Błąd GitAhead: wszystkie zmodyfikowane pliki nie są wybierane za pomocą przycisku „Stage All”

Cele bloga

Aby dowiedzieć się, jak wybrać zmodyfikowane pliki do wdrożenia na serwerze za pomocą GitAhead. Ogólnie, klikając przycisk „Wybierz wszystko” wszystkie wybrane zmodyfikowane pliki, a przycisk „Wybierz wszystko” wyłącza się automatycznie. Ale w przypadku niektórych plików nie zostanie wybrany, a jeśli spróbujesz to zrobić ręcznie, nie pozwoli ci to zrobić. I pokaże te pliki jako „częściowo zainscenizowane”. Możesz zobaczyć na poniższym zrzucie ekranu:

Błąd GitAhead: wszystkie zmodyfikowane pliki nie są wybierane za pomocą przycisku „Stage All”

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

Krok 1: Kliknij prawym przyciskiem myszy cały ten plik i kliknij „Unset Executable”, jak pokazano na zrzucie ekranu:

Błąd GitAhead: wszystkie zmodyfikowane pliki nie są wybierane za pomocą przycisku „Stage All”
Krok 2: Teraz kliknij przycisk „Wszystkie etapy”, a teraz wszystkie sceny zostaną ustawione. Teraz możesz pomyślnie zatwierdzić na serwerze.

Błąd GitAhead: wszystkie zmodyfikowane pliki nie są wybierane za pomocą przycisku „Stage All”


Akash Roshan

Akash is a PHP developer and wants to share his knowledge through Blogs. He is currently growing in the IT industry while fulfilling his own goals.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *