Jak uzyskać identyfikator klienta API Foursquare i tajne dane klienta?

How to get Foursquare API Client ID and Client Secret details?

Foursquare to usługa wyszukiwania lokalnego wyszukiwania, która działa jako aplikacja mobilna i zapewnia spersonalizowane wyniki wyszukiwania. Aplikacja zapewnia spersonalizowane propozycje miejsc w pobliżu na podstawie "historii przeglądania, poprzednich zakupów i meldunków itp.". Dzięki około 45 milionom użytkowników ta platforma społecznościowa może być mądrym dodatkiem do Twojej witryny. Aby zintegrować Foursquare z aplikacjami takimi jak Social […]

Czytaj więcej