Błąd Spring Global (Spring Omni): Wymagana jest właściwość numer_telefonu

Błąd w odpowiedzi: Wymagana jest właściwość numer_telefonu podczas rejestracji przesyłki. Rozwiązanie: Ten błąd występuje, gdy parametr numer_telefonu odbiorcy nie jest wysyłany w interfejsie API wysyłki https://api.myparcel.com/shipments Zgodnie z dokumentacją Spring Omni numer_telefonu jest parametrem opcjonalnym: Podnieśliśmy bilet na Spring Omni i odpowiedzieli: Przesyłka nie została utworzona z powodu braku numeru telefonu odbiorcy. Chociaż schemat pokazuje […]

Czytaj więcej