Iteruj przez każdy element ciągu JSON w systemie Android i iOS

Wprowadzenie

Przyjmiemy, że przyjmujemy ciąg JSON jako ciąg wejściowy, a my zajmiemy się procesem dostępu do każdego elementu łańcucha JSON w systemie Android i iOS.

android

String jsonString = "{\" animal \ ": \" Lion \ ", \" bird \ ": \" Sparrow \ "}"; JSONObject jsonObject = new JSONObject (jsonString); Iterator <? > keys = jsonObject.keys (); while (keys.hasNext ()) {String key = (String) keys.next (); String value = jsonObject.getString (key); // Tutaj otrzymujemy wartość z justowania ciągu JSON; }

iOS

Konwertujemy ciąg JSON na obiekt JSON, korzystając z rozszerzenia podanego poniżej

rozszerzenie String {func toJSONObject () -> Dowolny? {guard let data = self.data (używając: .utf8, allowLossyConversion: false) else {return nil} return try? JSONSerialization.jsonObject (z: data, options: .mutableContainers)}}

Używamy wyżej wymienionego rozszerzenia, jak poniżej:

niech jsonString = "{\" animal \ ": \" Lion \ ", \" bird \ ": \" Sparrow \ "}"; jeśli pozwala jsonObject = jsonString.toJSONObject () jako? [String: String] {for (key, value) in jsonObject {print ("\ (key): \ (value)") // Tutaj otrzymujemy wszystkie klucze i wartości z ciągu JSON}}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *