Google Makes Closed Testing Mandatory for the New App Deployment Policy Update for New Individual Developer Accounts!

Google wprowadza obowiązek testów zamkniętych w przypadku wdrażania nowej aplikacji: aktualizacja zasad dotyczących nowych indywidualnych kont programistów!

Chcąc usprawnić proces tworzenia i publikowania aplikacji w Google Play, Google wdraża nowe wymagania dotyczące testowania aplikacji dla programistów posiadających konta osobiste utworzone po 13 listopada 2023 r. Zmiany te mają na celu umożliwienie programistom dokładnego testowania aplikacji, identyfikowania potencjalnych problemów, i zbieraj opinie. I zapewnij użytkownikom bezproblemową obsługę przed publicznym udostępnieniem aplikacji.

Ten artykuł stanowi obszerny przewodnik po zaktualizowanych wymaganiach i opisuje różne ścieżki testowania dostępne w Konsoli Play. Co więcej, omówiliśmy także szczegółowe instrukcje dla programistów posiadających konta osobiste, jak udostępnić swoje aplikacje użytkownikom w Google Play.

Wprowadzenie do wymagań testowych dla nowo utworzonych kont osobistych!

Testowanie odgrywa kluczową rolę w cyklu życia aplikacji. Umożliwianie programistom sprawdzania poprawności, zachowania funkcjonalnego i użyteczności przed publikacją. Co więcej, korzystanie z narzędzi testowych Konsoli Play przed publikacją aplikacji umożliwia programistom zapewnianie wysokiej jakości rozwiązań, co skutkuje lepszymi ocenami i większym sukcesem w Google Play.

Aby wesprzeć wszystkich programistów w dostarczaniu najwyższej klasy aplikacji, Google wprowadził nowe wymagania testowe. Dlatego programiści posiadający konta osobiste utworzone po 13 listopada 2023 r. muszą spełnić te wymagania, zanim udostępnią swoje aplikacje w Google Play.
Niektóre funkcje w Konsoli Play, np. produkcja (Wydanie > Produkcja) i rejestracja wstępna (Wydanie > Testowanie > Rejestracja wstępna), będą wyłączone, dopóki te wymagania nie zostaną spełnione. Zatem następujący czynnik sprawia, że ​​ostatnia aktualizacja zasad jest aktualizacją całego procesu dla nowych indywidualnych programistów konsoli Play.

Przegląd wymagań testowych:

W przypadku programistów posiadających nowo utworzone konta osobiste należy przeprowadzić zamknięty test aplikacji, w którym uczestniczy minimum 20 testerów, którzy wyrazili zgodę przez co najmniej 14 ostatnich dni. Po spełnieniu tych kryteriów programiści mogą ubiegać się o dostęp produkcyjny w panelu Konsoli Play. Umożliwianie dystrybucji ich aplikacji w Google Play.
Co więcej, podczas procesu aplikacyjnego programiści muszą odpowiedzieć na pytania umożliwiające wgląd w ich aplikację, proces testowania i gotowość produkcyjną.

Szczegółowy wgląd w różne ścieżki testowe i ich wymagania można znaleźć poniżej, wraz z dodatkowymi informacjami na temat ubiegania się o dostęp produkcyjny.

Zrozumienie różnych ścieżek testowych i ich wymagań!

Zrozumienie różnych ścieżek testowych i ich wymagań

 

Konsola Play oferuje różne ścieżki testowania, które ułatwiają stopniowy postęp testów, umożliwiając programistom udoskonalanie aplikacji, zanim dotrą do szerszego grona odbiorców w Google Play.

1. Testowanie wewnętrzne:�

Połączenia testy wewnętrzne opcjonalna ścieżka umożliwia programistom dystrybucję kompilacji do małej grupy zaufanych testerów przed zakończeniem konfiguracji aplikacji, pomagając w identyfikacji problemów i wczesnym zbieraniu opinii.

2. Testowanie zamknięte:�

Ta ścieżka umożliwia programistom udostępnianie aplikacji kontrolowanej grupie użytkowników, zapewniając zgodność z zasadami i rozwiązywanie problemów przed publicznym uruchomieniem aplikacji. Warunkiem ubiegania się o dostęp produkcyjny jest test zamknięty z udziałem co najmniej 20 testerów zapisanych w ciągu ostatnich 14 dni. Oznacza to, że użytkownicy posiadający indywidualne konta programistów konsoli Play nie będą mogli wdrożyć aplikacji na wersji produkcyjnej bez spełnienia tych kryteriów.

3. Testowanie otwarte:�

Testy otwarte umożliwiają programistom udostępnienie wersji testowej aplikacji w Google Play, dzięki czemu każdy może dołączyć do programu testowania i przekazać prywatną opinię. Testy otwarte stają się dostępne po przyznaniu dostępu produkcyjnego.

4. Produkcja:�

Ostatnia ścieżka to moment, w którym programiści udostępniają swoją aplikację miliardom użytkowników w Google Play. Przed złożeniem wniosku o dostęp produkcyjny programiści muszą przeprowadzić zamknięty test spełniający określone kryteria, a w ciągu ostatnich 20 dni musi zapisać się co najmniej 14 testerów.

Przegląd:

Przestrzegając tych Wymagania dotyczące testowania aplikacji i korzystając z różnorodnych ścieżek testowych dostępnych w Konsoli Play, programiści mogą podnosić jakość swoich aplikacji i przyczyniać się do poprawy komfortu użytkowania Google Play.

Ponadto, jeśli masz jakieś pytania lub sugestie, możesz także odwiedzić centrum pomocy Konsoli Play lub skontaktować się z naszym personelem pomocy technicznej pod adresem support@Knowband.com.

Adrienne

We are professionals in the eCommerce industry, specializing in plugin development. With years of experience, We provide the best plugins for platforms like - Magento, Prestashop, OpenCart and Shopify. We also offer custom module development and customization services for websites and modules. Our team remains at the forefront of industry trends, delivering cutting-edge solutions to enhance eCommerce website functionality. With a customer-centric approach, our company is trusted partner for eCommerce plugin solutions.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *