Zdobądź dodatkowy 20% ZNIŻKI
przy pierwszym zakupie!

x
Prawa RODO osoby fizycznej - Dodatki Prestashop
15% off

Prawa RODO osoby fizycznej - Dodatki Prestashop

Czytaj więcej

Obejrzyj wideo

  • 249,63zł
  • 212,18zł

Zgodność: Prestashop 1.6.x.x - 1.7.x.x
Ostatnia wersja: v2.0.3 (12-Aug-2022)
Aktualizacje dostępne przez 1 rok Obroty: 500+
Dostępne również dla:

Screenshots:

Moduł RODO Prestashop

Wszystkie firmy działające w UE, które przetwarzają dane obywateli UE, są zobowiązane do przestrzegania nowej ustawy o ochronie danych. Moduł GDPR Prestashop firmy Knowband zapewnia narzędzie, które administrator sklepu Prestashop spełnia wymagania RODO.

Co to jest GDPR?

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych to nowe europejskie prawo o ochronie danych, które zastępuje ustawę o ochronie danych 1998. Większość sklepów eCommerce przechwytuje dane osobowe użytkowników w celu realizacji zamówień, więc zgodnie z nowym rozporządzeniem pochodzenie danych klienta powinno być dozwolone tylko za zgodą klienta.

Jak wpłynie to na firmy e-commerce?

RODO dotyczy wszystkich baz danych, marketingu i sprzedaży. Wszelkie środki, za pomocą których dane klientów są przechowywane lub przetwarzane, będą objęte RODO.

Jakie są kary za nieprzestrzeganie przepisów?

Organizacje mogą zostać ukarane grzywną w wysokości do 4% rocznego globalnego obrotu za naruszenie RODO lub

RODO

Knowband wydał Prestashop RODO

Moduł zgodności z RODO Prestashop jest dostępny w języku: niemieckim, czeskim, bułgarskim, angielskim, francuskim, hiszpańskim, greckim, polskim, holenderskim, włoskim, węgierskim, słowackim, rosyjskim, rumuńskim, portugalskim, szwedzkim i fińskim.

W jaki sposób dodatek Prestashop RODO firmy Knowband może pomóc Ci w przestrzeganiu nowego prawa o ochronie danych?

Zanim zrozumiemy funkcjonalność modułu RODO Prestashop, najpierw zrozumiemy przysługujące im prawa osób fizycznych.

1. Prawo do informacji

2. Prawo dostępu

3. Prawo do sprostowania

4. Prawo do usunięcia

5. Prawo do ograniczenia przetwarzania

6. Prawo do przenoszenia danych

7. Prawo do sprzeciwu

8. Prawa związane ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji i profilowaniem.

Źródło: https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/indidual-rights/

Po zainstalowaniu modułu zgodności z Prestashop RODO administrator sklepu będzie mógł włączyć interfejs dla klientów, aby mogli uzyskać dostęp do swoich praw przewidzianych w RODO. Moduł RODO dla platformy Prestashop obsługuje następujące prawa klientów:

1. Prawo dostępu

2. Prawo do sprostowania

3. Prawo do usunięcia

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania

5. Prawo do przenoszenia danych

6. Prawo do sprzeciwu

7. Prawa związane ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji i profilowaniem.

Oprócz tych praw klienta dodatek Prestashop GDPR oferuje dodatkowe funkcje, takie jak:

1. Pasek zgody na pliki cookie: Opcja paska zgody na pliki cookie pozwala administratorowi sklepu wyświetlać baner plików cookie na stronie internetowej. Administrator może dodać link do strony Polityki prywatności wraz z komunikatem. W nowej wersji Prestashop GDPR dostępna jest również opcja blokowania plików cookie stron trzecich. Administrator może tworzyć wiele kategorii modułów i mapować moduły na odpowiednie kategorie. W interfejsie użytkownicy będą mogli dezaktywować pliki cookie zgodnie z tą preferencją.

2. Zezwól na obsługę żądań RODO od klienta-gościa: Z pomocą Prestashop GDPR Addon Administrator sklepu Prestashop umożliwia użytkownikom-gościom łatwy dostęp do ich praw do RODO.

3. Raporty dla żądań zgłoszonych przez klientów: Dodatek RODO Prestashop prowadzi rejestr wszystkich żądań RODO zgłaszanych przez klientów. Administrator może wykorzystać te dane jako dowód przetworzenia wniosku. Informacje te są również pomocne dla administratora sklepu, aby usunąć / poprawić dane klienta z usług stron trzecich.

4. Zgoda użytkownika (pole wyboru) na formularzu rejestracyjnym i kontaktowym: W nowej wersji RODO Prestashop - Prawa pojedynczego dodatku dodano opcję dodawania pól wyboru przy rejestracji i formularzu kontaktowym. Administrator może również dodać link do stron z polityką prywatności / warunkami.

5. Prawo do usunięcia: W nowej wersji modułu GDPR Prestashop administrator ma możliwość wyboru czasu, po którym dane klienta zostaną usunięte z systemu. Ta funkcja pozwoli administratorowi włączyć ustawienia, aby usunąć dane klienta natychmiast lub po kilku dniach od zainicjowania żądania usunięcia danych.

6. Usunięcie zamówienia lub anonimizacja: W nowej wersji modułu Prestashop RODO administrator może wybrać opcje usuwania, losowego wypełniania lub braku działań dla poprzednich zamówień.

Jeśli administrator wybierze opcję Losowe wypełnienie, dane osobowe klienta zostaną zastąpione danymi losowymi, ale szczegóły zamówienia, takie jak suma zamówienia i szczegóły produktu, pozostaną bez zmian. Pomoże to administratorowi w utrzymaniu statystyk dotyczących szczegółów zamówienia.

7. Zarządzaj modułami stron trzecich: Moduł GDPR Prestashop firmy Knowband umożliwia administratorowi sklepu usunięcie danych klienta z modułów zewnętrznych (jeśli moduł zewnętrzny korzysta z haka do usuwania danych wprowadzonego przez Prestashop).

8. Integracja haka Prestashop: Aby zapewnić zgodność dodatków Prestashop z oficjalnym modułem RODO, Prestashop wprowadził nowe haki. Nowa wersja modułu Prestashop GDPR będzie zgodna z oficjalnym modułem Prestashop GDPR.

9. Pobierz dane klienta: Prestashop GDPR Addon pozwala administratorowi sklepu pobrać dane klienta z zaplecza, dzięki czemu administrator może udostępnić te dane klientowi, jeśli klient zażądał danych osobowych przy użyciu innego kanału komunikacji.

10. Usunięcie danych z zaplecza: Ta funkcja umożliwia administratorowi sklepu usunięcie danych klienta z zaplecza.

11. Żądaj okresu przechowywania: Administrator będzie mógł zdefiniować okres przechowywania żądań RODO. Po określonym okresie przechowywania dziennik żądań RODO zostanie usunięty.

12. Konfiguracja Crona: W celu zautomatyzowania procesu usuwania danych i procesu przechowywania żądania RODO administrator ma możliwość skonfigurowania cronów.

13. Szablony wiadomości: Szablony e-mail pomagają administratorowi sklepu komunikować się z klientem w celu uzyskania zgody przed przetworzeniem żądań RODO.

14. Usuń dane z innych modułów zgodności z RODO: Moduł GDPR Prestashop firmy Knowband umożliwia administratorowi sklepu usunięcie danych klienta z modułów zewnętrznych, jeśli moduły te korzystają z haczyków RODO wprowadzonych przez Prestashop.

Uwaga: Knowband jest w trakcie wprowadzania wymaganych zmian w innych modułach, aby spełnić wymagania RODO. Obecnie nasze następujące moduły są zgodne z RODO - Jedna strona do kasy, Moduł ostrzegania o cenach, Opuszczony moduł wózka.

Nowe funkcje

Ulepszona wersja modułu PrestaShop GDPR ma kilka dodatkowych funkcji dla lepszej implementacji RODO. Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj:

  • Administrator może wprowadzić swój adres e-mail, aby otrzymywać powiadomienia: Ten moduł GDPR PrestaShop umożliwia dodanie identyfikatora e-mail administratora na karcie Ustawienia ogólne. Ten identyfikator e-mail jest taki sam, w którym wszystkie żądania / poczta RODO zostaną odebrane / wysłane. Administrator może wprowadzić dowolny inny identyfikator e-mail inny niż domyślny adres e-mail sklepu. Administrator sklepu internetowego może wprowadzić swój identyfikator e-mail, aby otrzymywać powiadomienia pocztą.
  • Targetowanie GEO RODO: Właściciel sklepu internetowego może wprowadzić adres IP i nazwę kraju, aby wyświetlać klientom określone funkcje RODO. Tylko klienci z wybranego zakresu adresów IP lub kraju będą mogli zobaczyć te specyficzne funkcje.

Na przykład, zgodnie z prawem, zgodność z RODO jest obowiązkowa tylko w krajach UE. Administrator może więc skorzystać z tej opcji, aby ukryć reguły RODO przed innymi krajami. Właściciel sklepu internetowego może wyświetlić pasek zgody na pliki cookie i pole wyboru zgody użytkownika dla wszystkich użytkowników, jeśli sobie tego życzy.

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat praw klienta i dodatkowych funkcji:

1. Prawo dostępu do danych osobowych

„Artykuł 12 wprowadza tę koncepcję (wszystkie podkreślenia dodane, chyba że zaznaczono inaczej):

Administrator podejmuje odpowiednie środki w celu dostarczenia wszelkich informacji [

Ponieważ klienci mają prawo do żądania danych osobowych, moduł Prestashop GDPR opracowany przez Knowband pozwala administratorowi sklepu z łatwością obsługiwać żądania dostępu do danych. Przyjazny interfejs modułu pozwala administratorowi sklepu zdefiniować pola statyczne z zaplecza, a pozostałe dane, takie jak - szczegóły konta, szczegóły zamówienia itp. Zostaną pobrane z bazy danych. Administrator może określić zewnętrznych dostawców usług w polach statycznych. Klient otrzyma wiadomość e-mail z pełnymi szczegółami danych osobowych.

2. Prawo do przenoszenia danych

„Artykuł 20 stanowi:

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do otrzymania danych osobowych, które jej dotyczą, które przekazała administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkoda ze strony administratora, któremu dane osobowe zostały przekazane. ”

Dodatek do zgodności z RODO Prestashop pozwala administratorowi sklepu włączyć opcję przenoszenia danych dla klientów. Klienci otrzymają interfejs na froncie do eksportowania swoich danych osobowych. Włączając ustawienia przenoszenia danych, administrator może zezwolić klientom na pobieranie danych osobowych, zamówień i adresów.

3. Prawo do bycia zapomnianym

Dodatek RODO Prestashop zapewnia interfejs dla klientów, którzy mogą poprosić o usunięcie swoich danych osobowych. Administrator może wybrać opcję usunięcia tylko danych osobowych. Administrator może również włączyć to ustawienie, aby usunąć również szczegóły zamówienia. Jeśli klient zażąda usunięcia danych, wiadomość e-mail z potwierdzeniem zostanie wysłana na podany adres e-mail i tylko jeśli klient potwierdzi żądanie usunięcia konta, dane konta zostaną usunięte. Proces usuwania konta jest zautomatyzowany, a konta usuniętego raz nie można odzyskać. Jeśli żądanie klienta dotyczące usunięcia danych, dane klienta zostaną usunięte tylko z bazy danych. Jeśli informacje o kliencie zostały zapisane w innej lokalizacji lub udostępnione zewnętrznym dostawcom usług, administrator musi je usunąć ręcznie.

4. Prawo do sprostowania danych

Zgodnie z dyrektywami RODO klienci mogą wprowadzić wymagane zmiany w danych osobowych, jeśli jakiekolwiek dane nie są poprawne lub niekompletne. Dodatek do zgodności z RODO Prestashop pozwala administratorowi sklepu włączyć ustawienia, aby klient mógł łatwo uzyskać dostęp do wymaganych zmian w swoich danych osobowych.

5. Prawa związane ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji

W najnowszej wersji Prestashop RODO

Dodatkowe funkcje modułu RODO Prestashop:

1) Pasek zgody na pliki cookie

Motyw 30 wyjaśnia „identyfikator online”, jak wspomniano w definicji danych osobowych w art. 4, jak poniżej:

„Osoby fizyczne mogą być kojarzone z identyfikatorami online dostarczanymi przez ich urządzenia, aplikacje, narzędzia i protokoły, takie jak adresy protokołów internetowych, identyfikatory plików cookie lub inne identyfikatory, takie jak znaczniki identyfikacyjne częstotliwości radiowych. Może to pozostawić ślady, które w szczególności w połączeniu z unikalnymi identyfikatory i inne informacje otrzymywane przez serwery, mogą być wykorzystywane do tworzenia profili osób fizycznych i ich identyfikacji. ”

Zgodnie z RODO właściciele witryn muszą dać odwiedzającym możliwość zaakceptowania plików cookie. Moduł zgodności z RODO Prestashop umożliwia właścicielom sklepów dodanie paska zgody na pliki cookie na stronie internetowej. Administrator może włączyć / wyłączyć ten pasek zgody. Pasek zgody na pliki cookie będzie zawierał link do strony Polityka prywatności / Polityka plików cookie, na której administrator może podać szczegółowe informacje na temat wykorzystywanych plików cookie.

Moduł GDPR Prestashop pozwala administratorowi sklepu udostępnić klientom interfejs do blokowania plików cookie wykorzystywanych przez usługi stron trzecich.

2) Żądanie anonimizacji danych

Moduł zgodności z RODO Prestashop pozwala administratorowi sklepu włączyć interfejs, aby klienci mogli poprosić o anonimizację danych. Dostępne są opcje anonimizacji danych.

a) Żądanie anonimizacji: Administrator może włączyć ustawienia Żądania anonimizacji danych, a jeśli żądanie klienta dla anonimizacji, tylko nazwa klienta zostanie zastąpiona Anonimowym.

b) Anonimizacja identyfikatora adresu e-mail: Administrator może włączyć ustawienia w celu generowania fałszywych identyfikatorów adresu e-mail, dzięki czemu jeśli klient zażąda anonimizacji, musi również potwierdzić anonimizację identyfikatora adresu e-mail. Zgodnie z potwierdzeniem klienta zostanie wygenerowany pseudo-e-mail id i przesłany do klienta. Klient może użyć tego identyfikatora e-mail, aby uzyskać dostęp do swojego konta.

c) Zaktualizuj szczegóły zamówienia: Administrator może włączyć to ustawienie z zaplecza. Jeśli to ustawienie jest włączone, szczegóły zamówienia również zostaną zaktualizowane.

3) Włącz dla użytkowników-gości

Administrator może wyświetlić kartę uprawnień RODO tylko dla zarejestrowanego użytkownika lub gościa. W nowej wersji Prestashop Zgodność z RODO dodano opcję wyświetlania uprawnień RODO w sekcji nagłówka. Jeśli ustawienia są włączone, klienci mogą uzyskać dostęp do swoich praw RODO bez konieczności logowania się na swoje konto.

4) Szablony wiadomości e-mail

Za każdym razem, gdy klient zgłosi żądanie zgodnie z prawami RODO, wiadomość e-mail z potwierdzeniem jest wysyłana do klienta. Moduł RODO Prestashop wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem na następujące żądania:

1) Żądanie danych osobowych

2) Żądanie usunięcia danych

3) Żądanie anonimizacji danych

Szablony wiadomości e-mail dla tych wiadomości e-mail są wstępnie zdefiniowane, co zmniejsza dodatkowy wysiłek administratora. Administrator może również dostosować tekst wiadomości e-mail zgodnie z wymaganiami.

Uwaga:

Wszystkie wymienione tutaj odniesienia można znaleźć w https://www.eugdpr.org/.

Celem tych funkcji jest pomoc w spełnieniu wymagań RODO. Zainstalowanie tego modułu nie gwarantuje jedynie zgodności witryn handlowych z nowymi obowiązkami nałożonymi przez RODO. Twoim obowiązkiem jest wprowadzić wszystkie niezbędne środki w celu zapewnienia zgodności.

Knowband, wiodąca nazwa jako firma deweloperska eCommerce zapewnia Usługi opracowywania wtyczek Prestashop w celu zwiększenia funkcjonalności swoich sklepów eCommerce. Aby zapewnić rozwój wtyczek Prestashop, zatrudniliśmy doświadczonych programistów Prestashop, którzy pracują z pełnym zaangażowaniem, aby oferować usługi rozwoju i wsparcia Prestashop.

Jeśli w sklepie Prestashop jest jakaś funkcja, istnieje prawdopodobieństwo, że wtyczka Prestashop pozwoli ci to zrobić, jeśli nie znajdziesz takiej wtyczki, zawsze możesz skontaktować się z nami w sprawie wymagań dotyczących tworzenia niestandardowych wtyczek.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest dopuszczony!
    Zła           Dobra