Jak dodać parametry get w paginacji na CakePHP w wersji 2.0

Problem Statement

Nie ma domyślnej funkcji do zachowania parametrów GET podczas używania „Paginator"pomocnik w CakePHP. Zgodnie z domyślną funkcjonalnością pomocnika paginatior CakePHP, parametry GET zostaną usunięte z adresu URL, jeśli przejdziesz do następnej strony.

Rozwiązanie

Jeśli masz do czynienia z tym problemem, musisz dodać kilka wierszy kodu w funkcji beforeRender. Ta funkcja jest zdefiniowana w pliku paginator.php (Lokalizacja pliku: cake \ libs \ view \ helpers \ paginator.php). Musisz dodać następujące linie pokazane w brązowym kolorze:

funkcja publiczna beforeRender ($ viewFile) {$ this-> options ['url'] = array_merge ($ this-> request-> params ['pass'], $ this-> request-> params ['named']); // Początek kodu if (! Empty ($ this-> request-> query)) {$ get_param = $ this-> request-> query; unset ($ get_param ['url']); $ this-> options ['url'] ['?'] = $ get_param; } // Koniec kodu parent :: beforeRender ($ viewFile); }


Shivam Verma

Shivam Verma

Shivam Verma is an experienced software engineer in PHP development and Database design. His area of interest is website development. He likes to be aware of his surroundings and to learn new things by observing others. He believes that by doing this we can learn new things and can also enhance our knowledge everyday. He has started writing technical blogs with a view to help others in studying and learning new things in an easy way.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *