Eksportuj dane PHP do pliku .xls

Przewodnik Knowband dotyczący eksportu danych PHP do pliku .xls

Dane to dowolny zestaw znaków, który jest tłumaczony w jakimś celu, np. do analizy. Może to być dowolny znak lub wartość, w tym tekst i liczby, obrazy, dźwięk lub wideo. Jeśli dane nie zostaną umieszczone w kontekście, nie mają one żadnego wpływu na człowieka ani maszynę. Zazwyczaj eksportujemy dane ze stron internetowych, aby zapisać je […]

Czytaj więcej