Jak odczytać dane z lokalnego pliku JSON w Swift?

Wprowadzenie

Zakładamy, że chcemy dodać plik JSON do naszego projektu i chcemy uzyskać dostęp do jego danych w szybkim języku.

Kod

Możesz utworzyć plik JSON w Xcode, przechodząc do Plik> Nowy plik> Opróżnij i nadać plikowi dowolną nazwę (np. Przykład.json). Plik zostanie dodany, a następnie możemy dodać ciąg JSON do pliku. tj. –

{"animal": "Lion", "bird": "Sparrow"}

Możesz dodać wyżej wymieniony ciąg bezpośrednio do utworzonego przez nas pliku JSON. Poniższa funkcja może być użyta do odczytania danych JSON z pliku JSON, aby można było uzyskać do niego dostęp w Swift –

  static func readJSONFromFile (fileName: String) -> Any? {var json: Any? if let path = Bundle.main.path (forResource: nazwa_pliku, ofType: "json") {do {let fileUrl = URL (plikURLWithPath: ścieżka) // Pobieranie danych z pliku JSON za pomocą adresu URL pliku let data = try Dane (contentsOf : fileUrl, opcje: .mappedIfSafe) json = spróbuj? JSONSerialization.jsonObject (with: data)} catch {// Błąd obsługi tutaj}} return json}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *