Jak utworzyć okno dialogowe alertów w systemie Android?

Okno dialogowe ostrzeżenia może być użyte do wyświetlenia komunikatu w wyskakującym oknie dialogowym lub wyświetlenia pola tekstowego do wprowadzenia przez użytkownika lub wyświetlenia dowolnego niestandardowego widoku w oknie dialogowym.

Aby widok był wyświetlany w oknie dialogowym, widok musi zostać utworzony programowo lub za pomocą XML. Następnie należy ustawić widok w oknie dialogowym, aby ten widok był widoczny dla użytkownika w oknie dialogowym.

Znajdź poniższe kroki, aby utworzyć okno dialogowe, w którym będzie pole do wprowadzania danych przez użytkownika.

1. Utwórz widok, który będzie wyświetlany w oknie dialogowym.

final EditText userInput = new EditText (this);

2. Tworzenie i wyświetlanie okna dialogowego.

nowy AlertDialog.Builder (this) .setTitle („Tytuł okna dialogowego idzie tutaj”) .setView (userInput) .setPositiveButton („Submit”, nowy DialogInterface.OnClickListener () {@Override public void onClick (dialog DialogInterface, int, ) {// Obsługuj swoje działanie tutaj, gdy klikniesz przycisk „Prześlij”}}) .setNegativeButton („Anuluj”, nowy DialogInterface.OnClickListener () {@Override public void onClick (DialogInterface dialog, int, który) {// Obsługuj swoje działanie tutaj po kliknięciu przycisku „Anuluj”}}) .show ();


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *