Magento 2 Review Reminder and Incentives Extension – Podręcznik użytkownika

1.0 Wprowadzenie W tym rozwijającym się scenariuszu handlu elektronicznego istnieje kilka strategii usprawniających połączenie biznesowe z klientami. Jedną z takich strategii jest przeglądowy system wspomagający i system motywacyjny, który pomaga w tworzeniu lepszego wizerunku produktu przy jednoczesnym zdobywaniu lojalności klientów, oferując atrakcyjne zachęty. Opinie o produktach tworzą pierwsze i długotrwałe wrażenie, gdy klient ma zamiar […]

Czytaj więcej