Rozszerzenie Magento 2 Walmart Integration – Instrukcja obsługi


1.0 Wprowadzenie

Knowband, jedna z wiodących firm w branży dostawców rozwiązań eCommerce, oferuje najlepsze rozwiązanie do sprzedaży wielokanałowej do e-sprzedawców opartych na Magento 2. Jeśli planujesz sprzedać swoje produkty na popularnym rynku Walmart, to Knowband Magento 2 Walmart Integrator jest najmądrzejszym rozwiązaniem dla tego samego. Integrator Walmart Magento 2 API łączy dwie witryny i umożliwia automatyczne zarządzanie zapasami, przesyłkami i sprzedażą.

1.1 Admin Funkcje Walmart Magento 2 Integrator by Knowband:

 • Magento 2 Walmart Integrator jest łatwy do zrozumienia i użytkowania.
 • Integrator Walmart Magento 2 oferuje synchronizację w czasie rzeczywistym i sprawia, że ​​zarządzanie zasobami i zamówieniami jest bardzo łatwe dla administratora sklepu.
 • Moduł integracji Magento 2 Walmart pozwala administratorowi na masowe wystawianie produktów na rynku. Przesyłanie zbiorcze można wykonać, tworząc profile na zapleczu integratora Magento 2 Walmart.
 • Poprzez profile utworzone w integratorze Walmart Magento 2 administrator może aktualizować szczegóły produktu i zarządzać zapasami. Zadania cron umożliwiają administratorowi usuwanie lub ponowne wystawianie już wymienionych produktów.
 • Administrator może dodać opcję Numer wysyłki lub przewoźnika mapowego do sklepu z numerem rynkowym z zaplecza integratora Magento 2 Walmart API. Sprzedawcy mogą nawet naprawić i zaktualizować czas opóźnienia wysyłki za pomocą dodatku synhronization Walmart Magento 2.
 • Wtyczka Walmart Magento 2 API Integration oferuje zadania cron, dzięki którym administrator może zsynchronizować zamówienia ze sklepem Magento 2 i przetworzyć je z jednego interfejsu.
 • Złącze Magento 2 Walmart nawet aktualizuje status zamówienia za pomocą opcji crona.
 • Złącze Walmart Magento 2 oferuje nawet łatwy interfejs do zarządzania statusem kanału.
 • Administrator może oferować klientom promocyjne oferty promocyjne za pośrednictwem integratora Walmart Magento 2 API.
 • Zautomatyzowane podejście Magento 2 Walmart Integrator pozwala sprzedawcom internetowym przesłać kod podatkowy za jednym razem.
 • Dziennik kontroli integratora Magento 2 Walmart umożliwia administratorowi śledzenie statusu różnych zadań uruchomionych na zapleczu.
 • Sprzedawcy mogą odwzajemnić swoje produkty i wygrać skrzynkę kupna. Integrator Magento 2 Walmart oferuje kupowanie raportu o kasie administratorowi sklepu.
 • Interfejs administracyjny integratora Walmart Magento 2 oferuje pełny raport sprzedaży.
 • Administrator może łatwo śledzić błędy występujące podczas wyświetlania produktu i usuwać je z interfejsu administratora rozszerzenia Magento 2 Walmart Integration.

Instalacja 2.0

Wykonaj następujące kroki, aby zainstalować Magento 2 Walmart Integrator w swoim sklepie:

 1. Pobierz Magento 2
 2. Otrzymasz skompresowany plik zawierający instrukcję obsługi oraz kod źródłowy wtyczki Walmart Magento 2 Integration Plugin. Rozpakuj pakiet.
 3. Utwórz folder {Magento root} / app / code / Knowband / Walmartintegrator
 4. Prześlij wyodrębnioną zawartość do powyższego folderu za pomocą menedżera FTP (np. Filezilla lub WinSCP http://filezilla-project.org/).
 5. Teraz uruchom poniżej polecenia, aby zainstalować wtyczkę:
 • php -f bin / magento module: enable
 • Konfiguracja php -f bin / magento: upgrade
 • php -f bin / magento setup: di: compile
 • konfiguracja php bin / magento: static-content: wdrożyć

6. W panelu administracyjnym przejdź do menu głównego -> Wiedza -> Walmart Integrator. 7. Magento 2

2.1Konfiguracja

Aby skonfigurować rozszerzenie złącza Walmart Magento 2, sprzedawcy muszą podać klucz interfejsu Walmart API i inne powiązane szczegóły. Wykonaj poniższe czynności, aby pobrać identyfikator klienta Walmart, klucz prywatny i typ kanału klienta, postępując zgodnie z poniższym opisem:

Integracja Walmart

Zaloguj się do panelu Sprzedawcy Walmart. Kliknij ikonę Ustawienia -> Opcja API.

Walmart Integrator

ty

Integrator Walmart

KopiujIdentyfikator klienta. KliknijZregenerować"Prywatny?Key.

Walmart

KopiujZregenerować"

Walmart

KliknijTak,".Identyfikator klienta“”Klucz prywatny"I"Typ kanału klienta"jeden po drugim i wklej je w odpowiednich polach kroku konfiguracji Magento Walmart Integration.

3.0

Interfejs administracyjny integratora Magento 2 Walmart oferuje karty konfiguracji 10, jak wspomniano poniżej:

walmart-integrator-menu

1. Ustawienia ogólne 2. Zarządzanie profilami 3. Wysyłka Carrier Mapping 4. Promocje 5. Wysyłka Zastąp 6. Produkty z listą 7. Zarządzaj czasem opóźnienia 8. Atrybuty Mapowanie 9. Ustawienia Ustawienia 10. Zamówienia z listą 11. Status kanału 12. BuyBox Raporty 13. Synchronizacja 14. Kod podatkowy 15. Dziennik kontroli

3.1

Połączenie pomiędzy sklepem i rynkiem można skonfigurować na karcie Ustawienia ogólne wtyczki integracji Walmart Magento 2. Różne pola wprowadzania są wymienione poniżej:

1. Włącz rozszerzenie
Włącz ten przycisk, aby ustanowić połączenie między rynkiem a witryną Magento 2.

2. Identyfikator klienta
Wprowadź identyfikator klienta Walmart uzyskany z konta sprzedającego w tej sekcji. Uwierzytelni to połączenie między sklepem Magento a marketem Walmart.

3. Prywatny klucz
Skopiuj klucz prywatny z konta sprzedawcy Walmart i wklej go w tej sekcji. Jest to obowiązkowe do uwierzytelnienia integracji między sklepem Magento a marketem Walmart.

4. Typ kanału klienta
Wprowadź typ kanału klienta w polu, aby ukończyć konfigurację.

uniwersalny integrator Magento Walmart

KliknijZapisać"

Zarządzanie profilem 3.2

Rozszerzenie Magento 2 Walmart Integration oferuje opcję listowania opartą na profilu, która umożliwia masowe przesyłanie zasobów reklamowych. Karta Zarządzanie profilami w integratorze Walmart Magento 2 oferuje przyjazny dla użytkownika interfejs do łatwego zarządzania profilami. Administrator sklepu może wyświetlać profile utworzone tak, jak pokazano na poniższym obrazku:

profile_magento-2-walmart-integrator

3.2.1 Jak tworzyć nowe profile?

Aby utworzyć nowy profil, kliknij przycisk "dodaj nowyprzycisk w górnej prawej części Magento 2 Walmart Integrator. Spowoduje to przekierowanie do karty tworzenia profilu, jak pokazano na poniższym obrazku:

dodaj profil

Tytuł profilu:?Input a unique name for the profile.

Domyślny język Walmart: Rozszerzenie synchronizacji Magento 2 Walmart zapewnia kompatybilność z wieloma językami. Wybierz domyślny język dla swojego sklepu Walmart z rozwijanego menu.

Walmart Kategoria:Wybierz kategorię Walmart z rozwijanej listy, z której chcesz zmapować kategorię sklepu Magento 2.

Kategorie sklepu:Sprawdź kategorie sklepu, które chcesz mapować w kategorii Walmart.

Identyfikator kodu kreskowego:?Select the product field from the drop-down menu that has Barcode identifier.

Product Brand Identifier: Select the product field from the product field that has brand identifier from the drop-down.

Identyfikator produktu: Wybierz pole produktu z listy zawierającej identyfikator producenta produktu.

Dostosowany tytuł produktu: Tytuł produktu można dostosować za pomocą predefiniowanych uchwytów na miejsca.

 • {id_product}
 • {product_title}
 • {Kraj produkcji}
 • {sku}
 • {waga}
 • {krótki opis}
 • {Cena £}

Przesłanie wysyłki:?Sync the shipping overrides created in the Shipping Overrides tab of the Walmart Magento 2 connector by executing cron (See Section 3.). Enter the shipping overrides in this section that you want to enable with that particular profile.

Ceny niestandardowe: Złącze Magento 2 Walmart pozwala administratorowi sklepu na wystawianie produktów w niestandardowych cenach. Włącz ten przycisk, aby zmienić cenę produktu na rynku bez zmiany jego kosztu bazowego ze sklepu eCommerce.
niestandardowe ceny

Jeśli jest włączona, administrator będzie mógł zwiększenie lub zmniejszenie koszt produktów o stałą lub procentową kwotę. Wybierz, czy chcesz zwiększyć lub zmniejszyć koszt produktów z rozwijanej listy. Wybierz, czy chcesz zwiększyć / zmniejszyć cenę o stałą kwotę lub wartość procentową.

Wprowadź kwotę przez którą chcesz zmienić cenę produktów.

Kod podatku od towarów:?Enter the product tax code in this section.

Mapowanie atrybutów:?Map Walmart Marketplace Attributes to Store Attributes to list products variations on Walmart. The attribute section include the attributes of the selected category as shown in the image below. Map the ones that you feel is mandatory.

mapowanie atrybutów

3.2.1?W jaki sposób

Lista utworzonych profili zostanie wyświetlona na karcie Zarządzanie profilami w integratorze Walmart Magento2. Administrator może edytować profile, klikając przycisk "Edytuj"przycisk odpowiadający każdemu profilowi. Aby usunąć profil, kliknij przycisk "Kasować"przycisk odpowiadający każdemu profilowi.

edytuj-usuń-profil

3.2.2?W jaki sposób

Jeśli chcesz wyświetlić zmapowaną kategorię, kliknij przycisk "Wyświetl mapę zmapowanych kategorii"link odpowiadający każdemu profilowi, jak pokazano na poniższym obrazku:

mapowanie kategorii

To przekieruje Cię do interfejsu modułu integracji Walmart Magento 2, w którym możesz zobaczyć całą listę zmapowanych kategorii. Administrator ma nawet możliwość edycji lub usunięcia mapowania, klikając przycisk Edytuj i Kasować Przycisk odpowiednio jak pokazano na poniższym obrazku:

mapowanie

3.2. 2.1?W jaki sposób

Dodatkowo administrator sklepu ma nawet opcję mapowania nowych kategorii. Aby zmapować nową kategorię, kliknij przycisk Dodaj nowy w prawym górnym rogu aplikacji Walmart Magento 2 Integrator.

map-new-category

Spowoduje to przekierowanie do strony mapowania kategorii. Różne pola tego wymienionego poniżej:

Walmart Kategoria: Wybierz kategorię Walmart, którą chcesz zmapować z kategorią sklepu z menu rozwijanego.

Kategorie sklepu: Sprawdź kategorie, które chcesz mapować z wybraną kategorią Walmart.

Mapowanie atrybutów: Atrybuty wybranej kategorii Walmart zostaną wymienione w tej sekcji. Możesz odwzorować atrybuty zgodnie z wymaganiami biznesowymi.

mapowanie kategorii

3.3?Shipment?Carrier?Mapping

Administrator może zmapować nośnik wysyłkowy sklepu na sklep internetowy za pomocą modułu integracji Magento 2 Walmart. Można to zrobić po prostu wybierając opcje z rozwijanej listy.

przewoźnik wysyłkowy

 

3.4?Awans

Wtyczka Magento 2 Walmart Integration pozwala administratorowi tworzyć promocje dla klienta rynkowego. Właściciel sklepu może naprawić regułę i włączyć / wyłączyć to samo z zaplecza wtyczki integracji Walmart Magento 2.

promocja

3.4.1?How?to?create?new?Promocje

Możesz utworzyć nowe promocje, klikając link Dodaj nowy w prawym górnym rogu integratora Magento 2 Walmart. Spowoduje to przekierowanie do strony tworzenia promocji. Różne pola karty są omówione poniżej:

dodatek-promocja

Szczegóły promocji: Podaj szczegóły promocji. To będzie wyświetlane jako nazwa transakcji.

Rodzaj ceny: Wybierz rodzaj promocji, którą oferujesz. Może to być wyprzedaż lub obniżka ceny.

Rodzaj rabatu: Wybierz rodzaj rabatu, który oferujesz. Może to być stała lub procentowa zniżka.

Zniżka: Wprowadź kwotę rabatu w tym polu.

Data rozpoczęcia i zakończenia promocji: Wybierz datę początkową i końcową ważności promocji.

Rodzaj promocji: Wybierz rodzaj promocji, którą oferujesz. Możesz zaoferować to wszystkim produktom, w oparciu o profil i produkty

typ promocji

3.4.1 Jak edytować / usuwać promocje dla Walmart?

Promocje utworzone przez administratora są wymienione na karcie Promocje w integratorze Walmart Magento 2. Administrator może edytować lub usunąć to samo, klikając przycisk Edytuj lub Usuń, jak pokazano poniżej:

edit-delete-promotion

Przesunięcie wysyłki 3.5

Administrator ma możliwość utworzenia N liczby nadpisań wysyłki w tej zakładce wtyczki synchronizacji Walmart Magento 2.

3.5.1 Jak dodać szablony wysyłkowe?

Aby dodać nadpisanie wysyłki, wykonaj czynności wymienione poniżej: Aby utworzyć nowe obejście wysyłki, kliknij "dodaj nowy"w prawym górnym rogu rozszerzenia synchronizacji Magento 2 Walmart.

add-new-shipping-override

Różne pola tej zakładki omówiono poniżej

Tytuł zastąpienia wysyłki:?Enter a unique name for the Shipping Override Title in this section.

Wysyłka dozwolona:?Enable the button if you want to allow shipping.

Sposób wysyłki:?Walmart allows 6 types of shipping methods. Admin can easily configure the shipping methods as per the requirement from the admin panel of the Walmart Integration module. Shipping methods offered by Walmart are ? VALUE, STANDARD, EXPEDITED, FREIGHT, ONE_DAY, FRIGHT_WITH_WHITE_GLOVE. Kindly refer to the below article for the details:

https://marketplace.walmart.com/knowledgebase/articles/Article/Shipping-Standards-For-Marketplace-Sellers

Wysyłka Region:Administrator może wybrać region, w którym chce włączyć odpowiednie nadpisanie wysyłki.

Cena przesyłki:Zgodnie z wybraną metodą wysyłki i administratorem regionu wysyłki można ustawić koszt dostawy dla różnych metod i regionów wysyłki.

magento-2-walmart-integrator_system zastępowania

3.5.2?How?to?Edit/Delete?the?existing?Shipping?Override?

KliknijEdytowaćlubKasować"

edit-delete-shipping-override

3.6?Products?Listing

Karta "Lista produktów" modułu integracji Magento 2 Walmart pokazuje listę wszystkich produktów wymienionych na Walmart Marketplace wraz z ich statusami. Aby zsynchronizować produkt na rynku Walmart, uruchom produkt Cron na karcie Synchronizacja. (Zobacz rozdział 3.15)

lista produktów

Administrator może nawet odnowić lub usunąć produkty z tej zakładki wtyczki integracyjnej Walmart Magento 2 bez odwiedzania walmart.com.

Odnowienie produktu 3.6.1

Administrator może odnowić wygasły produkt w witrynie Walmart Marketplace, klikając przycisk "Odnowić"działanie odpowiadające każdemu produktowi Po skonfigurowaniu produktu do odnowienia działanie"Odnowić"zostanie zastąpiony przez"Zatrzymać się"akcja" Ta akcja służy do zatrzymania odnowienia produktu w razie potrzeby.

Usuwanie listy produktów 3.6.2

Ta opcja pozwala administratorowi usuwać informacje o produkcie z portalu Walmart Marketplace. Kliknij "Kasować"podane działanie odpowiadające każdej liście produktów Po skonfigurowaniu produktu do usunięcia, działanie"Kasować"zostanie zastąpione działaniem" Relist ".

Mapowanie atrybutów 3.7

Karta mapowania atrybutów w złączu Magento 2 Walmart umożliwia administratorowi odwzorowanie atrybutu ich atrybutów sklepu Magento na rynek Walmart. Zmapowane atrybuty są wymienione na tej karcie, jak pokazano na poniższym obrazku:

mapowanie atrybutów

3.7.1 Jak zamapować nowe atrybuty?

Aby zmapować nowe atrybuty, kliknij przycisk Dodaj nowy u góry strony. Spowoduje to otwarcie karty mapowania atrybutów. Różne pola tej karty omówiono poniżej:

Walmart Kategoria: Wybierz kategorię Walmart. Mapowanie atrybutu zostanie wykonane dla wybranej kategorii.

Atrybut: Wybierz atrybut Walmart, który chcesz mapować z rynkiem.

Mapowanie atrybutów: Ta rozwijana lista zawiera atrybuty sklepu Magento 2. Wybierz ten, który chcesz mapować z wybranym atrybutem Walmart.

map-new-attribute

3.7.2 Jak usunąć zmapowane atrybuty

Aby usunąć zmapowane atrybuty, kliknij przycisk Usuń obok zmapowanych atrybutów na karcie Mapowanie atrybutów Walmart.

delete-attribute

Ustawienia zamówień 3.8

Zamów kartę Ustawienia wtyczki Magento 2 Walmart pomaga administratorowi naprawić status zamówień i zsynchronizować to samo z Walmart Marketplace. Odbywa się to poprzez przechwytywanie szczegółów zamówień z Walmart Marketplace. Aby odwzorować zamówienia z portalu Walmart Marketplace do sklepu Magento, należy wykonać Zamówienie cron w zakładce Synchronizacja. (Zobacz sekcję 3.15.)

status zamówienia

Różne pola są omówione poniżej:

Zamów aktualny stan:?Choose a default status of the order from the drop-down.

Zamów wysłane państwo:?Select an order state for the orders that are shipped. Select the order status from the drop-down list.

Zamów stan potwierdzenia:?Select the order status once the order is acknowledged by the admin of the Magento store.

Zamów Anuluj Stan: W przypadku anulowania zamówienia administrator może zsynchronizować status zamówienia, korzystając ze stanu Anuluj zamówienie.

Uwaga Gdy status zamówienia zostanie zmieniony w sklepie Magento, uruchom "Aktualizuj status statusu do Walmart" cron. Spowoduje to synchronizację wszystkich zmian na rynku.

3.9 Lista zamówień

Zamówienia otrzymane ze sklepu Walmart można zsynchronizować ze sklepem Magento 2, uruchamiając cron na zapleczu rozszerzenia integracji Magento 2 Walmart. Otrzymane zamówienia można wyświetlić na zakładce Lista zamówień interfejsu administratora rozszerzenia integracji Walmart Magento 2. W tym celu właściciel sklepu musi uruchomić "cron Order Ordering z Walmart" na karcie Synchronizacja. (Zobacz rozdział 3.15) Po wykonaniu crona, wszystkie zamówienia zostaną zsynchronizowane ze sklepem Magento. Te zamówienia można następnie przetwarzać, klikając przycisk "Zobacz Zamówienie"przycisk jak pokazano poniżej:

lista zamówień

3.10. Status kanału

Każdy cron jest wykonywany na zapleczu modułu integracji Magento 2 Walmart, w tej zakładce zostanie utworzony kanał. Możesz sprawdzić status kanałów, klikając przycisk "Widok", jak pokazano na poniższym obrazku:
Magento-2-walmart-integrator-kanały

3.11. Raport BuyBox

Ta zakładka integracji Walmart Magento 2 obejmuje raport BuyBox firmy Walmart. Właściciele sklepów mogą uzyskać raport BuyBox, uruchamiając crona w interfejsie administratora integratora Walmart Magento. Patrz sekcja 3.15, w celu zsynchronizowania raportu Buy Box ze strony walmart.com.

walmart-buybox

Integrator Walmart Magento 2 pozwala nawet e-handlowcom na ponowne oszacowanie produktów w celu wygrania Buy Box. Aby ponownie określić produkt, kliknij "Przeredagowanie"opcja odpowiadająca właściwemu produktowi, jak pokazano na poniższym obrazku:

reprice

Po kliknięciu tutaj pojawi się okno podręczne. Oto pola oferowane w popupie.

opcja reprice

Włącz dzielenie na kategorie: Z rozwijanego menu wybierz opcję "Tak", jeśli chcesz zmienić cenę produktu.

Minimalna i maksymalna cena: Wprowadź minimalną i maksymalną cenę produktu w odpowiednich sekcjach. Po dokonaniu ponownej wyceny zsynchronizuj to samo z rynkiem, wykonując crona na zapleczu Magento 2 Walmart Integrator. (Zobacz sekcję 3.15)

3.12 Zarządzaj czasem opóźnienia

Czas opóźnienia odnosi się do czasu między złożeniem zamówienia a wysłaniem zamówienia. Administrator może zaktualizować czas opóźnienia produktów i zsynchronizować go z rynkiem za pomocą crona oferowanego przez integrację Walmart Magento 2 API. Aby skorygować czas opóźnienia, kliknij przycisk Aktualizuj czas opóźnienia wysyłki, jak pokazano na poniższym obrazku:

czas opóźnienia wysyłki

As?you?click?on?the?link,?a?popup?will?appear?as?shown?below:

czas opóźnienia aktualizacji

Wprowadź czas opóźnienia w dniach i kliknij przycisk Aktualizuj. Spowoduje to aktualizację czasu opóźnienia wysyłki w witrynie walmart.com.

3.13 Tax Code

Ta zakładka integratora API Magento 2 Walmart wymienia kod podatkowy wszystkich produktów wymienionych na rynku.

kod podatkowy

3.14. Raport sprzedaży

Ta sekcja integratora Walmart Magento 2 API oferuje pełny raport sprzedaży sklepu Walmart w formie graficznej i tabelarycznej, jak pokazano na poniższym obrazku:

raport sprzedaży

3.15.?Synchronization

ToSynchronizacja'patka. Różne zadania cron do synchronizacji ustawień między Magento Store i Walmart Marketplace są pokazane poniżej:

walmart-magento-2-integration-cron

3.15.1Karmićod?to?Magento?store?

TheSynchronizuj‘?in?this?tab?of?Magento?2?Walmart?Integration?Extension.

?feed-cron

?To

 • Każdy

3.15.2 JaklistaProduktyat?Walmart

TheProdukty?tab?will?be?synced?with?Walmart?by?clicking?on? ‘Synchronizuj?Listing"Opcje crona oferowane przez Magento 2 Walmart Integrator.

product-cron

To

 • The
 • It?will?add?products?on?the?Walmart?Marketplace?with?the?mandatory?product?details?like?Description,?Price,?Quantity,?Image?etc.

3.15.3 Jak

TheSynchronizuj‘?cron.

inwentaryzacja-synchronizacja

To

 • To
 • Zmiana ilości produktu w sklepie Magento 2 jest zsynchronizowana z rynkiem poprzez wykonanie tego crona.

3.15.4 Jakz?Walmart?Marketplace??

The

price-cron

It?would?perform?following?actions –

 • The
 • The

3.15.5 JakWalmartZamówienies?z?

order-listing-cron

Ten cron zsynchronizuje Zamówienia z Walmart Marketplace ze sklepem Magento.

3.15.6 Jakat?wAlmart.com?

TheSynchronizuj‘?cron?will?update?the?order?status?as?per?the?changes made from the Magento store on Walmart marketplace.

order-status-cron

3.15.7

Kliknij 'Synchronizacja czasu opóźnienia wysyłki'karty synchronizacji Magento 2 Walmart Integrator. To zsynchronizuje odpowiedni czas opóźnienia produktów z walmart.com.

czas opóźnienia

3.15.8

Administrator może zsynchronizować status skrzynki kupna z Walmart klikając "Sync Walmart BuyBox". Spowoduje to aktualizację statusu modułu BuyBox dla odpowiednich produktów.

buybox

3.15.9

TheSynchronizujcron w tej zakładce Magento 2 Walmart Integrator.

buybox-repricing

3.16?Audit?Log

Thewidok?occurred?in?the?Audit?Log?tab of Magento 2 Walmart Integrator.?The?status?of?the?jobs?can?be?viewed?in?this?tab.

Dziennik kontroli

 

 

 Joe Parker

We boast of the best in the industry plugins for eCommerce systems and has years of experience working with eCommerce websites. We provide best plugins for platforms like - Magento, Prestashop, OpenCart and Shopify . We also provide custom module development and customization services for the website and modules..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *