Prestashop Walmart Integration – podręcznik użytkownika

1.0 Wprowadzenie

Prestashop Integracja Walmart przez Knowband zapewnia wygodny mechanizm do wyświetlania produktu na Walmart i zarządzania zamówieniem w kilku prostych krokach bezpośrednio ze sklepu Prestashop. Walmart jest jedną z największych firm handlu detalicznego i od wielu lat wyróżnia się na rynku eCommerce. Rynek słynie z towarów elektronicznych, a nawet z innych produktów, w tym domu i mebli, artykułów gospodarstwa domowego, odzieży, obuwia, biżuterii, zabawek, zdrowia i urody, sklepów spożywczych itp. Właściciele sklepów Prestashop mogą teraz zsynchronizować swój sklep i sprzedawać produkty w serwisie Walmart .com.

Moduł integracji Walmart Prestashop by Knowband pozwala właścicielom sklepów zintegrować sklep z Walmart.com. Prestashop Walmart API Integrator automatyzuje cały proces synchronizacji sklepu, zarządzania produktami i zapasami oraz przetwarzania zamówień.

Funkcje 1.1 oferowane przez Walmart Integrator są wymienione poniżej:

 • Prestashop Walmart Integrator łączy sklep Prestashop z Walmart.com kilkoma kliknięciami.
 • Lista produktów w czasie rzeczywistym na zapleczu wtyczki Prestashop Walmart
 • Łatwe zarządzanie zapasami i synchronizacja produktu w rozszerzeniu integracji Prestashop Walmart pozwalają sprzedawcom zarządzać produktami przy minimalnym wysiłku.
 • Profil oparty na profilu pozwala administratorowi przesyłać produkty hurtowo. Administrator może aktualizować ceny i zasoby, uruchamiając crona z poziomu interfejsu administratora programu Prestashop Walmart.
 • Administrator może nawet zmienić cenę produktu na rynku, nie zmieniając kosztu w swojej witrynie.
 • Prestashop Dodatek Walmart Integration oferuje łatwe zarządzanie zamówieniami, które ułatwia administratorowi sklepu śledzenie zamówień otrzymanych z rynku i zarządzanie nimi z jednego interfejsu.
 • Dzięki łatwej wysyłce i zarządzaniu produktami z zaplecza wtyczki Prestashop Walmart Marketplace, właściciele sklepów mogą bez wysiłku zwiększyć całkowite przychody swojej firmy.
 • Dodatek do integracji API Prestashop Walmart pozwala administratorowi łatwo zarządzać dostawcą i metodami wysyłki.
 • Administrator dostaje opcję, aby uzyskać raport o polu kupowania, po prostu wykonując crona na zapleczu dodatku integracji Prestashop Walmart.
 • W oparciu o wydajność produktów, administrator może powtórzyć produkty i zsynchronizować je z rynkiem za pomocą kliknięcia przycisku za pomocą dodatku integracji Walmart Prestashop.
 • Złącze Walmart Prestashop ułatwia administratorowi podanie kodu podatku Kategorii Walmart.
 • Administrator może przeglądać ogólny raport sprzedaży wraz z raportem sprzedaży poszczególnych produktów z interfejsu administratora integratora Prestashop Walmart.
 • Sprzedawcy mogą z łatwością zarządzać czasem opóźnienia produktów z zaplecza złącza Walmart Prestashop.

1.2 Merchant Korzyści z wtyczki integracji Prestashop Walmart:

 • Wtyczka integracji Walmart Prestashop automatyzuje cały proces integracji sklepu.
 • Za pomocą integratora interfejsu Walmart Prestashop administrator sklepu może wyświetlać produkty i odpowiadające im szczegóły na rynku oraz zarządzać zasobami bez ręcznej synchronizacji.
 • Nie tylko zapas, nawet otrzymane zamówienia mogą być zsynchronizowane w sklepie poprzez wykonanie crona na zapleczu modułu integracji Walmart.
 • Zamówienia można następnie przetwarzać ze sklepu, a status zamówień można aktualizować na stronie Walmart.com jednym kliknięciem przycisku.
 • Administrator sklepu może odwzorować kategorię swojego sklepu na kategorię rynku za pomocą rozszerzenia integracji Prestashop Walmart.
 • Nawet atrybuty produktów można odwzorować za pomocą atrybutu rynku za pomocą tego rozszerzenia Prestashop Walmart Marketplace Integration.
 • Integracja z systemem Walmart Prestashop
 • Rozszerzenie integracji Walmart Prestashop
 • Wraz z wersją kompatybilności wtyczka Prestashop Walmart Integration nie koliduje z innymi modułami sklepu.

Cele projektu 1.3

Poniżej wymienione są cele projektu złącza Walmart Prestashop:

 1. Proces instalacji integratora Prestashop Walmart.
 2. Proces konfiguracji konta sprzedawcy w serwisie Walmart.com
 3. Tworzenie profilu i synchronizacja na rynku.
 4. Lista produktów i aktualizacja statusu produktów w serwisie Walmart.
 5. Zamów synchronizację z Walmart i aktualizuj status.

Instalacja 2.0

Po zakupie modułu Prestashop Walmart Integration ze sklepu otrzymasz spakowany plik (zawierający kod źródłowy integracji Prestashop Walmart marketplace

Krok 1: Przejdź do strony z listą modułów i "Dodaj nowy modułPrzycisk ".

Dodaj moduł Prestashop

Krok 2: Prześlij pobrany skompresowany plik.

Krok 3: Po wykonaniu tej czynności rozszerzenie Prestashop Walmart Marketplace Integration

Krok 4: Kliknij przycisk instalacji. Moduł zostanie zainstalowany w Twoim sklepie Prestashop.

Uwaga: Proszę ustawić uprawnienia do odczytu / zapisu w folderze modułów przed zainstalowaniem modułu w systemie.

3.0 Integracja rynku Walmart – Aktywacja API

Wykonaj poniższe czynności, aby uzyskać identyfikator klienta Walmart, tajny klucz API i inne powiązane szczegóły: Zaloguj się na swoje konto sprzedawcy Walmart. Kliknij ikonę Ustawienia, a następnie opcję API.

Aktywacja interfejsu Walmart API

Kliknij opcję Identyfikator klienta, jak pokazano na powyższym obrazku.

Aktywacja interfejsu Walmart API

Skopiuj Identyfikator klienta.

 1. Kliknij naRegeneruj klucz zregenerować?Secret Key.

Aktywacja interfejsu Walmart API

As?you?click?on?the?”Zregenerować“?button,?a?pop-up?will?appear.

walmart-api

Kliknij

walmart-api

Kopiuj "Identyfikator klienta“”Klucz prywatny"I"Typ kanału klienta"jeden po drugim i wklej je w odpowiednie pola na karcie Ustawienia ogólne OpenCart Walmart Integration.

Interfejs administracyjny 4.0

Po skonfigurowaniu konta sprzedawcy sprzedawca może skonfigurować swój sklep w serwisie Walmart.com Rozszerzenie Prestashop Walmart Marketplace Integration oferuje zakładki konfiguracji 17 w menu głównym interfejsu administratora. Dostępne są następujące opcje:

Integracja Prestashop z Walmart

 • Ustawienia ogólne
 • Zarządzanie profilem
 • Mapowanie Przewoźnika Zakupów
 • Gorące
 • Omijanie wysyłki
 • Lista produktów
 • Atrybut Mapowanie
 • Ustawienie zamówienia
 • Lista zamówień
 • Status kanału
 • Raport BuyBox
 • Zarządzaj Lagtime
 • Raport podatkowy
 • Raport sprzedaży
 • Raport sprzedaży produktu
 • Synchronizacja
 • Dziennik kontroli

Każda opcja jest omówiona szczegółowo poniżej.

4.1. Ustawienia ogólne

W celu uwierzytelnienia integracji Prestashop z Walmart, administrator sklepu Prestashop musi wypełnić następujące pole:

General Setting

1. Włączono wtyczkę

Przełącz przycisk, aby włączyć / wyłączyć dodatek Prestashop Walmart Marketplace Integration ze sklepu.

2. Identyfikator klienta

Wprowadź identyfikator konsumenta Walmart, który został skopiowany podczas konfigurowania połączenia.

3. Prywatny klucz

Wprowadź klucz tajny API Walmart, który został skopiowany z konta sprzedającego. Jest to obowiązkowe w celu uwierzytelnienia integracji między sklepem i rynkiem Walmart.

4. Typ kanału klienta

Wartość nagłówka Channel Type służy do wysyłania informacji do interfejsu API.

4.2. Zarządzanie profilem

Administrator sklepu Prestashop może tworzyć, edytować lub usuwać liczbę N profili z zaplecza.

4.2.1 Jak utworzyć nowy profil?

Kliknij na 'Dodaj nowy profil"lub"+"zarejestruj się, aby utworzyć nowy profil.

Utwórz nowy profil

Po kliknięciu przycisku administrator zostanie przekierowany na stronę tworzenia profilu. Oto pola, które musisz wypełnić.

Dodaj profil

Tytuł profilu: Wprowadź unikalną nazwę profilu.

Walmart Kategoria: Wybierz kategorię Walmart, w której chcesz zmapować kategorię sklepu.

Kategoria sklepu: Rozwiń kategorię i wybierz kategorię Prestashop, którą chcesz odwzorować w kategorii Walmart.com.

Identyfikator kodu kreskowego: To jest wyjątkowa dziedzina produktu. Wybierz dowolny z listy rozwijanej, aby rozszerzenie Prestashop mogło zidentyfikować produkt zgodnie z odwzorowanym atrybutem. Do różnych opcji do wyboru należą: UPC, EAN13. Różni właściciele miejsc są wymienione poniżej.

 • {id_product} dla identyfikatora produktu
 • {product_title} dla tytułu produktu
 • {nazwa producenta} dla nazwy producenta
 • {nazwa_ dostawca} dla nazwy dostawcy
 • {reference} w przypadku informacji o produkcie
 • {ean13} dla produktu EAN13
 • {short_description} dla krótkiego opisu produktu
 • {price} za cenę produktu

Włącz niestandardowe ceny: Włącz tę opcję, aby zmienić cenę produktu bez zmiany ceny produktu na stronie Prestashop.

niestandardowe ceny

Administrator może wprowadzić niestandardową zmianę ceny w tej sekcji. Wybierz, czy chcesz zmienić cenę o stałą kwotę lub wartość procentową. Wybierz, czy chcesz podnieść lub obniżyć cenę produktów o tę konkretną wartość. Na przykład administrator wybiera opcję "Naprawiono" i "Zwiększ" i wprowadza niestandardową cenę $ 5, a następnie cena wszystkich produktów tego konkretnego profilu zwiększy się o $ 5.

Przesłanie wysyłki: To pole jest opcjonalne. Wybierz opcje wysyłki z podanej listy. Ta sekcja zawiera cały szablon wysyłki dodany na karcie Omijanie wysyłki.

Kod podatku od towarów: Wprowadź kod podatku od produktów w tej sekcji. W

4.2.2 Jak edytować istniejące profile?

Możesz znaleźć listę utworzonego profilu w Zarządzanie profilem zakładka interfejsu administratora. Aby edytować profil, kliknij "Edytuj"przycisk odpowiadający profilowi.

Administrator sklepu Prestashop może włącz / wyłącz zmieniając status, jak pokazano na poniższym obrazku. Zmapowaną kategorię można nawet wyświetlić, klikając przycisk "Wyświetl mapę zmapowanych kategorii"przycisk pokazany na powyższym obrazku. Zmapowane kategorie zostaną pokazane jako obraz poniżej:

Mapowanie kategorii

Administrator sklepu może nawet dodawać nowe kategorie do mapowania.

4.2.3 Jak dodać nową kategorię?

Aby dodać nową kategorię, kliknij "Dodaj nową kategorię"w prawym górnym rogu interfejsu administratora.

Mapowanie kategorii

Przekierujemy Cię na stronę tworzenia kategorii, jak pokazano poniżej.

Walmart Kategoria: Wybierz kategorię Walmart, w której chcesz zmapować kategorię sklepu Prestashop.

Kategoria sklepu: Wybierz kategorię sklepu Prestashop, który chcesz zmapować z wybraną kategorią Walmart.

4.2.4 Jak edytować / usuwać kategorie?

Tam jest Edytuj i Kasować przycisk odpowiadający każdej kategorii, jak pokazano poniżej. Kliknij odpowiednie przyciski, aby edytować i usunąć kategorie.

Mapowanie kategorii

4.3.

The

przewoźnik wysyłkowy

Właśnie

4.4.

Administrator ma możliwość dodawania ofert promocyjnych dla klientów z rynku za pomocą dodatku Prestashop Walmart Integration.

4.4.1 Jak dodawać promocje na rynku Walmart?

Aby dodać oferty promocyjne, kliknij znak "+" lub "Dodaj nową promocję" w prawym górnym rogu modułu integracji Walmart Prestashop.

promocje

Nastąpi przekierowanie na stronę tworzenia promocji. Podaj wymagane szczegóły, które omówiono poniżej:

promocja walmart

Szczegóły promocji: Wprowadź szczegóły promocji w tej sekcji.
Rodzaj ceny: Wybierz rodzaj zmiany ceny. Może być zmniejszona lub zwolniona.
Promocyjna cena: Wybierz typ rabatu, Fixed lub Percentage. Wprowadź stałą kwotę lub wartość procentową.
Data rozpoczęcia: Wprowadź datę rozpoczęcia transakcji.
Data zakończenia: Wprowadź datę zakończenia transakcji.
Wybór produktu: Wybierz grupę produktów, w której chcesz zaoferować zniżkę. Ma opcje 3:

 • Wszystkie produkty: To spowoduje zastosowanie promocji
 • Produkty wybranego profilu: To zastosuje ofertę do wszystkich produktów wybranego profilu. Po wybraniu tej opcji wszystkie profile zostaną wyświetlone w sekcji Wybierz profil.

onpaste-20180327-170655

 • Wybrane produkty: Umożliwi to administratorowi oferowanie rabatów na wybrane produkty. Produkty można wybrać w dziale Wybierz produkt.

onpaste-20180327-171010

4.4.1SynchronizujEdytuj / Usuń

Oferty promocyjne zostaną wymienione na tej karcie rozszerzenia integracji API Prestashop Walmart, jak pokazano na poniższym obrazku:

promocja Walmart

Promocje mogą być zsynchronizowane z rynkiem Walmart poprzez kliknięcie na 'Sync"przycisk odpowiadający poszczególnym regułom promocji. Aby edytować lub usunąć reguły promocji, kliknij przycisk "Edytuj"lub"Kasować"przycisk odpowiadający poszczególnym regułom, jak pokazano poniżej:

edytuj promocje

Przesunięcie wysyłki 4.5

Rozszerzenie integracji Prestashop Walmart pozwala administratorowi sklepu dodawać metody wysyłki dla klientów Walmart.

4.5.1 Jak utworzyć nową zmianę wysyłki?

Różne pola informacyjne w tej zakładce rozszerzenia integracji Prestashop Walmart są wymienione poniżej:

Omijanie wysyłki

Tytuł zastąpienia wysyłki: Wprowadź unikatowy tytuł dla nadpisania wysyłki.

Wysyłka dozwolona: Rozwijane menu zawiera opcję Tak i Nie. Wybierz Tak, jeśli chcesz zezwolić na tę zmianę wysyłki.

Sposób wysyłki: Wybierz metodę wysyłki, którą chcesz uwzględnić w tym zastąpieniu wysyłki.

Wysyłka Region: Wybierz region, w którym chcesz uwzględnić przesłonięcie wysyłki.

Cena przesyłki: Wprowadź koszt wysyłki tutaj.

Uwaga: Wszystkie utworzone tutaj opcje Override wysyłki będą wymienione w sekcji Profile Management.

4.5.2 Jak edytować / usunąć zastąpienie wysyłki?

Wszystkie opcje obejścia wysyłki można wyświetlić na tej zakładce wtyczki Prestashop Walmart Marketplace Integration. Aby edytować lub usunąć opcję zastąpienia wysyłki, kliknij przycisk Edytuj or Kasować przycisk odpowiadający każdej opcji, jak pokazano na obrazku poniżej.

Edytuj zastąpienie wysyłki

4.6. Lista produktów

Wymienione produkty można obejrzeć z zaplecza modułu integracji Prestashop Walmart, jak pokazano na poniższym obrazku.

wykaz produktów

Ta sekcja pokazuje listę wszystkich produktów wymienionych na Walmart Marketplace wraz z ich statusami. Aby wyświetlić listę produktów w serwisie Walmart, uruchom Zsynchronizuj zapasy z Walmartem cron. Produkty zostaną umieszczone na rynku Walmart. (Patrz sekcja 4.16)

Po zsynchronizowaniu asortymentu odpowiednie szczegóły produktu zostaną odpowiednio zsynchronizowane. Aby zsynchronizować cenę produktów, uruchom "Zsynchronizuj cenę produktu"cron w zakładce Synchronizacja. Oto niektóre z opcji oferowanych w tej sekcji:

lista produktów

Odnowienie oferty produktu

Administrator sklepu Prestashop może na wszelki wypadek odnowić produkt

Usunięcie listy produktów

Administrator sklepu może wyłączyć produkt z rynku, klikając "Kasować"przycisk odpowiadający każdej aukcji produktu. Aby przywrócić działanie, kliknij"RelistAkcja usuwania zostanie zastąpiona działaniem Relist Synchronizuj produkty w serwisie Walmart cron, aby usunąć produkty lub oznaczyć je jako nieaktywne na stronie z listą produktów.

Wyświetl błąd

Administrator może wyświetlić błąd występujący podczas wystawiania na aukcję produktu, klikając opcję "Wyświetl błąd".

Zbiorcza aktualizacja produktów

Dodatek integracyjny Walmart Prestashop pozwala administratorowi na masową aktualizację produktów. Działanie zbiorcze oferuje następujące opcje:

 • Delete?Selected
 • Relist?Wybrany
 • ReNowy?Wybrany
 • Halt?Wybrany

akcja zbiorcza

Wybierz produkty, w których chcesz wykonać dowolną z powyższych czynności, jak pokazano na poniższym obrazku:

akcja zbiorcza

Po wybraniu produktów kliknij akcję, którą chcesz wykonać. Ta sama czynność zostanie wykonana dla wszystkich wybranych produktów.

Mapowanie istniejących produktów na Walmart

Jeśli masz już produkty w Walmart, najpierw uruchom cron artykułów. Po wykonaniu tego crona, Walmart i Prestashop pasujące do SKU zostaną automatycznie odwzorowane. Mogą pasować do SKU, tworzyć Identyfikator aukcji i zmieniać status jako "Opublikowany".

mapowanie produktu

 

4.7. Atrybut Mapowanie

Rozszerzenie Prestashop Walmart Integration oferuje łatwe sposoby odwzorowania atrybutu sklepu Prestashop na rynek Walmart. Administrator sklepu może odwzorować atrybut Walmart.com z atrybutem sklepu Prestashop eCommerce na tej karcie.

4.7.1. Jak utworzyć nowe mapowanie atrybutów?

Aby utworzyć nowe atrybuty, kliknij przycisk "+"Zaloguj się w prawym górnym rogu interfejsu administratora. Nastąpi przekierowanie na stronę tworzenia atrybutu. Wykonaj poniższe kroki dla mapowania atrybutów.

Atrybut Mapowanie

Wybierz Kategoria Walmart w którym chcesz zmapować atrybut jak pokazano na poniższym obrazku:

Atrybut Mapowanie

Atrybut: Wybierz atrybut Walmart, w którym chcesz zmapować atrybut Prestashop.

Atrybut Prestashop: Wybierz atrybut sklepu Prestashop, który chcesz zmapować z atrybutem rynku.

Atrybut Mapowanie

4.8. Ustawienie zamówienia

Administrator sklepu może ustawić status zamówień złożonych na Walmart, które są mapowane w sklepie Prestashop od Ustawienie zamówienia zakładka wtyczki Prestashop Walmart Integration. Ta sekcja składa się z czterech różnych statusów zamówień. Oni są:

Zamów aktualny status, Zamów status wysłany, Zamów status potwierdzenia i Zamówienie Anuluj Status.

Ustawienie zamówienia

Po zmianie statusu zamówienia w sklepie Prestashop uruchom "Zaktualizuj status zamówienia do Walmart"cron. Spowoduje to synchronizację wszystkich zmian na rynku. (Zobacz rozdział 4.16)

4.9. Lista zamówień

Zamówienia otrzymane z serwisu Walmart.com są wymienione w interfejsie administratora integracji API Prestashop Walmart API. W tym celu właściciel sklepu musi uruchomić "Cron Order Ordering z Walmart". (Zobacz rozdział 4.16) Po uruchomieniu crona, wszystkie zamówienia zostaną zsynchronizowane w sklepie Prestashop. Te zamówienia można następnie przetwarzać, klikając przycisk "Widok"przycisk jak pokazano poniżej.

Lista zamówień

4.10. Status kanału

Za każdym razem, gdy wykonywany jest cron, na tej karcie zostanie utworzony kanał, jak pokazano tutaj. Status kanałów można zobaczyć, klikając przycisk "Widokprzycisk ".

Kontrola pasz

Po kliknięciu przycisku nastąpi przekierowanie do strony szczegółów statusu pliku danych.

Kontrola pasz

4.11.?BuyBox?Raport

W przypadku, gdy więcej niż jeden sprzedawca sprzedaje ten sam produkt, walmart.com wyświetla je na jednej stronie. Ta strona wyświetla klientom produkty i ich ceny. Z tych produktów jeden przedmiot wygrywa Kupno. Klienci są przyciągnięci do pierwszej opcji, którą widzą. Dlatego wygranie pudełka kupna jest niezbędne dla sprzedawców. Sprzedawcy mogą zobaczyć produkty wymienione w polu Kupuj z ich stanem w zakładce "Kupuj" w rozszerzeniu Prestashop Walmart Integration. Aby zsynchronizować najnowszy raport o polu kupna, wykonaj zadanie cron na karcie Synchronizacja dodatku do integracji interfejsu Walmart Prestashop API. (Zobacz rozdział 4.16)

buy-box

Ponadto, Prestashop Walmart Integrator oferuje łatwy sposób na powtórzenie produktów, aby wygrać pudełko kupna. Sprzedawcy mogą obniżyć koszty w celu zwiększenia widoczności produktu. Aby powtórzyć produkty, kliknij przycisk "Przeredagowanie"opcja odpowiadająca każdemu produktowi.

buy-box-1

Po kliknięciu tutaj otrzymasz wyskakujące okienko. Przełącz opcję Włącz / wyłącz ponowne wyceny opcja dla tego samego.

ponowna wycena

Po włączeniu tej funkcji zostaniesz poproszony o wprowadzenie Minimalna i maksymalna cena.

ponowna wycena

Wprowadź minimalną i maksymalną cenę i kliknij przycisk "Prześlij". Zsynchronizuj reprice z rynkiem, wykonując crona na zakładce Synchronizacja dodatku do integracji API Prestashop Walmart. (Zobacz rozdział 4.16)

4.12. Czas opóźnienia

Czas zwłoki odnosi się do minimalnej liczby dni, w których rozpoczęto wysyłkę zamówienia. Czas opóźnienia to przerwa między dniem złożenia zamówienia a jego wysłaniem. Aby zaktualizować czas opóźnienia wysyłki, administrator musi kliknąć przycisk "Aktualizuj czas opóźnienia", jak pokazano poniżej.

czas opóźnienia

Po kliknięciu pojawi się okienko pokazane poniżej: Wprowadź czas opóźnienia dla każdego produktu. Po wykonaniu tej czynności administrator może zsynchronizować czas opóźnienia, wykonując crona na karcie synchronizacji łącznika Prestashop Walmart.

czas opóźnienia

Odnosić sięSekcja4.15?for?the?cron?job?details.

4.13.

Firma Walmart nakłada na sprzedawców obowiązek podawania kodu podatku dla produktów w momencie wystawiania produktu. Administrator sklepu może sprawdzić kody podatkowe w tej zakładce modułu integracji Prestashop Walmart marketplace.

kod podatkowy

4.14.

Sprzedawca otrzymuje pełny raport o sprzedaży na rynku z karty Raport sprzedaży w złączu Walmart Prestashop. Raport sprzedaży pojawi się zarówno w formie graficznej, jak i tabelarycznej. Zastosuj filtr, wybierając datę rozpoczęcia i zakończenia. Sprzedawca może nawet pogrupować raport według dni, miesięcy i lat.

raport sprzedaży

4.15.ProduktObroty

Sprzedawca może nawet wyświetlić raport sprzedaży konkretnego produktu w zakładce Raport o sprzedaży produktu Walmart Prestashop Integrator.

sprzedaż produktu

Wprowadź kod SKU, datę początkową, datę końcową i zastosuj filtr, aby wyświetlić raport sprzedaży tego konkretnego produktu.

4.16.Synchronizacja

Ta zakładka modułu integracji Prestashop Walmart synchronizuje wszystkie ustawienia i zmiany dokonane w innych zakładkach modułu integracji Prestashop Walmart Marketplace. Synchronizacja między Prestashop Store i Walmart Marketplace i vice versa może być wykonana z "Synchronizować"tab. Różne zadania cron do synchronizacji ustawień między Sklepem i Walmart Marketplace pokazano poniżej

Synchronizacja

4.16.1 Jak zsynchronizować stan kanału?

Za każdym razem, gdy wykonywany jest cron, na karcie Zarządzanie plikiem danych tworzony jest kanał. Zostaje przesłany początkowy status pliku danych. Aby zmienić status przesłanego lub przetworzonego kanału, kliknij Synchronizuj status kanału.

Synchronizacja kanału

Wykona następujące działania

 • Kanał zostanie utworzony za każdym razem, gdy cron zostanie wykonany w interfejsie administratora.
 • Ten konkretny cron aktualizuje status Kanałów.

4.16.2 Jak zsynchronizować produkty z rynkiem Walmart?

Produkt wymieniony w dodatku do Prestashop Walmart Marketplace Integration zostanie zsynchronizowany z witryną Walmart.com, klikając "Synchronizuj produkty z Walmart‘.

Synchronizacja produktu

Wykona następujące działania

 • Cron zaktualizuje listę produktów na rynku Walmart.
 • Doda produkty na rynku Walmart z odpowiednimi danymi produktu (np. Cena, ilość, zdjęcie itp.).
 • Będzie aktualizować produkty na rynku Walmart, które są już wymienione.
 • Zaktualizuje ona wygasłe produkty na Walmart Marketplace dla pozycji, w których włączona jest opcja "Odnowienie".
 • Usunie produkty z rynku Walmart, które są oznaczone jako usunięte w Sklepie.

4.16.3 Jak zsynchronizować zapasy z rynkiem Walmart?

Ilość produktów może być aktualizowana na Rynku Walmart poprzez wykonanie "Zsynchronizuj zapasy z Walmartem"cron

Synchronizacja zapasów

Wykona następujące działania

 • Aktualizuje status ilościowy każdego produktu wymienionego na Rynku Walmart.

4.16.4 Jak zsynchronizować cenę produktów z rynkiem Walmart?

Cenę produktów można zsynchronizować z rynkiem, wykonując "Synchronizuj cenę z Walmartem"cron

Synchronizacja cen

Wykona następujące działania

 • Wykonanie crona wyświetli zaktualizowaną cenę produktów na rynku Walmart.
 • Zaktualizuje zmiany cen produktów.

4.16.5 Jak zsynchronizować listę zamówień z rynku Walmart?

Zamówienia otrzymane z Rynku Walmart można zsynchronizować w sklepie, wykonując polecenie "Synchronizuj listę zamówień z Walmart"cron.

Zamów synchronizację

Wykona następujące działania

 • Cron zsynchronizuje szczegóły Zamówienia i Transakcji z Walmart Marketplace.
 • Tworzy Zamówienia w Sklepie zgodnie z zamówieniem otrzymanym od Walmart Marketplace.

4.16.6 Jak zsynchronizować czas opóźnienia z rynkiem?

Czas opóźnienia produktów ustalony w zakładce czasu opóźnienia dodatku integracji Prestashop Walmart można zsynchronizować z rynkiem, wykonując "Synchronizuj czas opóźnienia na Walmart" cron.

sync-lagtime

To

 • The
 • Każdy

?4.16.7

Administrator może zsynchronizować ponowne wykupienie pola kupna, wykonując polecenie "Synchronizuj konto zakupowe na Walmart‘.

sync-buy-box

It?would?perform?following?actions??

The?cron?will?sync?the?change?in?the?price?of?the?Buy?Box?products.

4.16.8?latest?Kupowaćraportten rynek?

The

sync-buy-box-1

It?would?perform?following?actions??

The?cron?syncs?the?latest?buy?box?report?from?the?marketplace?to?the?Prestashop?Walmart?API?integrator.

Uwaga:

Po pomyślnym zakończeniu synchronizacji zostanie wyświetlony komunikat

4.15. Dziennik kontroli

Administrator może zobacz wszystkie zadania uruchomiono w zakładce Audit Log rozszerzenia Prestashop Walmart Integration. Status zadań można wyświetlić na tej karcie.

Dziennik kontroli

Możesz uzyskać integrację Prestashop Walmart w przystępnych cenach ze sklepu Knowband.

Prestashop Moduł do integracji z Walmart:?https://www.knowband.com/prestashop-walmart-integration

Prestashop Walmart Integration Admin Demo Link: https://psm.knowband.com/walmart/16/admin1/index.php?controller=AdminLogin&token=ffa17b0c72ff8c0ab7cf3e344c5ae4fc

Obejrzyj wideo: https://www.youtube.com/watch?v=Dvhlpl8KTUk

Kup rozszerzenie Prestashop Walmart Integration Extension ze sklepu Addon: https://addons.prestashop.com/en/third-party-data-integrations-crm-erp/30194-knowband-prestashop-walmart-integration.html

Skontaktuj się z nami pod adresem support@knowband.com, aby uzyskać zapytanie lub niestandardowe żądanie zmiany zgodnie z wymaganiami biznesowymi.

Joe Parker

We boast of the best in the industry plugins for eCommerce systems and has years of experience working with eCommerce websites. We provide best plugins for platforms like - Magento, Prestashop, OpenCart and Shopify . We also provide custom module development and customization services for the website and modules..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *