Polityka wsparcia

Będziesz mógł pobrać przyszłe aktualizacje modułu za „jeden rok” bez żadnych dodatkowych opłat ale bezpłatna pomoc będzie zapewniona do momentu wygaśnięcia okresu wsparcia. W przypadku każdego rodzaju modyfikacji w module należy uiścić dodatkową opłatę.

 

Możesz przedłużyć okres wsparcia w dowolnym momencie, ale zaleca się wybranie preferowanego okresu wsparcia w momencie zakupu modułu, aby skorzystać z usługi wsparcia po obniżonej cenie.