How to get mailigen api key and setup an email list

Jak zdobyć klucz API Mailigen i skonfigurować listę e-mail?

Mailigen jest jedną z najlepszych usług marketingu e-mail i marketingu społecznościowego. Zapewnia programistom różne interfejsy API do opracowywania rozwiązań integracji Mailigen z różnymi platformami CMS i eCommerce. Wszystkie te rozwiązania wymagają wprowadzenia klucza API i podania szczegółów, aby skonfigurować konto Mailigen dla tych rozwiązań. Na przykład, aby skonfigurować nasze Moduł integracji Mailigen, potrzebujesz klucza API […]

Czytaj więcej