Błąd MySQL: użytkownik określony jako definiujący (‘xyz’@’localhost’) nie istnieje


Cele bloga

Aby dowiedzieć się, jak rozwiązać problem „Użytkownik określony jako osoba definiująca (‘xyz’@’localhost’) nie istnieje” w MySQL. Może to być dowolna wartość zamiast „xyz”.

Ten błąd wystąpił, ponieważ zdefiniowałeś różnych użytkowników w Definerze i używasz innych kont w MySQL.

Więc podczas tworzenia wyzwalaczy powinieneś użyć “root@localhost” w Definerze. Wykonaj poniższe czynności, aby rozwiązać ten błąd:

Krok 1: Otwórz phpMyAdmin

Krok 2: Wybierz swoją bazę danych i tabelę

Krok 3: Kliknij na “Wyzwalaczezakładka ” od góry strony

Krok 4: Kliknij na “Edytuj”, aby edytować wyzwalacze.

Krok 5: Zmień Definer z xyz@localhost na root@localhost

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz ten zrzut ekranu:

Użytkownik określony jako definiujący ('xyz'@'localhost') nie istnieje

Akash Roshan

Akash is a PHP developer and wants to share his knowledge through Blogs. He is currently growing in the IT industry while fulfilling his own goals.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *