Instalacja i konfiguracja Xdebug – część 1

Wprowadzenie Ten dokument zawiera kroki, aby zainstalować Xdebug i skonfigurować go za pomocą Netbeans. Kroki, aby zainstalować Xdebug i skonfigurować go za pomocą Netbeans Aby zainstalować Xdebug i skonfigurować go za pomocą Netbeans, kroki podano poniżej – 1. Zainstaluj Xdebug dla PHP, uruchamiając następujące polecenie w środowisku Linux sudo apt-get zainstaluj php5-xdebug 2. Skonfiguruj Xdebug.ini […]

Czytaj więcej

Instalacja i konfiguracja Xdebug przy użyciu NetBeans – Część 2

Wprowadzenie Ten dokument dotyczy instalacji i konfiguracji Xdebug za pomocą Netbeans w systemie Windows. Jak debugować poprzez Xdebug w projekcie? Aby debugować poprzez Xdebug, musisz skonfigurować projekt w Netbeans. Skonfiguruj projekt systemu blogów w NetBeans. Po skonfigurowaniu projektu w NetBeans wybierz projekt, dla którego chcesz debugować. Teraz przejdź do menu Plik na górnym pasku menu. […]

Czytaj więcej