Jak usunąć produkty z rynku Fyndiq

Cel bloga:

Ten blog pozwoli Ci zrozumieć sposób usuwania produktów z rynku Fyndiq przy użyciu konta centralnego sprzedawcy. Kroki, aby usunąć Produkty za pomocą Centralnego sprzedawcy

1. Otwórz centralną stronę logowania sprzedawcy Fyndiq (strona logowania URL-https://fyndiq.se/merchant/login).

2. Kliknij kartę Produkty na stronie głównej, jak pokazano poniżej:
Rynek Fyndiq
3. Na stronie produktu należy wykonać następujące kroki, aby usunąć produkt z rynku Fyndiq.

  1. Wyszukaj produkt, używając nazwy produktu / SKU.
  2. Zaznacz pole wyboru produktów, które chcesz usunąć.
  3. Wybierz opcję „Usuń produkty” z menu „Działanie”.
  4. Kliknij przycisk „Idź”, aby usunąć produkt.

Te powyższe kroki pokazano na poniższym obrazku:

Rynek Fyndiq
Podsumowanie

Ten blog pozwoli ci zrozumieć sposób usuwania produktów z rynku Fyndiq przy użyciu centrali sprzedawcy.


Shivam Verma

Shivam Verma

Shivam Verma is an experienced software engineer in PHP development and Database design. His area of interest is website development. He likes to be aware of his surroundings and to learn new things by observing others. He believes that by doing this we can learn new things and can also enhance our knowledge everyday. He has started writing technical blogs with a view to help others in studying and learning new things in an easy way.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *