Magento Bird View Analytic – Instrukcja obsługi

Kroki instalacji Magento Bird View Analytic rozszerzenia

1. Pobierz zip z magazynu Magento i rozpakuj go do folderu.

2. Po rozpakowaniu następujące pliki / foldery zostaną wyodrębnione zgodnie z poniższym ekranem:

1

3. Zaloguj się za pomocą FTP i przeciągnij i upuść wszystkie foldery do katalogu głównego serwera.

4. Znajdziesz link rozszerzenia pojawi się w System >> Bird View Analytic.

Moduł administracyjny

Ten moduł zasadniczo działa i jest widoczny w panelu administracyjnym. Nie ma interakcji klientów z tym modułem i tylko administrator ma dostęp do tego modułu.

2

Po skopiowaniu tego modułu, link do tego modułu będzie wyświetlany w menu System >> Bird View Analytic, jak pokazano poniżej: Po kliknięciu tego linku strona modułu będzie otwarta, jak pokazano na poniższym ekranie:

3Po lewej stronie na powyższych ekranach wyświetlane są następujące zakładki. Każda zakładka ma inną funkcjonalność opisaną poniżej:

Ustawienia ogólne

Po kliknięciu linku do modułu ta karta będzie domyślnie otwarta, jak pokazano na powyższym ekranie. Ta karta ma ustawienie tego modułu. Każde ustawienie wyjaśniono poniżej:

Ustawienia rozszerzeń

1. Aktywuj: To ustawienie włącza / wyłącza działanie tego modułu. Jest przycisk przełączający do ON / OFF tego modułu. Domyślnie zostanie wyłączony.

2. Pokaż na pulpicie nawigacyjnym: To ustawienie będzie używane do wyświetlania następujących raportów na pulpicie nawigacyjnym. a) Raport zlecenia b) Raport bieżący. c) Raport z tego tygodnia d) Raport z tego miesiąca e) Raport w tym roku To ustawienie wyświetli / ukryje wszystkie powyższe raporty. Domyślnie to ustawienie będzie WŁĄCZONE.

Domyślne raporty panelu kontrolnego

Ta sekcja służy do konfigurowania ustawień raportów pulpitu nawigacyjnego.

1. Zamów raport: Wyświetl / ukryj raport na pulpicie nawigacyjnym. Domyślnie będzie to ON.

2. Dziś Raport: Wyświetl / ukryj raport na pulpicie nawigacyjnym. Domyślnie będzie to ON. Administrator może również ustawić kolejność tego raportu.

3. Raport z tego tygodnia: Wyświetl / ukryj raport na pulpicie nawigacyjnym. Domyślnie będzie to ON. Administrator może również ustawić kolejność tego raportu.

4. Raport miesiąca: Wyświetl / ukryj raport na pulpicie nawigacyjnym. Domyślnie będzie to ON. Administrator może również ustawić kolejność tego raportu.

5. Tegoroczny raport: Wyświetl / ukryj raport na pulpicie nawigacyjnym. Domyślnie będzie to ON. Administrator może również ustawić kolejność tego raportu.

Ustawienia interwału raportu

W tym miejscu administrator może ustawić przedział czasu dla raportów, dla których chce początkowo wyświetlać. Istnieją różne przedziały czasu, które będą wyświetlane na liście rozwijanej dla każdego raportu. Te przedziały czasowe to: 1. Ostatnie 7 Days 2. Ostatnie 15 Days 3. Bieżący miesiąc 4. Ostatni miesiąc 5. Administrator roku bieżącego może ustawić przedział czasu dla różnych raportów poniżej: 1. Raport zamówienia na pulpicie 2. Sprzedaż według katalogu 3. Najczęściej oglądane Przedmioty 4. Sprzedaż według czasu 5. Sprzedaż według grupy klientów 6. Sprzedaż według kraju

Kokpit Statystyki

Ta zakładka wyświetli wszystkie raporty, które będą wyświetlane na pulpicie nawigacyjnym. Nie wpłynie to na ustawienia raportów panelu kontrolnego na tej karcie. Kliknięcie tej zakładki spowoduje wyświetlenie następującego raportu, jak pokazano na poniższym ekranie:

4

1. Zamów raport: Jest to raport sprzedaży, który wyświetli: a) Całkowite dochody, b) Całkowite zamówienia, c) Całkowity podatek, d) Całkowitą wysyłkę i e) Całkowity produkt sprzedany. Ten raport zostanie wyświetlony w formie graficznej.

2. Dziś Raport: Ten raport wyświetli dzisiejszy raport. Procentowy parametr pokazuje procentowy wzrost / spadek odpowiedniego parametru po porównaniu z poprzednim dniem.

3. Raport z tego tygodnia: Ten raport wyświetli raport z tego tygodnia. Parametr procentowy pokaże procentowy wzrost / spadek odpowiedniego parametru po porównaniu z poprzednim tygodniem.

4. Raport miesiąca: Ten raport wyświetli raport z tego miesiąca. Parametr procentowy pokaże procentowy wzrost / spadek odpowiedniego parametru po porównaniu z poprzednim miesiącem.

5. Tegoroczny raport: Ten raport wyświetli raport z tego roku. Parametr procentowy pokaże procentowy wzrost / spadek odpowiedniego parametru po porównaniu z poprzednim rokiem. Raport z punktu 2 do 3 wyświetli następujące parametry: 1. Zamówienia 2. Przychód 3. Produkt sprzedany 4. Rabaty Po najechaniu na dowolną wartość procentową moduł wyświetli odpowiednie wartości parametrów z poprzednią wartością, jak pokazano na poniższym ekranie:

5

Jeśli poprzednia wartość dowolnego parametru to 0, to wyświetli się moduł N / A etykieta zamiast wyświetlać procentowy wzrost / spadek, jak pokazano na poniższym ekranie:

6

Sprzedaż według katalogu

Tutaj administrator może zobaczyć raport sprzedaży produktu, a także raport kategorii według wybranego typu raportu. Domyślnie moduł wyświetli sprzedaż według raportu produktu, jak pokazano na poniższym ekranie:

7

Administrator może również filtrować raport, wybierając następujące parametry w opcji filtru:

1. Typ raportu: Będzie to lista rozwijana, która ma dwie opcje: a) Produkt i b) Kategoria. Dzięki tej opcji moduł wyświetli odpowiedni raport. Domyślnie wybrany zostanie typ produktu.

2. Status: Będzie to lista rozwijana, która wyświetli cały status zamówienia.

3. Data rozpoczęcia: Pole wymagane. To będzie pole daty. Moduł wyświetli raport z tą datą. Początkowo moduł obliczy datę rozpoczęcia zgodnie z zapisanym odstępem czasu w ustawieniu ogólnym.

4. Data końcowa: Pole wymagane. Będzie to również pole daty. Moduł wyświetli raport przed tą datą. Początkowo moduł obliczy datę końcową zgodnie z zapisanym przedziałem czasu w ustawieniu ogólnym.

5. Przycisk reset: Ta akcja wyświetli odpowiedni raport zgodnie z wartościami domyślnymi.

6. Eksportuj jako plik CSV: Eksportuj i pobieraj raporty zgodnie z parametrami filtra w formacie CSV.

Raport graficzny

Raport tabelaryczny W tej sekcji zostaną wyświetlone najlepsze produkty / raporty kategorii XN w formie graficznej. Wykres wyświetli raport według sprzedaży w procentach. Etykieta osi X wyświetli kod SKU produktu (w przypadku typu produktu) i nazwę kategorii (w przypadku typu kategorii). Oś Y pokazuje sprzedaż w procentach.

Raport tabelaryczny

W tej sekcji raport o produkcie / kategorii zostanie wyświetlony w formie tabelarycznej. W tabeli zostaną wyświetlone następujące kolumny: 1. Nazwa produktu / kategorii 2. SKU (w przypadku raportu o rodzaju produktu) 3. Sprzedaż (w%) 4. Ilość (ilość sprzedanej ilości) 5. Całkowita sprzedaż (w pieniądzu)

Najczęściej przeglądanych elementów raportu

Tutaj administrator może zobaczyć najczęściej oglądany / popularny raport produktów, a także kategorię według wybranego typu raportu i przedziału czasowego. Domyślnie moduł wyświetli raport najczęściej oglądanych produktów, jak pokazano na poniższym ekranie:

8

Filtruj parametry

9

Administrator może również filtrować raport, wybierając następujące parametry w opcji filtru:

1. Typ raportu: Będzie to lista rozwijana, która ma dwie opcje: a) Produkt i b) Kategoria. Dzięki tej opcji moduł wyświetli odpowiedni raport. Domyślnie wybrany zostanie typ produktu.

2. Lista kategorii: Będzie to lista rozwijana, która wyświetli wszystkie aktywne kategorie w systemie. Tutaj administrator może wybrać wiele kategorii do filtrowania raportu. Domyślnie wszystkie aktywne kategorie zostaną wyświetlone. Wymagane pole w przypadku typu raportu.

3. Lista produktów: Będzie to również lista rozwijana, która wyświetli wszystkie produkty proste. Tutaj administrator może wybrać wiele produktów, a także przeszukać menu produktu w menu rozwijanym. Po wybraniu kategorii moduł odświeży listę produktów i wyświetli tylko wybrane produkty kategorii. Jeśli typem raportu jest Kategoria, ta lista będzie ukryta. Domyślnie moduł wyświetla wszystkie proste produkty, a raport będzie wyświetlany dla wszystkich produktów. Wymagane pole w przypadku typu raportu.

4. Data rozpoczęcia: Pole wymagane. To będzie pole daty. Moduł wyświetli raport z tą datą. Początkowo moduł obliczy datę rozpoczęcia zgodnie z zapisanym odstępem czasu w ustawieniu ogólnym.

5. Data końcowa: Pole wymagane. Będzie to również pole daty. Moduł wyświetli raport przed tą datą. Początkowo moduł obliczy datę końcową zgodnie z zapisanym przedziałem czasu w ustawieniu ogólnym.

6. Przycisk reset: Ta akcja wyświetli odpowiedni raport zgodnie z wartościami domyślnymi.

7. Eksportuj jako plik CSV: Eksportuj i pobieraj raporty zgodnie z parametrami filtra w formacie CSV.

Raport graficzny

W tej sekcji zostanie wyświetlony najlepszy raport produktów / kategorii 20 w formie graficznej. Wykres wyświetli raport zgodnie z liczbą wyświetleń. Etykieta osi X wyświetli kod SKU produktu (w przypadku typu produktu) i nazwę kategorii (w przypadku typu kategorii). Oś Y pokazuje liczbę widoków.

Raport tabelaryczny

W tej sekcji raport o produkcie / kategorii zostanie wyświetlony w formie tabelarycznej. W tej zakładce będą wyświetlane następujące kolumny: 1. ID produktu / kategorii 2. Nazwa produktu / kategorii 3. Typ produktu (w przypadku raportu typu produktu): 4. SKU (w przypadku raportu o rodzaju produktu) 5. Widoki (w%) 6. Liczba wyświetleń

Sprzedaż według czasu

W tej zakładce administrator może zobaczyć raport sprzedaży według czasu. Ta karta wyświetli typy raportów 3 zgodnie z czasem. Tutaj czas został podzielony na następujące kategorie: 1. Dni tygodnia (Wyświetl raport tylko dla dni tygodnia tj. Od poniedziałku do niedzieli) 2. Miesiące roku (Wyświetl raport za jedyne miesiące roku tj. Od stycznia do grudnia) 3. Według lat (raport z wyświetlanego roku) Domyślnie moduł wyświetla raport z dni tygodnia, jak pokazano na poniższym ekranie:

10

Filtruj parametry

11

Administrator może również filtrować raport, wybierając następujące parametry w opcji filtru:

1. Data rozpoczęcia: Pole wymagane. To będzie pole daty. Moduł wyświetli raport z tą datą. Początkowo moduł obliczy datę rozpoczęcia zgodnie z zapisanym odstępem czasu w ustawieniu ogólnym.

2. Data końcowa: Pole wymagane. Będzie to również pole daty. Moduł wyświetli raport przed tą datą. Początkowo moduł obliczy datę końcową zgodnie z zapisanym przedziałem czasu w ustawieniu ogólnym.

3. Typ: Będzie to lista rozwijana, która wyświetli następujące opcje: a) Dni tygodnia, b) Miesiące roku i c) Według lat. Domyślnie wybrane zostaną dni tygodnia.

4. Przycisk reset: Ta akcja wyświetli odpowiedni raport zgodnie z wartościami domyślnymi.

5. Eksportuj jako plik CSV: Eksportuj i pobieraj raporty zgodnie z parametrami filtra w formacie CSV.

Raport graficzny

Ta sekcja wyświetli raport zgodnie z wybranym typem w formie graficznej. Wykres wyświetli raport dotyczący sprzedaży (w pieniądzu). Etykieta osi X wyświetla nazwę dnia (w przypadku dni tygodnia typu), nazwę miesiąca (w przypadku typu Miesiące roku) i rok (w przypadku typu Wg typu Rok). Oś Y pokazuje sprzedaż (w pieniądzu).

Raport tabelaryczny

W tej sekcji raport sprzedaży zostanie wyświetlony w formie tabelarycznej. W tabelach zostaną wyświetlone następujące kolumny: 1. Etykieta: a) Nazwa dnia (poniedziałek – niedziela) w przypadku raportu Dni tygodnia. b) Nazwa miesiąca (styczeń – grudzień) w przypadku raportu Miesiące roku. c) Rok (2014, 2015 itd.) w przypadku raportu "Na lata". 2. Sprzedaż (w%) 3. Zamówienia ogółem 4. Ilość (produkt sprzedany) 5. Całkowita sprzedaż (w pieniądzu)

Sprzedaż według grup klientów

W tej zakładce administrator może zobaczyć raport sprzedaży dla każdej grupy klientów. Domyślnie moduł wyświetla raport zgodnie z zapisanym odstępem czasu, jak pokazano na poniższym ekranie:

12

Filtruj parametry

13

Administrator może również filtrować raport, wybierając następujące parametry w opcji filtru:

1. Data rozpoczęcia: Pole wymagane. To będzie pole daty. Moduł wyświetli raport z tą datą. Początkowo moduł obliczy datę rozpoczęcia zgodnie z zapisanym odstępem czasu w ustawieniu ogólnym.

2. Data końcowa: Pole wymagane. Będzie to również pole daty. Moduł wyświetli raport przed tą datą. Początkowo moduł obliczy datę końcową zgodnie z zapisanym przedziałem czasu w ustawieniu ogólnym.

3. Przycisk reset: Ta akcja wyświetli odpowiedni raport zgodnie z wartościami domyślnymi.

4. Eksportuj jako plik CSV: Eksportuj i pobieraj raporty zgodnie z parametrami filtra w formacie CSV.

Raport graficzny

Ta sekcja wyświetli raport zgodnie z wybranym typem na wykresie kołowym. W wykresie kołowym każda sekcja podświetli odpowiednie dane dotyczące sprzedaży w procentach, jak pokazano na powyższym ekranie.

Raport tabelaryczny

W tej sekcji raport sprzedaży zostanie wyświetlony w formie tabelarycznej. W tabelach zostaną wyświetlone następujące kolumny: 1. Nazwa grupy 2. Nazwa klasy podatkowej (obecnie obowiązująca) 3. Sprzedaż (w%) 4. Zamówienia ogółem 5. Ilość (produkt sprzedany) 6. Całkowita sprzedaż (w pieniądzu)

Sprzedaż według krajów

W tej zakładce administrator może zobaczyć raport sprzedaży dla każdego kraju. Domyślnie moduł wyświetla raport zgodnie z zapisanym odstępem czasu, jak pokazano na poniższym ekranie:

14

Filtruj parametry

15

Administrator może również filtrować raport, wybierając następujące parametry w opcji filtru:

1. Data rozpoczęcia: Pole wymagane. To będzie pole daty. Moduł wyświetli raport z tą datą. Początkowo moduł obliczy datę rozpoczęcia zgodnie z zapisanym odstępem czasu w ustawieniu ogólnym.

2. Data końcowa: Pole wymagane. Będzie to również pole daty. Moduł wyświetli raport przed tą datą. Początkowo moduł obliczy datę końcową zgodnie z zapisanym przedziałem czasu w ustawieniu ogólnym.

3. Przycisk reset: Ta akcja wyświetli odpowiedni raport zgodnie z wartościami domyślnymi.

4. Eksportuj jako plik CSV: Eksportuj i pobieraj raporty zgodnie z parametrami filtra w formacie CSV.

Raport graficzny

Ta sekcja wyświetli raport na mapie świata. Każdy kraj zostanie podświetlony w innym kolorze, zgodnie z zasięgiem sprzedaży. W kraju, w którym się kręci, wyświetla nazwę kraju i sprzedaż (w pieniądzu) z tego kraju.

Zakres sprzedaży

Sprzedaż jest podzielona na zakres 4 w następujący sposób: 1. Zakres 1: ten zakres wskazuje zakres sprzedaży powyżej 60%. 2. Zakres 2: Zakres podciśnienia od 35% do 60%. 3. Zakres 3: wskazuje zakres od 15% do 35%. 4. Zakres 4: wskazuje zakres mniejszy niż 15% 5. Ostatni nie jest zasięgiem. Będzie wskazywać tylko nie znaleziony kraj.

Raport tabelaryczny

W tej sekcji raport sprzedaży zostanie wyświetlony w formie tabelarycznej. W tabelach zostaną wyświetlone następujące kolumny: 1. Kod krajowy 2. Nazwa kraju 3. Sprzedaż (w%) 4. Zamówienia ogółem 5. Ilość (produkt sprzedany) 6. Całkowita sprzedaż (w pieniądzu)

Element pulpitu nawigacyjnego

Jeśli którykolwiek raport jest włączony do wyświetlania na pulpicie z ustawień ogólnych, to moduł wyświetli je na pulpicie nawigacyjnym. Raport, który będzie wyświetlany na pulpicie nawigacyjnym, jest identyczny z raportem wyświetlanym na karcie Statystyki w panelu kontrolnym. Na przykład, jeśli wszystkie elementy pulpitu są włączone, moduł wyświetli raporty na desce rozdzielczej, jak pokazano na poniższym ekranie:

16

Front End

Nie ma interakcji tego modułu z użytkownikami z przodu. Tylko jedna funkcja działa wewnętrznie na interfejsie, co nie wpływa na żadną inną część systemu.

Joe Parker

We boast of the best in the industry plugins for eCommerce systems and has years of experience working with eCommerce websites. We provide best plugins for platforms like - Magento, Prestashop, OpenCart and Shopify. We also provide custom module development and customization services for the website and modules.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *