Zdobądź dodatkowy 20% ZNIŻKI
przy pierwszym zakupie!

x
Usuwanie i anonimizacja danych RODO - Dodatki Prestashop
20% off

Usuwanie i anonimizacja danych RODO - Dodatki Prestashop

Czytaj więcej
  • 119,16zł
  • 95,33zł

Zgodność: Prestashop v1.6.x.x
Ostatnia wersja: v1.0.0 (9-May-2018)
Obroty: 25

Screenshots:

prestashop Usuwanie i anonimizacja danych RODO

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) wejdzie w życie w maju 25th, 2018 w krajach UE. Zgodnie z RODO osoby fizyczne otrzymały więcej uprawnień do kontrolowania swoich danych osobowych. Dane osobowe odnoszą się do wszelkich informacji, które można wykorzystać do zidentyfikowania osoby poprzez odniesienie do identyfikatora. Dane osobowe obejmują imię i nazwisko, adres e-mail, numer identyfikacyjny, dane lokalizacji itp. Zgodnie z RODO pliki cookie zostały również uznane za dane osobowe, ponieważ informacje o plikach cookie mogą być również wykorzystane do śledzenia osoby.

Niektóre prawa, które zostały przyznane osobom na mocy RODO, są następujące:

1) Prawo dostępu do danych osobowych

2) Prawo do sprostowania

3) Prawo do przenoszenia danych

4) Prawo do bycia zapomnianym lub prawo do usunięcia

5) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

6) Prawa związane ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji i profilowaniem

Knowband wydał również moduł RODO, który obsługuje prawa klientów. Kliknij tutaj znaleźć szczegóły.

Przepływ pracy dodatku Prestashop GDPR Usuwanie danych i anonimizacja danych:

Pod określonymi warunkami klient ma prawo zażądać usunięcia danych osobowych. Ponieważ jest to jedno z praw klienta wynikających z RODO, sklepy internetowe muszą obowiązkowo udostępnić klientom opcję, aby mogli poprosić o usunięcie danych. Dodatek RODO Prestashop - usuwanie danych i anonimizacja danych pozwala administratorowi sklepu Prestashop udostępnić klientom interfejs, aby mogli poprosić o usunięcie danych i anonimizację danych. W przypadku żądania anonimizacji danych administrator sklepu ma opcje anonimizacji nazwy klienta, identyfikatora e-mail i informacji o zamówieniu. Podobnie w przypadku żądania usunięcia danych administrator może wybrać opcje usunięcia tylko danych osobowych lub usunięcia zamówień.

Proces usuwania danych dodatku Prestashop RODO - Usuwanie danych i anonimizacja danych:

Instalując moduł Prestashop GDPR - Usuwanie i anonimizacja danych, administrator sklepu Prestashop będzie mógł zapewnić interfejs klientom, aby mogli uzyskać dostęp do swoich praw wynikających z dyrektyw RODO. Gdy tylko klient zażąda usunięcia danych, na podany identyfikator adresu e-mail zostanie wysłany e-mail z potwierdzeniem z prośbą o potwierdzenie żądania usunięcia danych. Klient zostanie również powiadomiony, że po usunięciu jego danych nie będzie można ich odzyskać. Po otrzymaniu potwierdzenia od klienta dane osobowe klienta zostaną usunięte z bazy danych, a administrator otrzyma również wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Ten moduł usuwa dane z bazy danych Prestashop tylko w przypadku, gdy dane osobowe klienta są przechowywane w innych miejscach lub zostały udostępnione stronom trzecim, administrator sklepu musi je usunąć ręcznie. Administrator będzie również mógł śledzić żądania usunięcia danych przetwarzane z zaplecza. Kluczowe cechy modułu RST Prestashop do usuwania danych i anonimizacji danych są następujące:

1) Tylko usuwanie danych osobowych: Administrator ma możliwość włączenia ustawień, aby klient mógł poprosić o podanie danych osobowych, a po otrzymaniu potwierdzenia klienta zostaną usunięte tylko dane osobowe, takie jak nazwa klienta, adresy itp.

2) Usuń szczegóły zamówienia: Administrator ma możliwość włączenia ustawień, aby szczegóły zamówienia klienta również zostały usunięte.

Uwaga: Moduł GDPR Prestashop usuwa dane tylko z bazy danych sklepu. Jeśli dane klienta zostały zapisane w innej lokalizacji, takiej jak dysk Google, lub zostały udostępnione zewnętrznym dostawcom usług, takim jak MailChimp, administrator musi ręcznie usunąć dane ze wszystkich usług stron trzecich.

Anonimizacja danych:

Moduł Prestashop GDPR - Usuwanie danych i anonimizacja pozwala administratorowi sklepu udostępnić klientom interfejs umożliwiający im anonimizację danych. Gdy tylko klient poprosi o anonimizację danych, wiadomość e-mail z potwierdzeniem zostanie wysłana do klienta z prośbą o potwierdzenie żądania usunięcia danych. Administrator ma następujące opcje w back-office, aby włączyć ustawienia:

1) Tylko nazwa klienta: Jeśli administrator włączy ustawienie anonimizacji danych z back-office, tylko nazwa klienta zostanie zmodyfikowana.

2) Generuj pseudo-mailowy identyfikator: Dodatek Prestashop GDPR pozwala administratorowi sklepu wygenerować pseudo-mailowy identyfikator, który zastąpi rzeczywisty identyfikator e-mail klienta. Ten identyfikator e-mail zostanie również udostępniony klientowi wraz z wiadomością, aby zachować go na przyszłość. Klient może uzyskać dostęp do sklepu przy użyciu tego adresu e-mail.

3) Szczegóły zamówienia: Moduł zgodności z Prestashop RODO pozwala administratorowi sklepu włączyć ustawienia, dzięki czemu szczegóły zamówienia również zostaną zaktualizowane (imię i nazwisko oraz adres e-mail klienta).

Dodatkowe funkcje zgodności z Prestashop RODO Dodatek:

1) Wstępnie zdefiniowane szablony wiadomości e-mail:

Wstępnie zdefiniowane szablony wiadomości e-mail ułatwiają administratorowi sklepu bezproblemową obsługę żądań klienta zgodnie z RODO. Moduł Prestashop RODO - Usuwanie danych i anonimizacja danych ma następujące szablony wiadomości e-mail:

a) Żądanie usunięcia danych: w celu przetworzenia żądania usunięcia danych zostaną wykorzystane następujące e-maile:

# Jeśli żądanie klienta dotyczące usunięcia danych, wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie identyfikatora e-mail zostanie wysłana do klienta na podany adres e-mail.

# Gdy tylko klient potwierdzi żądanie usunięcia danych, do administratora zostanie wysłany e-mail z powiadomieniem w sprawie powiadomienia o usunięciu danych.

b) Żądanie anonimizacji danych:

# Jeśli prośba klienta o anonimizację danych, wiadomość e-mail z potwierdzeniem zostanie wysłana do klienta na podany adres e-mail.

# Jeśli ustawienia do generowania pseudo-identyfikatora e-mail są włączone, to gdy tylko klient potwierdzi żądanie, wygenerowany pseudo-identyfikator e-mail zostanie wysłany do klienta z komunikatem, aby zapisać go do przyszłych zastosowań.

Korzyści dla administratora:

1) Dodatek do RODO Prestashop - usuwanie danych i anonimizacja danych pomaga administratorowi sklepu spełniać wymagania RODO.

2) Administrator może zapewnić klientom łatwy w użyciu interfejs, aby mogli uzyskać dostęp do swoich praw RODO.

3) Administrator może śledzić żądania usunięcia danych i anonimizacji danych z zaplecza.

Knowband, wiodąca nazwa jako firma deweloperska eCommerce zapewnia Usługi opracowywania wtyczek Prestashop w celu zwiększenia funkcjonalności swoich sklepów eCommerce. Aby zapewnić rozwój wtyczek Prestashop, zatrudniliśmy doświadczonych programistów Prestashop, którzy pracują z pełnym zaangażowaniem, aby oferować usługi rozwoju i wsparcia Prestashop.

Jeśli w sklepie Prestashop jest jakaś funkcja, istnieje prawdopodobieństwo, że wtyczka Prestashop pozwoli ci to zrobić, jeśli nie znajdziesz takiej wtyczki, zawsze możesz skontaktować się z nami w sprawie wymagań dotyczących tworzenia niestandardowych wtyczek.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest dopuszczony!
    Zła           Dobra