Jak utworzyć okno dialogowe alertów w systemie Android?

Okno dialogowe ostrzeżenia może być użyte do wyświetlenia komunikatu w wyskakującym oknie dialogowym lub wyświetlenia pola tekstowego do wprowadzenia przez użytkownika lub wyświetlenia dowolnego niestandardowego widoku w oknie dialogowym. Aby widok był wyświetlany w oknie dialogowym, widok musi zostać utworzony programowo lub za pomocą XML. Następnie należy ustawić widok w oknie dialogowym, aby ten widok […]

Czytaj więcej