Rozszerzenie wideo produktu Knowband Magento

Wprowadzenie produkt wideo to rozszerzenie, za pomocą którego można przypisać wideo do produktu i wyświetlić je na stronie widoku produktu. Administrator sklepu może przydzielić nieograniczoną liczbę filmów dla produktu. Każdy film można indywidualnie ustawić jako aktywny lub nieaktywny. Jeden film można również ustawić jako domyślny film. Filmy na pierwszej stronie są wyświetlane wewnątrz podziału i […]

Czytaj więcej