Wszystko, co musisz wiedzieć o PrestaShop GDPR Addon

Dodatek do RODO PrestaShop?helps EU business comply with the GDPR law and avoid any kind of troubles in the future. It adds a GDPR tab on the front end of your website and allows your customers to raise a request regarding data access, modification or deletion, any time.”

Zakładka PrestaShop RODO w nagłówku

RODO oznacza ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Jest to ustawa wdrożona dla krajów europejskich 25th Maj 2018 r. W celu poprawy prywatności danych osób. Każda firma internetowa została zmuszona do przestrzegania tego prawa, co dało obywatelom UE lepszą kontrolę nad ich prywatnymi informacjami. Każda firma, która nie zastosuje się do przepisów RODO, zostanie obciążona wysoką karą. Dzięki temu prawu ludzie będą mogli sprawdzić, jakie informacje na ich temat ma witryna internetowa, i mogliby modyfikować dane, które chcą udostępnić firmie. Zdając sobie sprawę z ogromnego znaczenia RODO w krajach UE, Knowband przedstawia RODO – prawa jednostki dodatek.

Co oferuje dodatek PrestaShop GDPR?

Po zainstalowaniu moduł GDPR PrestaShop umieszcza zakładkę RODO w nagłówku, która ma następujące opcje:

1. Prawo dostępu do danych osobowych 2. Prawo do przenoszenia danych 3. Prawo do bycia zapomnianym 4. Prawo do sprostowania danych 5. Prawa związane z automatycznym podejmowaniem decyzji i profilowaniem 6. Prawo do anonimowości 7. Prawo do ograniczenia przetwarzania (Wkrótce)

Karta dodatków do RODO PrestaShop

Spróbujmy uzyskać wgląd w każdą opcję

1. Prawo dostępu do danych osobowych

Dzięki tej opcji klient może złożyć do sprzedawcy zapytanie o dostęp do swoich danych osobowych, podając swój adres e-mail. Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Po potwierdzeniu raport jest wysyłany do użytkownika. Z zaplecza modułu możesz sprawdzić żądania użytkowników, którzy zgłosili żądanie dostępu do danych, na karcie Żądanie danych osobowych RODO.

2. Prawo do przenoszenia danych

Dzięki tej opcji klient może pobrać swoje dane w formacie CV. Ta karta składa się z trzech opcji o nazwie-

Informacje osobiste

Adresy

Zamówienia

Klient musi przejść do wybranej opcji, a po potwierdzeniu adresu e-mail uzyska opcję pobrania danych. Żądania można zobaczyć na karcie Przenośność danych RODO w wewnętrznej części modułu.

3. Prawo do bycia zapomnianym

Ta opcja pozwala klientom trwale usunąć dane konta ze strony internetowej. Po wykonaniu dane użytkownika zostaną usunięte ze sklepu i będą musieli utworzyć nowe konto, jeśli chcą wrócić do sklepu. Żądania usunięcia konta można zobaczyć na karcie Żądanie zapomnienia danych.

4. Prawo do sprostowania danych

Ta opcja umożliwia klientom sprostowanie istniejących informacji przechwyconych przez markę. Umożliwia edycję danych osobowych, adresu oraz opcję aktualizacji hasła. Sprzedawca może sprawdzić żądania sprostowania w ramach żądania sprostowania RODO.

5. Prawa związane ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji i profilowaniem

Dzięki tej opcji konsumenci mogą sprawdzić, które usługi zostały automatycznie subskrybowane. Na żądanie konsumenci mają możliwość wyboru tylko tych usług automatyzacji, które chcieliby otrzymać.

6. Prawo do anonimowości

Jeśli klient nie chce udostępnić marki swojego oryginalnego adresu e-mail i chce pozostać anonimowy, może wybrać tę opcję. Po przesłaniu tego żądania istniejący adres e-mail użytkownika zostanie zastąpiony adresem generowanym przez system. Żądania te można sprawdzić na karcie Żądanie anonimowe RODO.

7. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Ta opcja nie jest obecnie dostępna, ale wkrótce zostanie odzwierciedlona w module. Przejdźmy teraz do ogólnych ustawień dodatku do RODO PrestaShop.

Ustawienia główne

1. Określ liczbę żądań, które klient może złożyć w ciągu jednego dnia. 2. Możesz podać czas, po którym konto użytkownika zostanie trwale usunięte. 3. Możesz dostosować pasek zgody na pliki cookie. 4. Możesz włączyć lub wyłączyć dowolną opcję w dowolnym momencie. 5. Dostosuj opcję zgody użytkownika zgodnie z wymaganiami na karcie Zgoda użytkownika. 6. Ogranicz RODO tylko do niektórych określonych krajów lub określonych adresów IP. 7. Możesz dostosować szablony wiadomości e-mail i dostosować funkcjonalność crona. W tym module dostępnych jest wiele innych opcji. Sprawdź Dodatek do RODO PrestaShop poznać jego pełne funkcje i zalety. Aby uzyskać pomoc dotyczącą tego dodatku, prosimy o kontakt pod adresem support@knowband.com


Manish Barthwal

Manish Barthwal

Following his passion for writing, Manish has been providing value to his readers through his write-ups. He predominantly writes for the e-commerce industry. Apart from writing, Manish's love for cricket is unmatchable. He is an ardent cricket fan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *