How to get PayPal Client Id and Secret?

Aby znaleźć Identyfikator i numer PayPal dla swojego konta, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami.

1. Iść do?https://developer.paypal.com/?link.

Login Paypal: ID klienta PayPal

2. Następnie zaloguj się do deski rozdzielczej.

Formularz logowania Paypal: PayPal Id

3. Iść do "[Twoje imię]", następnie przejdź do "Deska rozdzielcza"w prawym górnym rogu dostaniesz opcję"Utwórz aplikację"Utwórz nową aplikację.

Utwórz aplikację: identyfikator PayPal

4. Wypełnij szczegóły nowej aplikacji i utwórz nową aplikację. Otworzy się nowy ekran.

Identyfikator i klucz PayPal: szczegóły

5. Na następnej stronie będzie można zobaczyć identyfikator klienta PayPal i jego tajny klucz.

Uwaga:?You can switch between the Sandbox and Live credentials by switching between “Piaskownica"I"relacja na żywo“.

Identyfikator klienta PayPal

6. Masz identyfikator klienta PayPal i sekret.


Akash Sharma

Akash Sharma

I'm Akash Sharma, an engineering graduate and software developer by profession. Challenges fascinate me and I like solving them.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *