PrestaShop Dynamic Pricing addon- Podręcznik użytkownika

1.0 Wprowadzenie

Oferty Knowband Moduł cen dynamicznych PrestaShop co zapewnia administratorowi sklepu łatwość obliczania dynamicznych cen dowolnego produktu bez żadnych kłopotów. Sprzedawca sklepów internetowych może umożliwić klientom dostosowanie zamówienia i odpowiednią ilość produktów. Dodatek do zarządzania ceną dynamiczną PrestaShop automatycznie oblicza dokładny koszt dostosowywania zgodnie z regułami stosowanymi przez administratora sklepu. Prestashop Customization Price Calculator to wysoce konfigurowalny i w pełni funkcjonalny moduł, który oferuje bezproblemowe tworzenie reguł dla stosowania dynamicznych cen.

Cechy 1.1

 • Administrator może ustawić maksymalną i minimalną wartość ceny dostosowywania z poziomu interfejsu administratora tego Dynamicznego produktu PrestaShop.
 • Rozszerzenie PrestaShop Dynamic Pricing pozwala administratorowi wyświetlić lub ukryć opcję wprowadzania masy i ilości ze strony produktu.
 • Administrator może włączyć ustawienia, aby pomnożyć cenę i wagę według ilości, w tym przypadku cena i waga będą podwójne, jeśli klient wybierze ilość produktu 2.
 • Administrator sklepu może dodawać, usuwać i aktualizować regułę cenową dynamicznie z poziomu interfejsu administratora tego modułu PrestaShop Dynamic Product Pricing.
 • Moduł Dynamiczny cennik produktów PrestaShop umożliwia ustawienie priorytetu reguł dynamicznej wyceny.
 • Wiele pól można wybrać z rozwijanej listy dostępnej w interfejsie administratora zarządzania ceną PrestaShop Dynamic.
 • Administrator nie może korzystać z selektorów kolorów, dzielnika, daty, tekstu, pól tekstowych w żadnej formule.
 • Jeśli administrator usunął jakiekolwiek pole, które zostało użyte w dowolnej formule, musi utworzyć nową formułę bez uwzględniania tego pola.
 • Nowo utworzone pole będzie dostępne do tworzenia formuły ceny, masy i ilości.
 • Administrator może osobno utworzyć formułę ceny, masy i ilości z interfejsu administratora modułu Prestashop Customization Price Calculator.
 • Administrator może utworzyć dowolną formułę za pomocą różnych operatorów.
 • Po utworzeniu formuły administrator musi zmapować regułę za pomocą produktów, kategorii, producenta i dostawców.
 • Po mapowaniu reguł formuły będą miały zastosowanie do tego konkretnego produktu, kategorii, producenta i dostawcy.
 • Klienci mogą łatwo wyświetlać cenę dostosowywania, wagę i ilość na tej samej stronie dostosowywania.

2.0 Kroki do instalacji

Administrator otrzyma te pliki po zakupie tego rozszerzenia PrestaShop Dynamic Pricing z witryny Knowband: 1. Spakowany plik składa się z kodu źródłowego modułu PrestaShop Dynamic Product Pricing. 2. Podręcznik użytkownika tego dodatku do Dynamicznych Cen Produktu PrestaShop. Wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować wtyczkę PrestaShop Dynamic Pricing:

Instalacja Dynamic Dynamic Cennik PrestaShop

Najpierw rozpakuj spakowany plik, który zawiera pliki i foldery. Następnie skopiuj ogólną zawartość folderu i wklej go do folderu "Moduły" w katalogu sklepu. Administrator może podążać ścieżką Kontynuuj instalację"Ta opcja zainstaluje wtyczkę Prestashop Customization Price Calculator i wyświetli powiadomienie Moduły zainstalowane pomyślnie“.

