Prestashop Wyszukiwanie głosowe i pisanie Addon- Instrukcja obsługi

1. Wprowadzenie

Moduł wyszukiwania i pisania Voice Prestashop Knowband oferuje łatwą integrację funkcji rozpoznawania głosu w swoim sklepie PrestaShop. Dzięki Prestashop Vocal Search Addon, e-handlowiec ma zdolność tworzenia

1.1 Funkcje wyszukiwania głosowego Prestashop

1. Wyszukiwanie głosowe Prestashop

2. Moduł rozpoznawania głosu Prestashop Responsive Voice z łatwością rozpoznaje głos klienta i przetwarza polecenie.

3. Administrator sklepu Prestashop może włączyć / wyłączyć opcję wyszukiwania głosowego na pasku wyszukiwania.

4. Korzystając z wyszukiwania głosowego Prestashop

5. Administrator sklepu może również włączyć opcję rozpoznawania głosu w formularzu rejestracyjnym. Wejście głosowe działa na polach wybranych przez administratora z zaplecza.

6. Moduł komend głosowych Knowband Prestashop można włączyć dla formularza adresu, formularza Gość, formularza Kontakt, formularza danych osobowych i innych.

7. Wyszukiwanie głosowe Prestashop

8. Klient może łatwo uzyskać pożądany wynik.

9. Prestashop Voice Recognition System jest kompatybilny z wieloma sklepami.

10. Wyszukiwanie Prestashop za pomocą modułu Voice by Knowband jest wielojęzyczne.

11. Prestashop Vocal Search Addon jest zgodny z SSL.

12. Moduł Voice Commander Prestashop jest łatwy w obsłudze i obsłudze.

Technologia dla rozwoju

Język: PHP

Struktura: PrestaShop

Kroki 2.0 do instalacji wyszukiwania głosowego Prestashop

1.

Prestashop Wyszukiwanie głosowe i wpisywanie Addon | Instalacja
2. Skopiuj cały folder nazwany jako aktualizację produktu do folderu modułów w katalogu głównym sklepu PrestaShop za pośrednictwem FTP.

3. Będziesz mógł znaleźć system Voice Recognition produktu gotowy do zainstalowania w modułach w sklepie PrestaShop, jak pokazano poniżej.

Prestashop Wyszukiwanie głosowe i wpisywanie Addon | Konfiguracja

4. Kliknij łącze Zainstaluj, aby zainstalować wtyczkę.

Teraz moduł wyszukiwania głosowego Prestashop jest gotowy do użycia i kliknij łącze "Konfiguruj", aby skonfigurować moduł Prestashop Voice Commander firmy Knowband.

Interfejs administracyjny 3.0

Po zainstalowaniu Prestashop Voice Search

1. Ustawienia główne

Ogólne Ustawienia tego modułu Voice Commander programu Knowband dla Prestashop są wyjaśnione poniżej.

Ustawienia ogólne 3.1

W tej zakładce wyszukiwania głosowego Prestashop

Prestashop Wyszukiwanie głosowe i wpisywanie Addon | Ustawienia główne

Zakładka Ustawienia ogólne tego dodatku Prestashop Search by Voice ma następujące opcje:

Włącz / wyłącz: Początkowo to pole wyszukiwania głosowego Prestashop

Po włączeniu tego ustawienia wyszukiwania głosowego dodasz funkcję wyszukiwania głosowego do swojego sklepu. Klienci otrzymują łatwą opcję nawigacji. Mogą przeglądać kategorię lub wylądować na żądanym produkcie za pomocą asystenta głosowego. Oszczędza to wysiłku ręcznego wpisywania.

Gdy klient kliknie przycisk Polecenie głosowe, na ekranie pojawi się komunikat z prośbą o pozwolenie na dostęp do mikrofonu, jak pokazano poniżej:

Prestashop Wyszukiwanie głosowe i wpisywanie Addon | Front End

Po włączeniu powiadomienia klient będzie mógł mówić za pomocą mikrofonu.

Włącz / wyłącz w Desktop Device: W tej sekcji administrator sklepu może również włączyć funkcję poleceń głosowych w witrynie na komputery.

Przód podglądu:

Prestashop Wyszukiwanie głosowe i wpisywanie Addon | Front End

Klienci mogą łatwo przeglądać urządzenie na stronie internetowej, po prostu mówiąc mikrofon.

Włącz / wyłącz w urządzeniu mobilnym / tablecie: Korzystając z tego Prestashop Vocal Search Addon, administrator może włączyć funkcję rozpoznawania głosu na urządzeniu mobilnym po prostu przełączając przycisk.

Przód podglądu:

Prestashop Wyszukiwanie głosowe i wpisywanie Addon | Urządzenie przenośne

Włącz / wyłącz dla paska wyszukiwania: Korzystając z tej opcji Modułu Systemu Rozpoznawania Głosu Prestashop, sprzedawca sklepu może włączyć funkcję poleceń głosowych dla paska wyszukiwania.

Prestashop Wyszukiwanie głosowe i wpisywanie Addon | Pasek wyszukiwania

Włącz / wyłącz dla formularza rejestracyjnego: Wyszukiwanie głosowe Prestashop

Prestashop Wyszukiwanie głosowe i wpisywanie Addon | Ustawienia rejestracji

Wybierz pole do formularza rejestracji: Tutaj sprzedawca sklepu może wybrać pole formularza rejestracji. W którym chcą włączyć funkcję głosową, taką jak: imię, nazwisko i inne.

Włącz / wyłącz dla formularza danych osobowych:Ta opcja pozwala administratorowi oferować funkcję poleceń głosowych w formularzu danych osobowych klienta. Klient może aktualizować informacje, mówiąc tylko mikrofonem. Dodatek przechwyci polecenie wydane przez użytkownika za pomocą mikrofonu i wprowadzi je w odpowiednim polu.

Prestashop Wyszukiwanie głosowe i wpisywanie Addon | Formularz danych osobowych

Wybierz pole Informacje osobiste: Administrator może wybrać pole dla zapewnienia opcji głosowej.

Włącz / wyłącz dla formularza adresu: Wyszukiwanie głosowe Prestashop

Prestashop Wyszukiwanie głosowe i wpisywanie Addon | Formularz adresu

Wybierz pole formularza adresu: W tym polu administrator sklepu Prestashop może umożliwić klientowi wypełnienie adresu poprzez mówienie na mikrofonie. Zgodnie z wymogiem, administrator może włączyć funkcję dowódcy głosu Imię, Nazwisko, Nazwa firmy, Adres i więcej. Klient może łatwo wypełnić dane osobowe mówiąc w mikrofonie.

Włącz / wyłącz formularz zamówienia dla gości: Wyszukiwanie głosowe Prestashop

Prestashop Wyszukiwanie głosowe i wpisywanie Addon | Gość Kasa

Wybierz pole Formularz zgłoszenia do kasy: Korzystając z modułu Prestashop Voice Reminder, właściciel sklepu Prestashop może również włączyć funkcję rozpoznawania głosu w formularzu Guest Checkout.

Włącz / wyłącz dla formularza Kontakt z nami: Moduł wyszukiwania głosowego Prestashop pozwala administratorowi sklepu włączyć funkcję rozpoznawania głosu w formularzu kontaktowym.

Prestashop Wyszukiwanie głosowe i wpisywanie Addon | Conctact Użyj formularza

Włącz typ głosu w fokusie:Klienci mogą aktywować mikrofon bez klikania w niego, jeśli administrator włącza rodzaj głosu przy ustawieniu ostrości, a mikrofon zostanie aktywowany w tym samym czasie, gdy klienci klikną pole.

Joe Parker

We boast of the best in the industry plugins for eCommerce systems and has years of experience working with eCommerce websites. We provide best plugins for platforms like - Magento, Prestashop, OpenCart and Shopify . We also provide custom module development and customization services for the website and modules..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *