add-production-partner-connect-with-listing-in-Etsy

Jak dodać partnera produkcyjnego i połączyć się z aukcją w Etsy Marketplace?

Partnerem produkcyjnym lub producentem jest ktoś, kto pomoże ci w produkcji przedmiotów, które zostaną sprzedane na Etsy Marketplace. Aby zachować przejrzystość, Etsy Marketplace ma własną ręcznie robioną politykę, a sprzedawca musi przestrzegać tych zasad, jeśli chce sprzedawać towary wraz z partnerem produkcyjnym. Czy chcesz pokazać tę samą listę wielu partnerom produkcyjnym? Etsy zapewnia bardzo łatwy […]

Czytaj więcej