Błąd MySQL: Użytkownik określony jako moduł definiujący („xyz” @ „localhost”) nie istnieje

Cele bloga

Aby dowiedzieć się, jak rozwiązać problem „Użytkownik określony jako osoba definiująca („ xyz ”@„ localhost ”) nie istnieje” w MySQL. Może to być dowolna wartość zamiast „xyz”.

Ten błąd wystąpił, ponieważ zdefiniowałeś różnych użytkowników w Definer i używasz innych kont w MySQL.

Dlatego podczas tworzenia Wyzwalaczy powinieneś użyć „root @ localhost” w Definer. Wykonaj poniższe kroki, aby rozwiązać ten błąd:

Krok 1: Otwórz phpMyAdmin

Krok 2: Wybierz bazę danych i tabelę

Krok 3: Kliknij na "Wyzwalacze”u góry strony

Krok 4: Kliknij na "Edytuj”, aby edytować wyzwalacze.

Krok 5: Zmień Definer z xyz @ localhost na root @ localhost

Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź zrzut ekranu:

Użytkownik określony jako osoba definiująca („xyz” @ „localhost”) nie istnieje


Akash Roshan

Akash is a PHP developer and wants to share his knowledge through Blogs. He is currently growing in the IT industry while fulfilling his own goals.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *