Barcode To Sheet : FAQs

# 1 Co to jest identyfikator arkusza Google? Identyfikator arkusza kalkulacyjnego Google to wartość między „/ d /” a „/ edit” w adresie URL arkusza. Możesz nawet użyć tego identyfikatora, aby wygenerować internetowy kod QR i użyć go do importowania arkusza w aplikacji. # 2 Czy możemy utworzyć 2 arkusze z tym samym identyfikatorem arkusza […]

Czytaj więcej

Barcode To Sheet : Plans & Pricings

Wybierz najlepszy plan do użytku: Wersja standardowa (Pro): 4.21 USD Brak ogłoszeń Stwórz Dodaj Wersja Pro +: 9.99 USD Brak ogłoszeń Stwórz Dodaj Ogranicz puste Dane liczbowe Zwiększ doświadczenie dzięki Prześlij arkusz na Dysk Google Opcje dodawania zdjęć do arkusza (dodatek) Opcja dodania Arkusza Google w aplikacji (dodatek) Typ kolumn Dostępne jako tekst, e-mail, sieć, […]

Czytaj więcej