Jak korzystne są powiadomienia Push w zwiększaniu sprzedaży e-commerce?

push-notification-can-drive-eCommerce-sales

Zakupy online rozwijają się w niespotykanym dotąd tempie, a e-sprzedawca nie jest w stanie utrzymać użytkowników aplikacji. Powiadomienia push to najlepiej dopasowana opcja do marketingu produktów, ponieważ są one skierowane do prawie każdego użytkownika aplikacji i motywują ich do kolejnych zakupów. Powiadomienia push to w rzeczywistości wiadomości w czasie rzeczywistym, które przechodzą bezpośrednio ze strony […]

Czytaj więcej

Jak utworzyć klucz Google Firebase do powiadomień push?

google-firebase-key-for-push-notification

Google zapewnia tę bezpłatną usługę, aby umożliwić użytkownikom niezawodne dostarczanie wiadomości bez ponoszenia kosztów. W porównaniu z wcześniejszym GCM Google, FCM jest znacznie bardziej przyjazny dla programistów. W 2016 roku Google ogłosiło znaczne ulepszenia swojej platformy Firebase. I tak powstało FCM – Firebase Cloud Messaging. Powiadomienia push to jedno z najważniejszych narzędzi do sprawnego marketingu. […]

Czytaj więcej