Konfiguracja Amazon SQS i subskrypcje MWS dla powiadomienia AnyOfferChanged

Cel bloga Po przeczytaniu tego bloga będziesz w stanie zrozumieć, w jaki sposób SQS jest skonfigurowany i w jaki sposób MWS jest subskrybowany dla każdego powiadomienia. Utwórzmy Amazon SQS i Włącz to dla subskrypcji MWS Amazonka Utwórz usługę Amazon Simple Queue (Amazon 1. Zaloguj Sięhttps://console.aws.amazon.com/sqs/home?region=us-west-2#?URL?and credentials. Page will look like below image. 2. KliknijUtwórz nowy […]

Czytaj więcej

How to use Catch_Lite?

Cel bloga Po przeczytaniu tego bloga będziesz w stanie zrozumieć, w jaki sposób cache_lite jest używany do tworzenia pamięci podręcznej dla HTML. Powiedzmy o Cache_Lite Cache_Lite to system buforowania, który może być używany do witryny o dużym natężeniu ruchu. Prosta logika pamięci podręcznej lite polega na podawaniu HTML z pamięci podręcznej, jeśli pamięć podręczna została […]

Czytaj więcej

Jak uzyskać dane uwierzytelniające MWS z centrum sprzedawcy Amazon?

How to get MWS credentials from Amazon Seller central

Cel bloga Po przeczytaniu tego bloga będziesz mógł uzyskać poświadczenia MWS, aby móc tworzyć aplikacje przy użyciu MWS. Dowiedzmy się, jak uzyskać poświadczenia MWS Poniżej znajdują się kroki, aby uzyskać poświadczenia MWS. 1. Najpierw zaloguj się do centrali sprzedawcy za pomocą danych uwierzytelniających. 2. Następnie przejdź do „Ustawienia” (w prawym górnym rogu), a następnie kliknij […]

Czytaj więcej