Jak wysłać powiadomienie push z serwera?

Co to są powiadomienia push? Powiadomienia push to wiadomości wysyłane na komórkę z innej platformy niż Wysyłanie powiadomień push przy użyciu Firebase Możemy wyzwolić poniżej API dostarczonego przez Firebase, aby wysłać powiadomienie push do dowolnego urządzenia. URL interfejsu API: https://fcm.googleapis.com/fcm/send Nagłówki: Content-Type:application/json Authorization:key=AAAAR8kVIU:APA91bGaZe_uSKd2EtATPVoIUFGW6E3EwzcfsurUtjMIMIsxdTICC2Wl4BDtiWVupueBaJoQbb1JjAjDDEhDEWXWf3Cp_WXBAO1LkOUwtYPnj7XjeEFW1jqhzW8J1g1IwLinL42t8u Ciało: { "Do": "fqU6X2UAdiI: APA91bEHIZ2MwdsTdIW3_Sk_hvH9ZHbbbzJln4A8n6gYyYH71V5dlxazxWWejcafEOEIHc1mvwxauVodIOgdXrSiaxU0mfyPTKWr47k-8SwlyY30_Mxh8NTA2winTE16JO-KbajD", "priorytet": "wysoki", "mutable_content": true "content_available": true, "powiadomienia": […]

Czytaj więcej