Magento Walmart Integration – podręcznik użytkownika


1.0 Wprowadzenie

Knowband oferuje Magento Walmart

1.1 Sprzedawca Korzyści Magento

 • Integrator Walmart Magento API oferuje synchronizację w czasie rzeczywistym między sklepem Magento i marketem Walmart.
 • Połączenie między rynkiem Walmart a sklepem Magento można skonfigurować w kilku prostych krokach za pomocą integratora API Magento Walmart. Administrator sklepu Magento może wystawiać produkty hurtowo na podstawie profilu.
 • Administrator sklepu może łatwo zarządzać zasobami, wprowadzając zmiany w profilu utworzonym w Magento Walmart
 • Kupcy mogą z łatwością odnawiać lub usuwać produkty z interfejsu administratora Magento Walmart
 • Za pomocą modułu integracji Magento Walmart Marketplace administrator sklepu może nawet dodać metody wysyłki dla klientów z rynku.
 • Złącze Magento Walmart ułatwia sprzedawcom internetowym śledzenie informacji o produkcie.
 • Administrator może zsynchronizować zamówienia otrzymane z rynku Walmart z zamówieniami sklepu Magento, wykonując cron na zapleczu Magento Walmart
 • Te zamówienia mogą być przetwarzane z samego sklepu Magento. Zmiana statusu zamówienia jest zsynchronizowana z rynkiem za pomocą kliknięcia przycisku w zakładce synchronizacji Magento Walmart
 • Integrator Walmart Magento ułatwia administratorowi sklepu śledzenie błędów pojawiających się na liście produktów.

Instalacja 2.0

Wykonaj następujące kroki, aby zainstalować integrację z produktem Walmart Magento Marketplace

Walmart

4. Magento

2.1 Jak skonfigurować rozszerzenie Integracja Magento?

Aby skonfigurować rozszerzenie Walmart Magento Integration, administrator sklepu Magento musi uzyskać klucz interfejsu Walmart API. W celu uzyskania

2.3 Integracja Walmart – Instrukcja aktywacji API

Zaloguj się do panelu Sprzedawcy Walmart. Kliknij ikonę Ustawienia -> Opcja API.

Walmart Integrator

ty

Integrator Walmart

KopiujIdentyfikator klienta. KliknijZregenerować“?button?to?copy the Prywatny?Key.

Walmart

KopiujZregenerować"

Walmart

KliknijTak,“.?A?new?Secret?Key?is?generated.

Copy “Consumer ID”, “Private Key” and “Consumer Channel Type” one by one and paste them in the respective fields of the Magento Walmart Integration configuration step.

Walmart

3.0

Wtyczka Walmart Magento Integration ma przyjazny interfejs użytkownika. Ustawienia konfiguracji można zarządzać za pośrednictwem interfejsu administratora. Po instalacji administrator sklepu może znaleźć "Moduł integracji Walmart" w górnym menu panelu administracyjnego.

 1. Ustawienia ogólne
 2. Zarządzanie profilami
 3. Omijanie wysyłki
 4. Lista produktów
 5. Gorące
 6. Zarządzaj czasem opóźnienia
 7. Mapowanie atrybutów
 8. Ustawienia zamówień
 9. Lista zamówień
 10. Status kanału
 11. Raporty BuyBox
 12. Synchronizacja
 13. Kod podatkowy
 14. Dziennik kontroli

Ustawienia ogólne 3.1

Integrator Magento Walmart API pozwala administratorowi sklepu zintegrować swój sklep w kilku prostych krokach. Karta Ustawienia ogólne zawiera szczegóły szczegółów interfejsu API sklepu Walmart, takich jak identyfikator klienta, klucz prywatny i typ kanału. Interfejs API Walmart pomaga połączyć sklep Magento z marketem Walmart. Opis każdego pola wejściowego jest wymieniony poniżej:

1. Włącz / wyłącz
Administrator otrzymuje opcję Włącz / Wyłącz moduł poprzez przełączanie przycisku. Jeśli jest włączony, Magento Walmart

2. Identyfikator klienta Walmart
Wprowadź identyfikator konsumenta Walmart, który uwierzytelni połączenie nawiązywane między sklepem Magento a marketem Walmart.

3. Tajny klucz Walmarta
Wprowadź klucz tajny Walmart tutaj. Jest to obowiązkowe do uwierzytelnienia integracji między sklepem Magento a marketem Walmart.

4. Typ kanału klienta
Wprowadź typ kanału klienta w polu, aby ukończyć konfigurację.

Walmart

Kliknij

3.2

Administrator może zarządzać opcjami wysyłki dla rynku Walmart na karcie Overrides wysyłki w rozszerzeniu Magento Walmart. W tej części Magento Walmart

Walmart-wysyłka

3.2.1 Jak dodać szablony wysyłkowe?

Aby dodać nadpisanie wysyłki, wykonaj czynności wymienione poniżej: kliknij przycisk "Aby utworzyć nowe obejście wysyłki".dodaj nowy' jak pokazano niżej:

Walmart-wysyłka

Nastąpi przekierowanie na stronę tworzenia obejścia wysyłki. Wypełnij następujące pola wprowadzania formularza

Tytuł zastąpienia wysyłki:?Enter the Shipping Override Title here.
Wysyłka dozwolona:?Admin can enable or disable a shipping method by using the toggle button.
Sposób wysyłki:?Walmart allows 6 types of shipping methods. Admin can easily configure the shipping methods as per the requirement from the admin panel of the Walmart Integration module. Shipping methods offered by Walmart are ? VALUE, STANDARD, EXPEDITED, FREIGHT, ONE_DAY, FRIGHT_WITH_WHITE_GLOVE.

Kindly refer to the below article for the details:
https://marketplace.walmart.com/knowledgebase/articles/Article/Shipping-Standards-For-Marketplace-Sellers

Wysyłka Region:?Admin can select the shipping region from here.

Cena przesyłki:Zgodnie z wybraną metodą wysyłki i administratorem regionu wysyłki można ustawić koszt dostawy dla różnych metod i regionów wysyłki.

Walmart-wysyłka

3.2.2 Jak edytować / usunąć istniejące zastąpienie wysyłki?

Nadpisanie wysyłki (jeśli występuje) będzie wymienione na karcie Kontrola nadmiarowa w integratorze Walmart Magento API. Kliknij na "Edytuj?or?Kasować"przycisk pokazany na obrazku, aby usunąć / zmodyfikować nadpisanie wysyłki.

11

Istniejące nadpisania wysyłkowe można wyświetlić w sposób pokazany na powyższym obrazku. Aby edytować / usunąć istniejące wpisy, kliknij 'Edytuj'I'Kasować"działanie odpowiednio.

Mapowanie atrybutów 3.3

Zakładka mapowania atrybutów modułu integracji Magento Walmart pozwala administratorowi mapować atrybuty sklepu Magento na rynek Walmart. Odwzorowanie atrybutów sklepu Magento za pomocą atrybutów Walmart jest wymagane w celu ułatwienia procesu tworzenia listy, aby atrybuty te mogły być mapowane z produktami podczas tworzenia profilu. Zobacz poniższe zrzuty ekranu

Atrybut Walmart

3.3.1 Jak mapować atrybuty

Kliknij zakładkę Attribute Mapping w module Integration Magento, przekierujemy ją na nową stronę, jak pokazano na powyższym zrzucie ekranu. Teraz kliknij na (+) Dodaj nowy przycisk na górze strony. Otworzy się nowa strona z opcją wyboru kategorii Walmart i zgodnie z wybraną kategorią Walmart atrybuty Walmart pojawią się na rozwijanej liście pola Atrybuty Walmart. Administrator może odwzorować atrybuty sklepu za pomocą atrybutów Walmart za pomocą tego interfejsu. Administrator może dodawać atrybuty sklepu zgodnie z wymaganiami z panelu administracyjnego sklepu Magento. Zobacz poniższe zrzuty ekranu

walmart-attribute

3.3.2

To?delete?mapped?attributes?click?on?the?Delete?button?given?next?to?the?mapped?attributes?on?the?Walmart?Attribute?Mapping?tab.

walmart-attribute

Zarządzanie profilem 3.4

Karta Zarządzanie profilami udostępnia opcje wyświetlania produktu na rynku Walmart. W tej sekcji administrator będzie mógł mapować atrybuty produktów i kategorie Magento do sklepu Walmart pod atrybutami i kategorią produktów sklepu Walmart. Sekcja Zarządzanie profilami rozszerzenia integracji Walmart Magento składa się z kart 2

Ustawienia ogólne 3.4.1

Rozszerzenie integracji Magento Walmart pozwala administratorowi sklepu wybrać wiele kategorii sklepów do synchronizacji z jedną kategorią Walmart. Obowiązkowe jest podanie wszystkich wymaganych informacji zgodnie z instrukcjami podanymi na poniższym zrzucie ekranu. Po wprowadzeniu wszystkich szczegółów kliknij przycisk zapisu u góry formularza.

profile-management_walmart-integrator

Tytuł profilu:Wprowadź unikalną nazwę profilu.
Store Language: Wybierz Język sklepu z rozwijanej listy.
Walmart Kategoria:?Select the Walmart category where you want to map the Magento store category. Admin can select the Walmart Category from the drop-down list.
Kategorie sklepu:?Select the category of the Magento store that you want to map in the category of Walmart.

Ceny niestandardowe: Włącz ten przycisk, jeśli chcesz wystawiać produkty na walmart.com w niestandardowych cenach lub w innej cenie niż w sklepie eCommerce. Jeśli opcja jest włączona, administrator otrzymuje opcję zmiany cen, jak pokazano na poniższym obrazku:

niestandardowa cena

Wybierz, czy chcesz zwiększenie lub zmniejszenie koszt produktów. Wybierz, czy chcesz zwiększyć / zmniejszyć cenę o Stała kwota lub wartość procentowa.

Wprowadź stałą lub procentową kwotę przez którą chcesz zmienić cenę produktów.

Identyfikator kodu kreskowego:?This is the unique field of the product. Select any one from the dropdown list, so that, the

Magento Walmart?Integration?extension can identify the product according to the mapped attribute. The various place-holders are listed below.

Identyfikator marki produktu: Z rozwijanego menu wybierz identyfikator marki produktu. Wybierz pole wartości marki produktu w swoim systemie. To pole obowiązkowe do wystawienia produktów na Walmart.
Identyfikator produktu: Z rozwijanego menu wybierz identyfikator producenta produktu. Wybierz pole o wartości producenta produktu w twoim systemie. To pole obowiązkowe do wystawienia produktów na Walmart.
Dostosowany tytuł produktu: Tytuł produktu można dostosować za pomocą predefiniowanych symboli zastępczych.

 • {id_product}
 • {product_title}
 • {Kraj produkcji}
 • {sku}
 • {waga}
 • {krótki opis}
 • {Cena £}

Przesłanie wysyłki:To pole jest opcjonalne. Wybierz opcje wysyłki z podanej listy. Ta sekcja zawiera wszystkie nadpisania wysyłki dodane na karcie Zastąpienie wysyłki.
Kod podatku od towarów:?Enter the product tax code in this section.

Pola profilu 3.4.2
Zgodnie z wybraną kategorią Walmart można wyświetlić dodatkowe informacje o produkcie i produktach do odmian za pomocą zakładki Pola profilu w Magento Walmart

Walmart

Lista produktów 3.5

Ta sekcja Magento Walmart

lista walmartów

Odświeżenie listy produktów 3.5.1
Ta opcja pozwala administratorowi odnawiać produkt w przypadku, gdy lista aukcji wygasła w witrynie Walmart Marketplace. Aby odnowić produkt, administrator może kliknąć "Odnowić"działanie odpowiadające każdemu produktowi Po skonfigurowaniu produktu do odnowienia działanie"Odnowić"zostanie zastąpiony przez"Zatrzymać się"akcja" Ta akcja służy do zatrzymania odnowienia produktu w razie potrzeby.

Usuwanie listy produktów 3.5.2

Ta opcja pozwala administratorowi usuwać informacje o produkcie z portalu Walmart Marketplace. Kliknij "Kasować"podane działanie odpowiadające każdej liście produktów Po skonfigurowaniu produktu do usunięcia, działanie"Kasować"zostanie zastąpiony przez"Relist" akcja.

Błąd widoku 3.5.3
Administrator może wyświetlić błąd występujący podczas wyświetlania produktu. W tym celu kliknij "Wyświetl błąd' akcja.

Promocje 3.6

Integrator Walmart Magento pozwala administratorowi tworzyć oferty promocyjne i wyświetlać je na walmart.com. Utworzone promocje zostaną wymienione w tej karcie, jak pokazano na poniższym obrazku:

walmart-integrator_promotions

3.6.1 Jak dodawać nowe promocje?

Aby utworzyć nowe promocje, kliknij opcję "Dodaj nowy" w prawym górnym rogu złącza Magento Walmart, jak pokazano na poniższym obrazku:

walmart-integrator_promotions1

Po kliknięciu linku nastąpi przekierowanie na stronę tworzenia promocji. Różne pola karty są omówione poniżej:

dodaj nowe promocje

Szczegóły promocji: Wprowadź szczegóły promocji, które oferujesz na rynku Walmart w tej sekcji.
Rodzaj ceny: Wybierz rodzaj ceny, którą dodajesz z rozwijanego menu.
Promocyjna cena: Wprowadź kwotę rabatu, którą oferujesz. Może to być stała kwota lub wartość procentowa. Wybierz typ rabatu z rozwijanego menu.
Data rozpoczęcia i data zakończenia (Strefa czasowa UTC): Wprowadź czas trwania promocji. Wybór produktu: wybierz produkt, w którym chcesz zaoferować promocję.

3.6.2 Jak edytować / usuwać promocje?

Administrator otrzymuje opcję edycji lub usunięcia utworzonych promocji za pomocą przycisku. Kliknij przycisk Edytuj lub Usuń odpowiadający każdej promocji w taki sam sposób. Administrator może nawet zsynchronizować promocje z rynkiem, klikając przycisk synchronizacji, jak pokazano na poniższym obrazku:

edit-delete

3.7 Zarządzaj czasem opóźnienia

Administrator może łatwo i łatwo zarządzać czasem opóźnienia produktów. Aby skorygować czas opóźnienia, kliknij przycisk Aktualizuj czas opóźnienia, jak pokazano na poniższym obrazku:

lag-time_walmart-integrator
Po kliknięciu linku pojawi się okno pokazane poniżej:

onpaste-20180614-173824

Wprowadź czas opóźnienia w dniach i kliknij przycisk aktualizacji. Spowoduje to aktualizację czasu opóźnienia wysyłki w witrynie walmart.com.

Ustawienia zamówień 3.8

Zamów kartę Ustawienia modułu integracji Magento Walmart pomaga mapować statusy zamówień sklepu ze stanami zamówień Walmart Marketplace. Będzie to wykorzystywane do przechwytywania szczegółów zamówień z Walmart Marketplace. Aby odwzorować zamówienia z portalu Walmart Marketplace do sklepu Magento, należy wykonać Zamówienie cron w zakładce Synchronizacja. (Patrz sekcja 3.9.)

Walmart-order

Różne pola są omówione poniżej:
Zamów aktualny stan:Wybierz z listy rozwijanej stan domyślny zamówienia.
Zamów wysłane państwo:?Choose an order state for the shipped orders placed on Walmart marketplace. Select the order status from the drop-down list.
Zamów stan potwierdzenia:Po zsynchronizowaniu zamówień ze sklepem Magento, administrator musi potwierdzić zamówienie, aby następnym razem tylko nowo złożone zamówienie zostało pobrane do sklepu Magento.
Zamów Anuluj Stan: W przypadku anulowania zamówienia administrator może zsynchronizować status zamówienia, korzystając ze stanu Anuluj zamówienie. Uwaga

3.9 Lista zamówień

Zamówienia otrzymane ze sklepu Walmart można zsynchronizować ze sklepem Walmart w zakładce Lista zamówień interfejsu administratora integracji Magento Walmart API. W tym celu właściciel sklepu musi uruchomić "Synchronizuj listę zamówień z Walmart"cron z zakładki Synchronizacja. (Zobacz rozdział 3.9) Po uruchomieniu crona, wszystkie zamówienia zostaną zsynchronizowane ze sklepem Magento. Te zamówienia można następnie przetwarzać, klikając przycisk "Widok"przycisk jak pokazano poniżej.

walmart-order

3.10.

KażdyWidok‘?button.

status-statusu walmart

On?clicking?the?Widok?button,?you’ll?be?redirected?to?the?feed?status?detail?page.

status-feed-walmart-2

3.11. Raport BuyBox

Właściciele sklepów mogą uzyskać raport BuyBox, wykonując crona na zapleczu integratora Magento Walmart.
Refer to Section 3.12, in order to sync the Buy Box report from the walmart.com.
You can view the status of the Buy Box from the obtained report.

buybox-status_walmart-integrator

The Walmart Magento integrator even offers an option to reprice the products to the store admin in order to win the Buy Box.
To reprice the product, click on ‘Repricing’ option corresponding to the respective product as shown in the image below:

buybox-magento-walmart-integrator

Po kliknięciu tutaj pojawi się okno podręczne. Oto pola oferowane w popupie.
Włącz dzielenie na kategorie: Wybierz 'tak‘ from the drop-down menu if you want to reprice the product.
Minimalna i maksymalna cena: Enter the minimum and maximum price of the product in the respective sections.

onpaste-20180615-100747
Once the repricing is done, sync the same with the marketplace by executing cron in the back-end of the Magento Walmart API integrator. (See section 3.12)

3.12. Synchronizacja

This tab synchronizes all the settings and changes done in the other tabs of the Magento Walmart Marketplace Integration Module. The synchronization between the Magento Store and Walmart Marketplace and vice-versa can be done from the ‘Synchronizacja‘ tab.

The various cron jobs to synchronize the settings between Magento Store and Walmart Marketplace are shown below ?

sync_walmart-integrator

3.12.1?How?to?sync?Products?from?Magento?store?to?Walmart?Marketplace?

TheProdukty?tab?of?the?Magento?Walmart?Marketplace?Integration?extension?will?be?synced?to?Walmart?marketplace?by?clicking?on?’Synchronizuj‘.

walmart-product-synchronization

Wykona następujące działania

 • The cron will list the products to the Walmart marketplace.
 • It will add products on the Walmart Marketplace with the mandatory product details like Description, Price, Quantity, Image etc.

3.12.2 Jak zsynchronizować zapasy z rynkiem Walmart?
The product quantity can be updated on the Walmart Marketplace by executing the ‘Sync Product Inventory’ cron?from the Magento Walmart Integration module.

walmart-product-inventory-sync

To

3.12.3?How?to?sync?price?of?the?products?to?Walmart?Marketplace?

The

walmart-price-sync

3.12.4?How?to?sync?Order?Listing?from?Walmart?Marketplace?

The?orders?received?from?the?Walmart?Marketplace?can?be?synced?to?the?Magento?store?by executing?’Sync?Orders’?cron.

walmart-synchronization-orders

This?cron?will?sync?the?Orders?from?Walmart?Marketplace?to?Magento?store.

3.12.5?How?to?Update?Order?Status?in?Walmart?Marketplace?

TheSynchronizuj‘?cron?will?update?the?order?status?as?per?the?changes?made?from?the?Magento?store?on ?Walmart?marketplace.

walmart-synchronization-order-status

3.12.6?How?to?Synchronize?Feed?Status?

To?sync?the?Feed?Status?to?Magento?store?admin?need?to?execute?the?’Sync?Feed?Status’?cron.

walmart-synchronization-feed-status

3.12.7 How to Synchronize the Shipping Lag Time?

Click on ‘Sync Shipping Lag Time’ of the synchronization tab of Walmart Magento API integrator. This will sync the respective lag time of the products with walmart.com.
lag-time
3.12.8 How to Synchronize the Buy Box status from Walmart?

The admin can sync the buy box status from Walmart with Magento Walmart connector by click on ‘Sync Walmart BuyBox’. This will update the status of the BuyBox for the respective products.

buybox-cron_magento-walmart-integrator

3.12.9 How to Synchronize the Buy Box status from Walmart?

The admin can reprice the products and sync the revised products at the marketplace by executing ‘Sync Repricing’ cron.

repricing_walmart-integrator

3.13 Tax Code

The Walmart Magento connector allows the admin to manage the tax code of the products in bulk. The Tax Code section of Magento Walmart synchronization extension enables the e-merchants the view the tax of the products in the inventory in bulk.

tax-code_walmart-integrator

3.14Audit?Log

Thewidok?occurred?in?the?Audit?Log?tab?of?Magento?Walmart?Integration?extension.?The status?of?the?jobs?can?be?viewed?in?this?tab.

walmart-audit-log

 Joe Parker

We boast of the best in the industry plugins for eCommerce systems and has years of experience working with eCommerce websites. We provide best plugins for platforms like - Magento, Prestashop, OpenCart and Shopify . We also provide custom module development and customization services for the website and modules..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *