Otrzymuj najnowsze produkty bez specjalnych cen (OpenCart 2.3)

Cele bloga Po przeczytaniu tego bloga będziesz mógł pobierać produkty z bazy danych Opencart na podstawie parametru przekazywanego z adresu URL. Wymaganie Musimy wyświetlić najnowsze produkty na podstawie przekazanego parametru w adresie URL. Korzystając z tego parametru, musimy zdecydować, czy musimy wyświetlać specjalne produkty, czy nie. Implementacja kodu Aby to zaimplementować, musimy wprowadzić zmiany w […]

Czytaj więcej

Jak wygenerować fakturę Prestashop według nazwy klienta?

Cel bloga Po przeczytaniu tego bloga będziemy mogli wygenerować fakturę PDF według nazwy klienta. Problem Statement W tej chwili, Wymaganie Musimy zmodyfikować poniższe pliki, aby naprawić to samo. Nadpisujemy odpowiednią funkcję i definicję pliku klasy, aby uniknąć jakichkolwiek zmian w plikach podstawowych. Poniżej znajduje się lista plików klas, które zostaną nadpisane root / classes / […]

Czytaj więcej