Jak wydrukować ostatnio wykonane zapytanie w CakePHP2?

Wykonaj następujące kroki, aby wydrukować ostatnie wykonane zapytanie w CakePHP2:

Aby wydrukować ostatnie wykonane zapytanie:

Dodaj poniższy kod w pliku app_model.php, który znajduje się w katalogu głównym / cake / libs / model.

funkcja publiczna getLastQuery () {Konfiguruj :: write ('debug', '2'); $ dbo = $ this-> getDatasource (); $ logs = $ dbo-> getLog (); $ lastLog = end ($ logs ['log']); zwraca $ lastLog ['query']; }

Dodaj poniższy wiersz w modelu, w którym chcesz wydrukować zapytanie.

$ last_query = $ this-> ModelName-> getLastQuery ();

Ponieważ zapisaliśmy ostatnio wykonane zapytanie w zmiennej $ last_query, użyj tego do wydrukowania ostatniego wykonanego zapytania.

Uwaga: powyższy kod będzie działać tylko wtedy, gdy twój model rozszerzy appModel, ponieważ mamy zdefiniowaną funkcję w app_model.php

Aby wydrukować wszystkie wykonane zapytania:

Napisz poniższy kod w modelu, aby wyświetlić wszystkie zapytania wykonane w kodzie:

$ log = $ this-> Model-> getDataSource () -> getLog (false, false); debug ($ log);


Shivika Tomar

Shivika Tomar

Shivika Tomar is a passionate PHP developer. Her area of interest is website development. She loves to bring healing to stressful and sad peoples.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *