OpenCart MockingFish Narzędzie do analizy termicznej i A / B – podręcznik użytkownika

Instrukcja instalacji dlaOpenCart

  1. Skopiuj folder "upload" do katalogu głównego OpenCart.
  2. Po przesłaniu moduł pojawi się na stronie z listą modułów w panelu administracyjnym, jak pokazano poniżej na ekranie.

picture1

Uwaga:

Zainstaluj moduł, a przycisk "Edytuj" pojawi się przed tą wtyczką na stronie z listą modułów, jak pokazano na ekranie poniżej: picture2

Instrukcja obsługi

Aby uzyskać dostęp do tego modułu, kliknij przycisk "Edytuj". Po kliknięciu otworzy się interfejs modułu i pojawi się następujący ekran:

picture3

Tylny koniec modułu ma zakładkę 1:

  • Ustawienia ogólne

Ustawienia ogólne

Ta karta ma dwie opcje: Włącz / Wyłącz:

  1. Po wybraniu opcji moduł wstawi dodany skrypt z przodu.
  2. MockingRish Script: To pole zawiera skrypt, który należy wstawić w nagłówku strony. Jeśli nie masz żadnego skryptu, kliknij kartę szczegółów aplikacji, która zawiera listę wszystkich kroków, aby uzyskać skrypt MockingFish.

Joe Parker

We boast of the best in the industry plugins for eCommerce systems and has years of experience working with eCommerce websites. We provide best plugins for platforms like - Magento, Prestashop, OpenCart and Shopify . We also provide custom module development and customization services for the website and modules..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *