Rozszerzenie OpenCart Spin and Win – Podręcznik użytkownika

1.0 Wprowadzenie Rozszerzenie OpenCart Spin and Win pozwól administratorowi sklepu OpenCart na włączenie zgrywalizowanego wyskakującego okienka w interfejsie strony internetowej. Interaktywny wyskakujący moduł OpenCart to jeden ze sposobów na zapomnienie o irytującym wyskakującym okienku subskrypcji, które oferuje 10% zniżki w zamian za identyfikator e-mail klientów. Zamiast tego moduł OpenCart Spin and Win Exit Popup firmy […]

Czytaj więcej