Export PHP data to .xls file

Export PHP data to .xls file

Dane to dowolny zestaw znaków, który jest tłumaczony w jakimś celu, na przykład do analizy. Może to być dowolny znak lub wartość, w tym tekst i liczby, obrazy, dźwięk lub wideo. Jeśli dane nie są umieszczone w kontekście, nie robią nic dla człowieka ani maszyny. Generalnie eksportujemy dane ze stron internetowych, aby zapisać je na […]

Czytaj więcej