Spring Global (Spring Omni) Error: Resource Not Found

Podczas tworzenia przesyłki za pomocą Spring Omni może pojawić się błąd w odpowiedzi, taki jak wymieniony poniżej: [status] => 404 [code] => 10002 [title] => Nie znaleziono zasobu [detail] => Nie można znaleźć jednego lub więcej zasobów regionu. Ten błąd wystąpił podczas wysyłania następującego żądania utworzenia przesyłki: '{ "data": { "type": "shipments", "attributes": { "recipient_address": […]

Czytaj więcej