subskrybować. Po zmianie planu użytkownicy będą mogli korzystać tylko z tego samego abonamentu.

# 7 Czy mogę korzystać z tej aplikacji w środowisku korporacyjnym?

Tak, aplikacji można używać w środowisku korporacyjnym bez żadnych ograniczeń. W rzeczywistości ta konkretna aplikacja przeznaczona była dla osób prywatnych, małych firm i dużych korporacji. Każdy może korzystać z aplikacji bez żadnych ograniczeń użytkowania zgodnie z różnymi usługami oferowanymi w aplikacji.

# 8 Jakie typy kodów kreskowych są obsługiwane przez aplikację?

Aplikacja umożliwia skanowanie, odczyt lub przechwytywanie dowolnego z głównych systemów skanowania kodu. Może to obejmować skanowanie kodu QR, skanowanie ISBN, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, skanowanie adresów URL, atrybuty produktu, zdarzenia kalendarza i wiele innych.

# 9 Jak mogę utworzyć nowy arkusz?

Tworzenie arkusza w aplikacji Barcode To Sheet jest bardzo proste. Możesz po prostu dodać tytuł arkusza, kolumny i utworzyć arkusz.

# 10 Różnice między wersjami Pro, Pro + i Enterprise.

Sprawdź naszą sekcję cen, aby zobaczyć różnice między różnymi wersjami dostępnymi w aplikacji Barcode To Sheet:

https://www.knowband.com/blog/b2s-pricing/

# 11 Czy mogę używać pakietu zdjęć w wersji Enterprise?

Nie, pakietu zdjęć można używać tylko w wersji Pro + aplikacji kodów kreskowych na arkusze.

# 12 Nie można uzyskać danych z arkusza google.

Użytkownicy, którzy mają dostęp do edycji danych w arkuszu, mogą tylko dodawać lub edytować dane z arkusza. W przypadku, gdy nie otrzymujesz żadnych danych z arkusza, musisz potwierdzić, że użytkownik wprowadzający dane w arkuszu ma dostęp.

# 13 Czy mogę zweryfikować dane zaimportowane z Arkusza Google?

W tej chwili nie mamy funkcji sprawdzania poprawności daty z arkusza. Możesz utworzyć pusty arkusz w aplikacji z Arkusza Google online i edytować kolumny mobilnego arkusza za pomocą opcji „Edytuj arkusz”. Po dodaniu walidacji dane wprowadzone w arkuszu google również zostaną zatwierdzone.

# 14 Czy możesz zastosować formuły arkuszy Google w aplikacji mobilnej?

Nie, nie możesz zaimportować arkusza google z aplikacji mobilnej. Zamiast tego możesz dodać nową kolumnę pochodną w Arkuszach Google, aby po wprowadzeniu danych w arkuszu z aplikacji mobilnej zostały one dodane w arkuszu Google. Nowa kolumna dodana tylko w Arkuszu Google (nie w aplikacji mobilnej) zostanie obliczona i zostanie tam odzwierciedlona (Nie w arkuszu mobilnym).

Pobierz aplikację z:

Sklep Google play

Apple App Store

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszstronie internetowej sklepu producenta.?or drop your message at?support@knowband.com


Joe Parker

We boast of the best in the industry plugins for eCommerce systems and has years of experience working with eCommerce websites. We provide best plugins for platforms like - Magento, Prestashop, OpenCart and Shopify . We also provide custom module development and customization services for the website and modules..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *