Jak dodać ustawienia niestandardowej wtyczki w menu ustawień WordPress?

How to add setting for custom plugin in the WordPress setting menu?

Cel bloga: Celem tego bloga jest pomoc w tworzeniu ustawień dowolnej wtyczki niestandardowej. Obecnie większość wtyczek zawiera ustawienia umożliwiające użytkownikom zmianę funkcjonalności wtyczki zgodnie z ich wyborem. Na tym blogu tworzymy niestandardową wtyczkę w celach informacyjnych. Podstawowe wymagania dotyczące dodania ustawień wtyczki to: Aby zarejestrować ustawienia wtyczki Aby utworzyć stronę opcji dla wtyczki Aby wyświetlić […]

Czytaj więcej