Konfiguracja Amazon SQS i subskrypcje MWS dla powiadomienia AnyOfferChanged

Cel bloga Po przeczytaniu tego bloga będziesz w stanie zrozumieć, w jaki sposób SQS jest skonfigurowany i w jaki sposób MWS jest subskrybowany dla każdego powiadomienia. Utwórzmy Amazon SQS i Włącz to dla subskrypcji MWS Amazonka Utwórz usługę Amazon Simple Queue (Amazon 1. Zaloguj Sięhttps://console.aws.amazon.com/sqs/home?region=us-west-2#?URL?and credentials. Page will look like below image. 2. KliknijUtwórz nowy […]

Czytaj więcej