Ustawienia administratora 3.0

W interfejsie administratora dostępne są pewne opcje dostosowywania, za pomocą których administrator może ustawić ceny dynamiczne w witrynie. Administrator uzyska te opcje dostosowywania ustawień:

 • Podstawowe ustawienia
 • Zasady cenowe dynamiczne

Podstawowe ustawienia 3.1

W ustawieniach podstawowych otrzymasz opcje dostosowywania, jak pokazano poniżej:

Podstawowe ustawienia modułu cenowego PrestaShop

 • Włącz: Aktywuj lub dezaktywuj funkcjonalność modułu PrestaShop Dynamic Pricing w prosty sposób, przełączając przycisk.
 • Minimalna wartość ceny dostosowywania: Ustaw tutaj najniższy koszt dostosowania. Będzie to minimalny koszt dostosowania dla klientów.
 • Maksymalna wartość ceny dostosowywania: Napraw najwyższy koszt dostosowania w tej opcji menu. Koszt dostosowywania nie może być większy niż ta wartość.
 • Wyświetl masę na stronie produktu: Możesz włączyć ustawienia wyświetlania wagi na stronie produktu na stronie. Klienci mogą zobaczyć szczegóły "wagi niestandardowej" na stronie produktu.
 • Ukryj ilość wejściową: Włącz to pole, jeśli nie chcesz, aby klienci ustawiali ilość produktów. Jeśli chcesz zezwolić klientom na ustawianie ilości zamówienia, wyłącz ustawienia "ukryj ilość danych wejściowych" w interfejsie administratora tego dodatku do kalkulatora cen Prestashop Customization.
 • Wiele cen i waga Według ilości: Włącz ustawienia, aby pomnożyć cenę i wagę według ilości. Na przykład, jeśli klient wybierze produkt 1, który kosztuje 20 $ i waży 8 Kg i ustala ilość jako 2, wówczas cena automatycznie zmieni się na 40 $, a waga będzie automatycznie wynosić 16 kg.

Reguły dynamicznych cen 3.2

Sekcja reguł dynamicznej wyceny wyświetla listę dynamicznych reguł cenowych. Można wyświetlić identyfikator reguły cenowej, nazwę reguły, status, datę utworzenia reguły i datę aktualizacji reguły. W tym miejscu administrator może dodać nową regułę dynamicznej wyceny, zaktualizować dowolną regułę lub usunąć regułę dynamicznej wyceny.

PrestaShop Dynamiczna reguła cenowa z dodatkowymi cenami

3.2.1 Jak dodać nową regułę cenową dynamiczną?

Aby dodać nową regułę ceny dynamicznej, kliknij przycisk "Dodaj nowy"dostępny przycisk Prawa strona u góry strony, jak pokazano poniżej:

PrestaShop Dynamic Pricing addon new-rule

Po kliknięciu przycisku "Dodaj nowy" zobaczysz wiele opcji dostosowywania. Ustawienia dostosowywania pokazane są w sekcji 4.0.

3.2.2 Jak zaktualizować regułę cenową dynamiczną?

Aby zaktualizować reguły cen dynamicznych, możesz kliknąć przycisk edycji, jak pokazano poniżej:

Reguła edycji wtyczki PrestaShop Dynamic Pricing

3.2.3 Jak usunąć regułę cenową dynamiczną?

Kliknij na "usunąć"przycisk do usunięcia dowolnej reguły ceny dynamicznej.

PrestashShop Dynamiczne rozszerzenie rozszerzeń reguły

Dostosowanie reguły dynamicznej ceny 4.0

Administrator musi kliknąć "dodaj nowy", aby dodać nową regułę ceny dynamicznej zgodnie z opisem w sekcji 3.2.1. Po kliknięciu tego przycisku administrator może wyświetlić następujące opcje dostosowywania:

 • Dynamiczne reguły cenowe Ustawienia ogólne
 • Fields
 • Formuła ceny
 • Formuła wagi
 • Formuła ilościowa

Reguła cen dynamicznych 4.1 Ustawienia ogólne

Aby dodać nową regułę ceny dynamicznej, administrator musi zastosować ustawienia zgodnie z poniższym opisem:

Dynamiczne reguły wtyczek PrestaShop Dynamic Pricing

 • Włącz: Włącz opcję aktywowania tej reguły dynamicznego ustalania cen.
 • Nazwa reguły: Ustaw nazwę reguły tutaj.
 • Włącz ustawienia globalne: Zastosuj globalnie zadeklarowane ustawienia, włączając tę ​​opcję. Jeśli chcesz zastosować inne ustawienia, włącz tę opcję. Wyświetlą się podobne opcje, które zostaną zastosowane tylko do tej reguły.

PrestaShop Dynamiczne zarządzanie cenami Szczegółowe zasady

 • Priorytet reguły: Ustaw priorytet tej nowej reguły z interfejsu administratora tej wtyczki PrestaShop Dynamic Pricing.

Pola 4.2

W tej sekcji administrator może utworzyć różne pola ustawień dynamicznych reguł cenowych. W regułach dotyczących dynamicznych cen produktów PrestaShop dostępnych jest wiele typów pól.

 1. Wprowadzanie przez użytkownika
 2. Suwak
 3. Upuścić
 4. Przyciski radiowe
 5. Lista kolorów
 6. pole wyboru
 7. tekst
 8. textarea
 9. Data
 10. Obraz
 11. Stała wartość
 12. Cena za sztukę
 13. dzielnik
 14. Narzędzie do wybierania kolorów

Administrator może łatwo wybrać typ pola z poziomu interfejsu administratora i odpowiednio dostosować pola.

4.2.1 Wprowadzane przez użytkownika Pole

Moduł użytkownika PrestaShop Dynamic Product Pricing

 • Nazwa: Wprowadź tutaj nazwę pola.
 • Label: Ustaw etykietę w różnych językach.
 • Rodzaj: Wybierz pole wprowadzania użytkownika z rozwijanej listy.
 • Wartość: Ustaw domyślną wartość suwaka.
 • Jednostka: Wybierz jednostkę, tj. Centymetr, metr, kilogram, gram.
 • Wartości: Ustaw wartości pola wprowadzania użytkownika. Aby ustawić wartości pól, kliknij na poniższą opcję:

Dynamiczne zarządzanie ceną PrestaShop

Po kliknięciu tej opcji administrator może wyświetlić okienko wyskakujące, jak pokazano poniżej:

Prestashop Customization Price Calculator - wartość wejściowa

Teraz administrator musi wprowadzić te dane zgodnie z wymaganiami w wyskakującym okienku powyżej:

1. Wartość początkowa: Będzie to domyślna wartość pola.

2. Minimalna wartość: Będzie to najniższa wartość pola wejściowego. Na stronie produktu pojawi się komunikat o błędzie Jeśli klient wprowadzi niższą wartość.

3. Maksymalna wartość: Wprowadź maksymalną wartość pola. Klient nie może wprowadzić większej liczby.

5. Krok: Administrator może wprowadzać kroki po każdym kliknięciu. Jeśli wartością jest 10, to po następnym kroku wartością będzie 15 w wyżej wymienionym przypadku.

6. Opis: Administrator musi wprowadzić opis pola w różnych językach. Wprowadzanie opisu w każdym polu jest obowiązkowe.

 • Akcje: Kliknij na "X"aby włączyć to pole. Możesz również usunąć to pole klikając"kosz“.

PrestaShop Dynamic Product Disable wyłączone

Po włączeniu pola będzie wyglądać jak poniżej:

Wtyczka PrestaShop Dynamic Pricing

Teraz to pole jest włączone i może być używane w formule.

Pole suwakowe 4.2.2

Ustawienia pola suwaka są takie same jak ustawienia pola wprowadzania. Administrator może wykonać te same kroki, aby utworzyć pole suwaków. Po ustawieniu pole będzie wyglądało jak poniżej:

Suwak dynamicznego zarządzania ceną PrestaShop

4.2.3 DropDown Field

Możesz wybrać pole DropDown, w którym klienci mogą wybrać swój wybór. Ustawienia są takie same, jak opisane powyżej ustawienie pola.

PrestaShop Dynamiczny cennik produktów Pole rozwijane

Po kliknięciu opcji wartości to okienko wyskakujące zostanie wyświetlone na tej samej stronie. Możesz wpisać opis pola rozwijanego i kliknąć "Dodaj nową opcjęPrzycisk ".

PrestaShop Dynamiczne rozszerzenie cen Spadek wartości

Po kliknięciu na "Dodaj nową opcję", możesz wyświetlić następujące opcje:

 • Tekst: Wprowadź opcje listy rozwijanej w różnych językach.
 • Wartość: Wprowadź wartość dla każdej opcji rozwijanej. Będzie to koszt dostosowania dla tej opcji.
 • Zaniedbanie: Możesz ustawić dowolną opcję jako domyślną.
 • Kasować: W dowolnym momencie możesz usunąć dowolne opcje rozwijane.

Opcje rozwijania dynamicznych cen produktów PrestaShop

4.2.4 Radio Buttons Field

Ustawienia pola przycisków radiowych są takie same, jak ustawienia pola rozwijanego. Administrator może wybrać to pole przycisku Radio i ustawić nazwę, etykietę i opis pola.

Radio z dynamicznym cennikiem PrestaShop

Na wyskakującej stronie administrator może wprowadzić opis pola, a także dodać nowe opcje.

Dynamiczna cena produktu PrestaShop Dynamic Product

Po kliknięciu na "Dodaj nową opcję", administrator może wprowadzić nowe opcje i ustawić ich wartości. Możesz także ustawić wartość jako wartość domyślną.

Ustawienia przycisku Prestashop Customization Price Calculator

Lista kolorów 4.2.5

W tym polu listy kolorów administrator może ustawić ceny dla wyboru koloru. Po ustawieniu nazwy i etykiety pola w różnych językach administrator może kliknąć ikonę wartości dla ustawień wartości.

Dynamiczny cennik produktów PrestaShop

Po kliknięciu ikony wartości zostanie wyświetlone okno podręczne, w którym można wpisać opis pola i dodać nową opcję. Administrator może ustawić różne wartości dla różnych kolorów, a także ustawić kolor jako domyślny.

PrestaShop Dynamiczna cena produktu modulecolor-list-values

4.2.6 Checkbox

Wybierz pole wyboru z rozwijanej listy, wprowadź nazwę pola i etykietę. Po kliknięciu na sekcję wartości, administrator może ustawić opis tego pola.

Ustawienia pola wyboru Dynamiczne zmiany cen produktów PrestaShop

Teraz administrator może włączyć to pole z poziomu interfejsu administratora wtyczki PrestaShop Dynamic Pricing.

PrestaShop Dynamiczne ustalanie wartości modułu
4.2.7 Tekst

To ustawienie pola jest również takie samo jak w innych polach. Po kliknięciu na ikonę wartości otworzy się okno podręczne, w którym można ustawić następujące opcje menu:

Pole tekstowe Dynamiczne ceny produktu PrestaShop

 • Wymagany: Administrator może ustawić to pole jako obowiązkowe.
 • Wartość początkowa: Administrator może tutaj wprowadzić wartość początkową pola. Może to być wartość znakowa lub liczbowa.
 • Min. Postacie: Wprowadź wymagane minimalne znaki w tym polu.
 • Max Postacie: Ustaw maksymalne znaki wymagane w tym polu.
 • Opis: Wprowadź opis pola w różnych językach.

Tekst dotyczący dynamicznych cen produktów w PrestaShop

Obszar tekstu 4.2.8

Ustawienia pola pola tekstowego są podobne do ustawień pól tekstowych. Administrator może zastosować ustawienia, aby uzyskać szczegółowe informacje.

moduł Prestashop Customization Price Calculator

Administrator może włączyć pole w interfejsie administratora dodatku PrestaShop Dynamic Pricing.

Pole tekstowe wtyczki PrestaShop Dynamic Pricing
4.2.9 Data

Wybierz pole daty z listy rozwijanej.

Prestashop Customization Price Calculator date

Po kliknięciu przycisku wartości administrator może ustawić opis pola i uczynić go polem wymaganym.

Data przedłużenia cen dynamicznych w PrestaShop

Obraz 4.2.10

Administrator może wybrać pole obrazu i odpowiednio zastosować ustawienia.

PrestaShop Dynamic Pricing - dostosowanie obrazu wtyczki

Po kliknięciu wartości administrator może uczynić pole jako wymagane pole. Administrator może również ustawić minimalną i maksymalną szerokość wraz z maksymalnymi ustawieniami rozmiaru.

Pole obrazu Dynamic Product Price PrestaShop

Wartość stała 4.2.11

Administrator może wybrać pole o stałej wartości. Bardzo łatwo jest ustawić nazwę pola, etykietę i wartość pola z poziomu interfejsu administratora. Administrator może ustawić stałą wartość, którą chce zastosować w formule.

Dynamiczna cena produktu PrestaShop w stałej cenie

Cena jednostkowa 4.2.12

Administrator może ustawić cenę jednostkową po wybraniu tego pola z rozwijanej listy dostępnej w interfejsie administratora tego modułu zarządzania ceną dynamiczną PrestaShop. Administrator może ustawić cenę za sztukę.

Cena jednostkowa

4.2.13 Przegroda

Administrator może pokazać dzielnik, wybierając pole dzielnika z interfejsu administratora tego dodatku Prestashop Customization Price Calculator. To pole podzieli stronę na dwie części.

dzielnik

4.2.14 Selektor kolorów

Administrator może wybrać pole wyboru koloru z rozwijanej listy. Próbnik kolorów wyświetli się poniżej dzielnika.

narzędzie do wybierania kolorów

Kliknij przycisk wartości, aby ustawić wartość początkową i opis pola wyboru koloru. Zapisz ustawienia i włącz pole z poziomu interfejsu administratora tego modułu Prestashop Customization Price Calculator.

ustawienie wyboru koloru

Ogólna lista będzie wyglądać tak, jak pokazano poniżej:

PrestaShop Dynamic Pricing wtyczka do wszystkich pól

Przed opisem formuły musisz znać te punkty:

1. Selektor kolorów, dzielnik, data, tekst, pola pola tekstowego nie będą działały w żadnej formule.

2. Jeśli usuniesz jakiekolwiek pole zawarte w dowolnej formule, musisz utworzyć nową formułę bez uwzględniania tego pola.

Formuła ceny 4.3

Administrator może utworzyć formułę obliczania ceny z interfejsu administratora tego modułu Dynamiczna cena produktu PrestaShop. Do obliczeń dostępne są znaki +, -, (,), i *. Administrator może również wyczyścić formułę i utworzyć nową. Po ustawieniu formuły kliknij "zapisz tę formułęPrzycisk ".

PrestaShop Dynamic Pricing pluginprice-formula

Ta formuła obliczy koszt dostosowania i wyświetli go na stronie internetowej.

Formuła masy 4.4

Ta formuła obliczy całkowitą wagę dostosowywania na każdym dostosowaniu.

Dynamiczna waga PrestaShop Cena zarządzania
Formuła ilości 4.5

Ta funkcja jest dostępna do ustawiania ilości z interfejsu administratora. Gdy administrator ustali ilość, klient nie może zmienić ilości produktów.

Formuła PrestaShop Dynamic Weight Pricing

Po ustawieniu formuły administrator musi zmapować kategorie, produkty, producentów i dostawców. Ta zasada będzie stosowana do tych kategorii, produktów, producentów i dostawców, na których admin mapuje.

Moduł cen dynamicznych PrestaShop

Po kliknięciu linku otworzy się strona:

Mapowanie reguł wtyczek PrestaShop Dynamic Pricing

Wybierz kategorię, produkt, producenta i dostawcę, który chcesz zmapować za pomocą tej reguły. Kliknij przycisk> do mapowania i <znak, aby go usunąć. Aby przenieść całą kategorię, produkt, producenta i dostawcę, kliknij przycisk >> i <<. Administrator sklepu musi zapisać te ustawienia mapowania za każdym razem.

Interfejs przedni 5.0

Po skonfigurowaniu formuły sklep wyświetli się jak pokazano poniżej:

Wtyczka PrestaShop Dynamic Pricing front-end-interface

Po dostosowaniu klientów koszt dostosowywania zostanie obliczony automatycznie.

Dynamiczne zarządzanie ceną PrestaShop

Po obliczeniu kosztów i masy, wartości zostaną ustawione na ich wartość domyślną. Administrator może ustawić priorytet reguły z interfejsu administratora tego modułu Prestashop Customization Price Calculator. Obowiązkowe jest zapisywanie ustawień mapowania reguł za każdym razem. W ten sposób klienci mogą łatwo sprawdzić koszt dostosowywania produktu na tej samej stronie produktu i nie ma potrzeby obliczania kosztów za każdym razem. Administrator musi utworzyć reguły i formułę tylko raz.

Joe Parker

We boast of the best in the industry plugins for eCommerce systems and has years of experience working with eCommerce websites. We provide best plugins for platforms like - Magento, Prestashop, OpenCart and Shopify . We also provide custom module development and customization services for the website and modules..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *